[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
XOVES, 25 DE AGOSTO DE 2016 Páxina de inicio Mapa de contidos Directorio de contacto Directorio telefónico Axudas á navegación
   Está en » depontevedra.es » ..... » Patrimonio Documental » Guía do Patrimonio Documental da Provincia de Pontevedra

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
GUÍA DO PATRIMONIO DOCUMENTAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

Arquivo municipal de Vila de Cruces


[Prema (click) para ampliar a imaxe]
Arquivo municipal de Vila de Cruces

Descrición FONDO. Norma ISAD (G)1. Área de identificación
1.1. Código de referencia ES.GA.36059.AMVILCRU.
1.2. Título Arquivo municipal de Vila de Cruces
1.3. Datas 1872-2013
1.4. Nivel de descrición FONDO
1.5. Volume e soporte 2.234 unidades de instalación en soporte papel na súa totalidade


2. Área de contexto
2.1. Nome do produtor Concello de Vila de Cruces
2.2. Historia institucional/
Recesión biográfica

O concello de Vila de Cruces sitúase ó norte da provincia de Pontevedra, na comarca do Deza, lindando coa provincia da Coruña e cos concellos de Silleda, Lalín e Agolada.

Ocupa unha superficie total de 149 quilómetros cadrados cun total de 141 entidades de poboación dispersas en vinteoito parroquias diferentes: Añobre, Arnego, Asorei, Bascuas, Besexos, Bodaño, Brandariz, Camanzo, Carbia, As Cruces, Cumeiro, Duxame, Ferreirós, Fontao, Gres, Insua, Larazo, Loño, Losón, Merza, Obra, Oirós, Ollares, Piloño, Portodemouros, Sabrexo, Salgueiros e Toiriz, nas que residen ó redor de oito mil cincocentos habitantes.

Esta área xeográfica formou parte das provincias de Lugo e Santiago ata a división constitucional e a reforma posterior que derivou na súa inclusión definitiva na provincia de Pontevedra. As súas parroquias dependían de diferentes xurisdiccións; a de Deza, na que o señorío correspondía ó Conde de Lemos; a de Abeancos con señorío do Conde de Monterrei; a de Camanzo con señorío do mosteiro de San Paio de Santiago; a de Carboeiro con señorío do mosteiro de San Martiño de Santiago; a de Caxide con señorío de D. José Pardo; a de Cira con señorío do Conde de Altamira; a de Piloño, con señorío do arcebispo de Santiago e os coutos de Brandomés e San Xusto de Dombodán.

No proceso de establecemento constitucional dos concellos chegaron a funcionar concellos en Camanzo, Ferreirós, Piloño, Merza e Cruces; este proceso culmina en 1836, dentro do que era partido xudicial de Lalín, establecéndose os concellos de Dozón, Agolada, Carbia, Lalín, Chapa e Rodeiro.

No caso de Carbia, queda integrado por vintesete parroquias, as que aínda hoxe o compoñen coa salvidade de escisión producida na parroquia de San Fiz de Besexos da que xurdiu a parroquia de Nosa Señora da Piedade das Cruces, aumentando así o número a vinteoito pero manténdose a superficie total. O cambio de nome polo actual de Vila de Cruces faise efectivo no mes de outubro do ano 1944.

2.3. Historia arquivística

A actual casa do concello é unha edificación distribuída en baixo e dúas plantas, rematado no ano 1997 xunto cunha praza remozada a carón da anterior sede municipal. Destaca especialmente a gran cantidade de vans, en aluminio verde, e a balconada central.

O local de arquivo ocupa na actualidade unha parte do soto, adicado ata entón a garaxe, logo do seu traslado dende o espacio que viña ocupando na ala dereita do segundo piso, pasando a ocupar un espacio inicialmente non previsto para este fin e cunhas deficientes condicións de luminosidade e ventilación.

Presenta unha forma rectangular con preto de corenta e cinco metros cadrados de superficie total. Conta con mesa de consulta, ficheiro e estantes metálicos, cun total de 204 metros lineais útiles, dos que quedan libres para posteriores incorporacións un total de corenta e oito metros lineais.

O primeiro proceso organizativo levouse a cabo no ano 1993, o último dos arquivos municipais da comarca do Deza organizados, realizándose dende entón sucesivas actuacións de reincorporación, informatización e adaptación ó novo cadro de clasificación nos anos 1995, 1998, 2000, 2002, 2005, 2007, 2009, 2011 e 2013.

