[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MARTES, 30 DE AGOSTO DE 2016 Páxina de inicio Mapa de contidos Directorio de contacto Directorio telefónico Axudas á navegación
   Está en » depontevedra.es » ..... » Patrimonio Documental » Guía do Patrimonio Documental da Provincia de Pontevedra

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
GUÍA DO PATRIMONIO DOCUMENTAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

Arquivo municipal de Vilaboa


[Prema (click) para ampliar a imaxe]
Arquivo municipal de Vilaboa

Descrición FONDO. Norma ISAD (G)1. Área de identificación
1.1. Código de referencia ES.GA.36058.AMVILAB.
1.2. Título Arquivo municipal de Vilaboa
1.3. Datas 1856-2010
1.4. Nivel de descrición FONDO
1.5. Volume e soporte 2.243 unidades de instalación en soporte papel na súa totalidade


2. Área de contexto
2.1. Nome do produtor Concello de Vilaboa
2.2. Historia institucional/
Recesión biográfica

O territorio do concello de Vilaboa sitúase na parte inicial da península do Morrazo, na marxe dereita da ría de Vigo, lindando cos concellos de Pontevedra, Moaña e Marín.

Ocupa unha superficie superior ós trinta e catro quilómetros cadrados con sesenta e unha entidades de poboación dispersas nas súas cinco parroquias: Bértola, Santo Adrán de Cobres, Figueirido, Santa Cristina de Cobres e Vilaboa, nas que residen ó redor de seis mil habitantes.

Esta área xeográfica formou parte da provincia de Santiago ata a división constitucional e a reforma posterior, que derivou na súa inclusión definitiva na provincia de Pontevedra. A totalidade das parroquias dependían daquela da xurisdicción de Pontevedra, con señorío do arcebispo de Santiago.

No proceso de establecemento constitucional dos concellos neste territorio, integrado no partido xudicial de Pontevedra, créase o concello de Vilaboa, coa mesma configuración actual, no ano 1836, chegando a existir nas datas precedentes os concellos de Cobres e Vilaboa.

2.3. Historia arquivística

A casa do concello é unha moderna edificación inaugurada no ano 1975 e reformada con posterioridade a fin de mellora-la súa calidade estética exterior e amplia-la súa superficie útil mediante o aproveitamento do baixo cuberta; en xeral goza dunhas axeitadas condicións de espacio e funcionalidade.

Na actualidade distribúese en baixo, planta e baixo cuberta, situándose o local dedicado a arquivo municipal, logo de sucesivos traslados internos, na parte frontal do baixo cuberta do edificio; presenta unha estructura rectangular perfectamente regular, con algo máis de setenta metros cadrados útiles.

Neste local procedeuse á instalación dos equipamentos necesarios, de acordo co plano, para a función de almacenamento e tratamento documental contando na actualidade cunhas idóneas condicións de habitabilidade, illamento, ventilación e iluminación, así como con ordenador, mesa de consulta e ficheiro.

O primeiro proceso organizativo levouse a cabo no ano 1985, acometéndose dende entón sucesivas actuacións de reincorporación, informatización e adaptación ó novo cadro de clasificación, incluíndo a mellora e reforma do local, nos anos 1986, 1992, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2009 e 2010.

Os traballos de organización e descrición documental inicial, baixo a dirección técnica do STPDOC, leváronos a cabo:
Esther del Castillo Fondevila
José Luis Castro Carpintero
Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo
Begoña Pérez Losada
Margarita Pintos Varela
Carmen Touzón Fernández
Margarita Arca Liste

O concello conta nos últimos anos cun funcionario encargado do arquivo municipal, entre outras funcións, cargo que ocupa na actualidade Margarita Arca Liste.

2.4. Forma de ingreso Por transferencia directa ó arquivo no remate da súa tramitación administrativa e coincidindo co seu escaso uso administrativo.


3. Área de contido e estrutura
3.1. Alcance e contido

Dentro deste conxunto destaca a desaparición case que total da documentación do século dezanove. Especialmente grave é o caso das actas do Pleno, desaparecidas ata o ano 1910, o que supón a perda dunha fonte informativa de extraordinaria riqueza para o coñecemento das actuacións e acontecementos a nivel local.

Os documentos máis antigos corresponden ás quintas e milicias (1903), á documentación da contribución por consumos (1856) e á contribución territorial rústica (1890). A documentación presupostaria consérvase dende 1923, supoñendo o maior volume dentro do total das series do arquivo, no que tamén ten importancia a documentación relacionada co control das construccións de obras e industrias.

3.2. Valoración, selección e eliminación A pesares da existencia de manuais e estudios de valoración e expurgo documental, tendo en conta a inexistencia dunha consistente argumentación técnica e legal, ademais da escaseza do fondo xa de por si conservado, a única eliminación levada a cabo foi a dos duplicados, fotocopias ou publicacións periódicas que acompañaban ós documentos e expedientes.
3.3. Novos ingresos Transferencias anuais incorporadas polo persoal municipal adscrito ó arquivo co asesoramento do Servizo Técnico do Patrimonio Documental.
3.4. Organización
CADRO DE CLASIFICACIÓN

1. GOBERNO

1.1. CONCELLO / PLENO 1890-2008 45
1.2. ALCALDE 1919-2008 35
1.3. COMISIÓN DE GOBERNO/ PERMANENTE 1924-2008 28
1.4. COMISIÓNS INFORMATIVAS E ESPECIAIS 1954-2008 14

