[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
SÁBADO, 27 DE AGOSTO DE 2016 Páxina de inicio Mapa de contidos Directorio de contacto Directorio telefónico Axudas á navegación
   Está en » depontevedra.es » ..... » Patrimonio Documental » Guía do Patrimonio Documental da Provincia de Pontevedra

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
GUÍA DO PATRIMONIO DOCUMENTAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

Arquivo municipal de Sanxenxo


[Prema (click) para ampliar a imaxe]
Arquivo municipal de Sanxenxo

Descrición FONDO. Norma ISAD (G)1. Área de identificación
1.1. Código de referencia ES.GA.36051.AMSAN.
1.2. Título Arquivo municipal de Sanxenxo
1.3. Datas 1863-2013
1.4. Nivel de descrición FONDO
1.5. Volume e soporte 12.017 unidades de instalación en soporte papel na súa totalidade


2. Área de contexto
2.1. Nome do produtor Concello de Sanxenxo
2.2. Historia institucional/
Recesión biográfica

O territorio do municipio de Sanxenxo sitúase a carón da costa atlántica, no oeste da provincia de Pontevedra, lindando cos concellos de Meaño, O Grove e Poio e coas rías de Pontevedra e de Arousa.

Ocupa unha superficie total superior ós corenta e catro quilómetros cadrados con cento quince entidades de poboación dispersas nas súas nove parroquias: Adina, Arra, Bordóns, Dorrón, Gondar, Nantes de Reis, Noalla, Padriñán e Vilalonga, nas que residen algo máis de quince mil habitantes con carácter estable.

Esta área xeográfica formou parte da provincia de Santiago ata a división constitucional e a reforma posterior, que derivou na súa inclusión definitiva na provincia de Pontevedra. A totalidade das parroquias dependían daquela da xurisdicción da Lanzada con señorío do arcebispo de Santiago na súa maior parte, compartido co duque de Patiño no caso de Vilalonga e con Juan Méndez no caso de Dorrón.

No proceso de establecemento constitucional dos concellos neste territorio, integrado no partido xudicial de Cambados, chegaron a funcionar os concellos de Dorrón, Sanxenxo e Portonovo. No ano 1836 créase Sanxenxo como entidade local independente, coa configuración actual, que se mantén sen modificacións destacables agás a adscrición da illa de Ons ó concello de Bueu segregándoa do de Sanxenxo xa en 1844, a petición dos seus veciños e do marqués de Valladares daquela con señorío na illa.

2.3. Historia arquivística

Ata a última actuación víñanse conservando estes fondos na torre da casa do concello, nunha terceira planta, con notables problemas de espacio e operatividade.

Na última actuación o local do arquivo municipal foi trasladado ó baixo dun edificio próximo á casa do concello, procedendo á súa reforma e adecuación a esta nova finalidade a partir dunha concepción prioritaria de depósito documental do elevado número de unidades de instalación que se conservan.

Ocupa unha gran sala rectangular cunha superficie superior ós cento vinte metros cadrados, no que se procedeu a instalar o maior número de estantería metálica posible, parcialmente compactada, cunha superficie útil total estimada superior ós oitocentos metros lineais, e habilitar unha pequena zona de traballo e consulta a carón da entrada ó local.

Conta ademais o local con mesa de consulta e traballo, ficheiro metálico para os instrumentos de descrición, moderno equipamento informático e adecuadas condicións de habitabilidade, seguridade e de illamento.

O primeiro proceso organizativo levouse a cabo en 1988, acometéndose dende entón sucesivas actuacións de reincorporación, informatización e adaptación ó novo cadro de clasificación usado na actualidade, incluíndo a mellora e o traslado a un novo local, nos anos 1993, 2000, 2001, 2004, 2005, 2007, 2009, 2011 e 2013.

Os traballos de organización e descrición documental, baixo a dirección técnica do STPDOC, leváronos a cabo:
Elena Aguete Landín
Alberto Aramburu García-Pintos
José Luis Castro Carpintero
César Manuel López Marras
Jaime Moíño Vaamonde
Begoña Pérez Losada
Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo
Iria Chaves Moledo
Javier López Sáez
Aída María Pérez Martínez

Nos últimos anos o concello creou no seu cadro de persoal unha praza de arquiveiro.

2.4. Forma de ingreso Por transferencia directa ó arquivo no remate da súa tramitación administrativa e coincidindo co seu escaso uso administrativo.


3. Área de contido e estrutura
3.1. Alcance e contido

Supón globalmente un elevado número de unidades de instalación, a pesar de que a práctica totalidade dos fondos documentais corresponden ó século vinte con algunhas perdas documentais notables coma os libros de actas anteriores ó ano 1900, agás o de 1883, ou a documentación presupostaria anterior a 1882.

A documentación de quintas non vai máis alá de 1912; os padróns de habitantes máis antigos son de 1935, sen referentes polo tanto do século dezanove e a producción documental sobre as distintas convocatorias electorais non se conserva máis que dende 1963. Do conxunto documental destaca aquela xerada no control urbanístico das construccións de particulares, así como o desenvolvemento das diversas obras municipais.