Os traballos de organización e descrición documental, baixo a dirección técnica do STPDOC, leváronos a cabo:
José Luís Castro Carpintero
Fé Cortiñas Rodríguez
Inés Pájaro Porral
Francisco Orge Ventín
Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo
Dolores Poch Mariño
Isabel Revenga Portela
Montserrat Romero Alonso
Mercedes Estévez Ogando
María del Carmen Fariña Fernández
Alberto Aramburu García-Pintos
María de los Ángeles Vázquez Martínez
Jorge García García
José Gago García-Bravo
Fátima Baña Hernanz
Pablo Pastoriza Rozas
Paula Boullosa Rodríguez

2.4. Forma de ingreso Por transferencia directa ó arquivo no remate da súa tramitación administrativa e coincidindo co seu escaso uso administrativo.


3. Área de contido e estrutura
3.1. Alcance e contido

A maior parte do fondo corresponde ó século XX e ás series documentais de obras levadas a cabo polo propio concello e o control das construccións dos particulares, así como a confección e control presupostario, seguindo a tónica xeral dos diferentes arquivos municipais desta provincia. A documentación presupostaria presenta unha notable continuidade dende a década dos primeiros anos do século vinte.

A penas hai testemuños anteriores agás as actas dos Plenos dende 1872, coa notoria ausencia das referidas ós primeiros anos (1836-1871), ou algúns documentos de patrimonio municipal que alcanzan o ano 1851. O ano 1900 e a referencia máis oportuna en boa parte das series documentais, especialmente os presupostos ordinarios, beneficencia e os da Xunta de Ensino.

3.2. Valoración, selección e eliminación A pesares da existencia de manuais e estudios de valoración e expurgo documental, tendo en conta a inexistencia dunha consistente argumentación técnica e legal, ademais da escaseza do fondo xa de por si conservado, a única eliminación levada a cabo foi a dos duplicados, fotocopias ou publicacións periódicas que acompañaban ós documentos e expedientes.
3.3. Novos ingresos Transferencias anuais incorporadas polo Servizo Técnico do Patrimonio Documental.
3.4. Organización
CADRO DE CLASIFICACIÓN

1. GOBERNO

1.1. CONCELLO / PLENO 1872-2011 70
1.2. ALCALDE 1928-2013 49
1.3. COMISIÓN DE GOBERNO/ PERMANENTE 1924-2011 45
1.4. COMISIÓNS INFORMATIVAS E ESPECIAIS 1979-2011 18

2. ADMINISTRACIÓN

2.1. SECRETARÍA 1922-2013 110
2.2. REXISTRO 1923-2011 42
2.3. PATRIMONIO 1891-2013 60
2.4. PERSOAL
     2.4.1. ADMINISTRACIÓN DE PERSOAL 1889-2012 71
     2.4.2. DISCIPLINA E CONTROL 1884-2002 5
     2.4.3. CLASES PASIVAS/ SS / MUTUALIDADES 1958-2007 15
     2.4.4. SELECCIÓN DE PERSOAL 1946-2009 19
     2.4.5. REPRESENTACIÓN DO PERSOAL 1995-2004 4
2.5. SERVIZOS XURÍDICOS 1892-2013 21
2.6. CONTRATACIÓN 1933-2013 17
2.7. ARQUIVO 1947-2011 3

3. SERVIZOS

3.1. OBRAS E URBANISMO
     3.1.1. PLANEAMENTO 1973-2012 35
     3.1.2. PLANS DE OBRAS E SERVIZOS 1956-2010 24
     3.1.3. OBRAS MUNICIPAIS 1902-2013 528
     3.1.4. OBRAS PARTICULARES 1912-2013 451
     3.1.5. INDUSTRIAS 1955-2013 22
3.2. SERVIZOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAIS 1902-2009 14
3.3. ABASTECEMENTOS E CONSUMOS
     3.3.1. ABASTOS E CONSUMOS 1923-2000 4
     3.3.2. MATADOIRO 1981-1987 1
     3.3.3. AUGA 1968-2012 13
     3.3.4. OMIC - -
     3.3.5. PÓSITO - -
3.4. TRANSPORTES 1956-2013 11
3.5. SEGURIDADE CIDADÁ 1905-2013 27
3.6. SANIDADE 1900-2013 29
3.7. BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL 1900-2013 35
3.8. EDUCACIÓN 1900-2008 15
3.9. CULTURA 1965-2013 49
3.10. DEPORTES 1981-2012 18
3.11. POBOACIÓN 1920-2012 46
3.12. QUINTAS E MILICIAS 1930-2001 23
3.13. ELECCIÓNS 1932-2009 30