2. ADMINISTRACIÓN

2.1. SECRETARÍA 1882-2009 137
2.2. REXISTRO 1934-2009 195
2.3. PATRIMONIO 1882-2006 11
2.4. PERSOAL
     2.4.1. ADMINISTRACIÓN DE PERSOAL 1880-2007 60
     2.4.2. DISCIPLINA E CONTROL 1930-2008 2
     2.4.3. CLASES PASIVAS/ SS / MUTUALIDADES 1939-2004 7
     2.4.4. SELECCIÓN DE PERSOAL 1890-2007 9
     2.4.5. REPRESENTACIÓN DO PERSOAL 1967-2007 1
2.5. SERVIZOS XURÍDICOS 1915-2008 24
2.6. CONTRATACIÓN 1890-2009 18
2.7. ARQUIVO 1960 1

3. SERVIZOS

3.1. OBRAS E URBANISMO
     3.1.1. PLANEAMENTO 1954-2006 34
     3.1.2. PLANS DE OBRAS E SERVIZOS 1951-1999 12
     3.1.3. OBRAS MUNICIPAIS 1887-2008 158
     3.1.4. OBRAS PARTICULARES 1919-2008 475
     3.1.5. INDUSTRIAS 1961-2008 111
3.2. SERVIZOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAIS 1898-2006 12
3.3. ABASTECEMENTOS E CONSUMOS
     3.3.1. ABASTOS E CONSUMOS 1938-1982 4
     3.3.2. MATADOIRO - -
     3.3.3. AUGA 1972-2005 2
     3.3.4. OMIC 1998-1999 1
     3.3.5. PÓSITO 1956-1998 1
3.4. TRANSPORTES 1959-2005 3
3.5. SEGURIDADE CIDADÁ 1920-2006 16
3.6. SANIDADE 1918-2008 40
3.7. BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL 1903-2002 8
3.8. EDUCACIÓN 1902-2008 11
3.9. CULTURA 1948-2007 16
3.10. DEPORTES 1963-2004 4
3.11. POBOACIÓN 1903-2008 133
3.12. QUINTAS E MILICIAS 1896-2001 36
3.13. ELECCIÓNS 1920-2008 38

4. FACENDA

4.1. INTERVENCIÓN
     4.1.1. ASUNTOS XERAIS 1910-2000 1
     4.1.2. ORZAMENTOS ORDINARIOS 1923-2008 322
     4.1.3. ORZAMENTOS EXTRAORDINARIOS 1946-1981 7
     4.1.4. ORZAMENTOS DE INVERSIÓNS 1981-1982 1
4.2. FINANCIACIÓN E TRIBUTACIÓN
     4.2.1. IMPOSTOS 1856-2007 137
     4.2.2. TAXAS 1919-2006 10
4.3. TESOURERÍA
     4.3.1. CAIXA 1920-1997 7
     4.3.2. RECADACIÓN 1918-2005 6
     4.3.3. CONTAS BANCARIAS 1910-2007 14


4. Área de condicións de acceso e utilización
4.1. Condicións de acceso Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes.
4.2. Condición de reprodución Reproducción libre a solicitude do interesado, coa salvidade da protección documental e da salvagarda da súa integridade.
4.3. Lingua / escritura(s) dos documentos Castelán. Galego nalgúns documentos máis recentes.
4.4. Características físicas
e requisitos técnicos
En soporte papel na súa totalidade, cun bo estado de conservación. Aprécianse notables perdas documentais.
4.5. Instrumentos de descrición Guía e cadro de clasificación en papel, publicados e informatizados.
Inventario somero en papel, publicado e informatizado, cun total de 3.046 rexistros.
Inventario detallado en ficha e informatizado, cun total de 15.799 rexistros.


5. Área de documentación asociada
5.1. Existencia e localización dos documentos orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fora do arquivo municipal.
5.2. Existencia e localización de copias Non se coñecen, agás naquela documentación derivada dun proceso de colaboración con outras administracións (eleccións, padróns de habitantes e de impostos...).
5.3. Unidades de descrición relacionadas Pola realidade administrativa do eido local podería atoparse documentación moi directamente relacionada co concello e as súas actividades en arquivos doutras administracións do seu ameto xeográfico, especialmente no Arquivo da Deputación Provincial e no Arquivo Histórico Provincial.
5.4. Nota de publicacións *“Inventario Archivo Municipal de Vilaboa”
Col. “Plan de Organización de Archivos Municipales”, nº 9
D.L. PO-204-90 ISBN: 84- 86845-47-5
*“Inventario arquivo do concello de Vilaboa”
Col. “Patrimonio documental da provincia de Pontevedra”, nº 41
D.L. PO-273-02 ISBN: 84-8457-110-6
*"Os fondos documentais dos arquivos municipais: o caso da provincia de Pontevedra"/ Miguel A. Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 8-9, pgs 317-356
"Os arquivos municipais de Pontevedra: evolución e tratamento"/ Miguel A. Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 21, pgs 229-257
*"Vilaboa do Morrazo"/ Manuel Castiñeiras Guerra.- Vilaboa: Ayuntamiento, 1979
* Páxina web da Deputación de Pontevedra “depontevedra.es”


6. Área de notas
6.1. Notas Polas características propias da Institución, o Arquivo Municipal de Vilaboa exerce as funcións de arquivo central administrativo, arquivo intermedio e arquivo histórico.


7. Área de control da descrición
7.1. Nota do arquiveiro Servizo Técnico do Patrimonio Documental (STPDOC)
7.2. Regras ou normas General International Standard Archival description, Second Edition, ISAD (G)
7.3. Data da descripción Febreiro de 2010

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 28/10/2013 10:05
Copyright © 2002-2016, Deputación de Pontevedra. Reservados todos os dereitos. | Aviso Legal
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/