4. FACENDA

4.1. INTERVENCIÓN
     4.1.1. ASUNTOS XERAIS 1886-2003 7
     4.1.2. ORZAMENTOS ORDINARIOS 1901-2011 734
     4.1.3. ORZAMENTOS EXTRAORDINARIOS 1929-1992 14
     4.1.4. ORZAMENTOS DE INVERSIÓNS 1981-1983 2
4.2. FINANCIACIÓN E TRIBUTACIÓN
     4.2.1. IMPOSTOS 1899-2013 150
     4.2.2. TAXAS 1947-2011 28
4.3. TESOURERÍA
     4.3.1. CAIXA 1887-2003 12
     4.3.2. RECADACIÓN 1933-2005 13
     4.3.3. CONTAS BANCARIAS 2003 1


4. Área de condicións de acceso e utilización
4.1. Condicións de acceso Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes.
4.2. Condición de reprodución Reproducción libre a solicitude do interesado, coa salvidade da protección documental e da salvagarda da súa integridade.
4.3. Lingua / escritura(s) dos documentos Castelán. Galego nalgúns documentos máis recentes.
4.4. Características físicas
e requisitos técnicos
En soporte papel na súa totalidade, cun bo estado de conservación. Aprécianse notables perdas documentais.
4.5. Instrumentos de descrición Guía e cadro de clasificación en papel, publicados e informatizados.
Inventario somero en papel, publicado e informatizado, cun total de 3.161 rexistros.
Inventario detallado en ficha e informatizado, cun total de 14.631 rexistros.


5. Área de documentación asociada
5.1. Existencia e localización dos documentos orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fora do arquivo municipal.
5.2. Existencia e localización de copias Non se coñecen, agás naquela documentación derivada dun proceso de colaboración con outras administracións (eleccións, padróns de habitantes e de impostos...).
5.3. Unidades de descrición relacionadas Pola realidade administrativa do eido local podería atoparse documentación moi directamente relacionada co concello e as súas actividades en arquivos doutras administracións do seu ameto xeográfico, especialmente no Arquivo da Deputación Provincial e no Arquivo Histórico Provincial.
5.4. Nota de publicacións *“Inventario arquivo do concello de Vila de Cruces”
Col. “Patrimonio documental da provincia de Pontevedra”, nº 23
D.L. PO-413-00 ISBN 84-8457-031-2
*"Os fondos documentais dos arquivos municipais: o caso da provincia de Pontevedra"/ Miguel A. Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 8-9, pgs 317-356
*"Arquivos municipais na comarca do Deza"/ José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 11, pgs. 247-263
"Os arquivos municipais de Pontevedra: evolución e tratamento"/ Miguel A. Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 21, pgs 229-257
*”Arquivos da administración local na comarca do Deza”/ Xosé Ramón López Fernández.
Descubrindo do Deza: anuario de estudios e investigación, nº 6. 2004, pgs. 403-429.
*”Creación e evolución do concello de Vila de Cruces: séculos XVIII-XX”/ María Isabel Revenga Portela, María Dolores Poch Mariño. PONTENOVA. Revista de novos investigadores. Nº 1, pgs 69-78.
* Páxina web da Deputación de Pontevedra “depontevedra.es”


6. Área de notas
6.1. Notas Polas características propias da Institución, o Arquivo Municipal de Vila de Cruces exerce as funcións de arquivo central administrativo, arquivo intermedio e arquivo histórico.


7. Área de control da descrición
7.1. Nota do arquiveiro Servizo Técnico do Patrimonio Documental (STPDOC)
7.2. Regras ou normas General International Standard Archival description, Second Edition, ISAD (G)
7.3. Data da descripción Setembro de 2013

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 28/10/2013 10:03
Copyright © 2002-2016, Deputación de Pontevedra. Reservados todos os dereitos. | Aviso Legal
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/