3.2. Valoración, selección e eliminación A pesares da existencia de manuais e estudios de valoración e expurgo documental, tendo en conta a inexistencia dunha consistente argumentación técnica e legal, ademais da escaseza do fondo xa de por si conservado, a única eliminación levada a cabo foi a dos duplicados, fotocopias ou publicacións periódicas que acompañaban ós documentos e expedientes.
3.3. Novos ingresos Transferencias anuais incorporadas polo Servizo Técnico do Patrimonio Documental.
3.4. Organización
CADRO DE CLASIFICACIÓN

1. GOBERNO

1.1. CONCELLO / PLENO 1883-2012 111
1.2. ALCALDE 1902-2013 234
1.3. COMISIÓN DE GOBERNO/ PERMANENTE 1924-2010 138
1.4. COMISIÓNS INFORMATIVAS E ESPECIAIS 1957-2007 20

2. ADMINISTRACIÓN

2.1. SECRETARÍA 1930-2013 946
2.2. REXISTRO 1898-2011 69
2.3. PATRIMONIO 1901-2012 154
2.4. PERSOAL
     2.4.1. ADMINISTRACIÓN DE PERSOAL 1863-2011 325
     2.4.2. DISCIPLINA E CONTROL 1930-2012 49
     2.4.3. CLASES PASIVAS/ SS / MUTUALIDADES 1960-2043 37
     2.4.4. SELECCIÓN DE PERSOAL 1883-2012 174
     2.4.5. REPRESENTACIÓN DO PERSOAL 1979-2010 9
2.5. SERVIZOS XURÍDICOS 1949-2012 247
2.6. CONTRATACIÓN 1930-234 234
2.7. ARQUIVO 1977-1995 2

3. SERVIZOS

3.1. OBRAS E URBANISMO
     3.1.1. PLANEAMENTO 1956-2010 172
     3.1.2. PLANS DE OBRAS E SERVIZOS 1954-2004 13
     3.1.3. OBRAS MUNICIPAIS 1949-2012 823
     3.1.4. OBRAS PARTICULARES 1942-2013 2994
     3.1.5. INDUSTRIAS 1945-2013 360
3.2. SERVIZOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAIS 1898-2011 76
3.3. ABASTECEMENTOS E CONSUMOS
     3.3.1. ABASTOS E CONSUMOS 1958-2012 93
     3.3.2. MATADOIRO 1965-1988 1
     3.3.3. AUGA 1981-2010 37
     3.3.4. OMIC 2000-2011 27
     3.3.5. PÓSITO - -
3.4. TRANSPORTES 1959-2008 18
3.5. SEGURIDADE CIDADÁ 1927-2012 115
3.6. SANIDADE 1901-2012 99
3.7. BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL 1910-2012 267
3.8. EDUCACIÓN 1843-2009 25
3.9. CULTURA 1961-2012 45
3.10. DEPORTES 1982-2005 7
3.11. POBOACIÓN 1935-2011 220
3.12. QUINTAS E MILICIAS 1912-2000 32
3.13. ELECCIÓNS 1963-2012 45

4. FACENDA

4.1. INTERVENCIÓN
     4.1.1. ASUNTOS XERAIS 1900-2011 81
     4.1.2. ORZAMENTOS ORDINARIOS 1881-2013 2963
     4.1.3. ORZAMENTOS EXTRAORDINARIOS 1881-1984 26
     4.1.4. ORZAMENTOS DE INVERSIÓNS 1981-1983 3
4.2. FINANCIACIÓN E TRIBUTACIÓN
     4.2.1. IMPOSTOS 1912-2011 736
     4.2.2. TAXAS 1942-2011 164
4.3. TESOURERÍA
     4.3.1. CAIXA 1913-2011 75
     4.3.2. RECADACIÓN 1952-2012 552
     4.3.3. CONTAS BANCARIAS 1951-2013 83


4. Área de condicións de acceso e utilización
4.1. Condicións de acceso Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes.
4.2. Condición de reprodución Reproducción libre a solicitude do interesado, coa salvidade da protección documental e da salvagarda da súa integridade.
4.3. Lingua / escritura(s) dos documentos Castelán. Galego nalgúns documentos máis recentes.
4.4. Características físicas
e requisitos técnicos
En soporte papel na súa totalidade, cun bo estado de conservación. Aprécianse notables perdas documentais.
4.5. Instrumentos de descrición Guía e cadro de clasificación en papel, publicados e informatizados.
Inventario somero en papel, publicado e informatizado, cun total de 12.879 rexistros.
Inventario detallado en ficha e informatizado, cun total de 44.268 rexistros.


5. Área de documentación asociada
5.1. Existencia e localización dos documentos orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fora do arquivo municipal.
5.2. Existencia e localización de copias Non se coñecen, agás naquela documentación derivada dun proceso de colaboración con outras administracións (eleccións, padróns de habitantes e de impostos...).
5.3. Unidades de descrición relacionadas Pola realidade administrativa do eido local podería atoparse documentación moi directamente relacionada co concello e as súas actividades en arquivos doutras administracións do seu ameto xeográfico, especialmente no Arquivo da Deputación Provincial e no Arquivo Histórico Provincial.
5.4. Nota de publicacións *“Inventario arquivo do concello de Sanxenxo”
Col. “Patrimonio documental da provincia de Pontevedra”, nº 28
D.L. PO-66-01 ISBN: 84-8457-053-3
*"Os fondos documentais dos arquivos municipais: o caso da provincia de Pontevedra"/ Miguel A. Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 8-9, pgs 317-356
"Os arquivos municipais de Pontevedra: evolución e tratamento"/ Miguel A. Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 21, pgs 229-257
* Páxina web da Deputación de Pontevedra “depontevedra.es”


6. Área de notas
6.1. Notas Polas características propias da Institución, o Arquivo Municipal de Sanxenxo exerce as funcións de arquivo central administrativo, arquivo intermedio e arquivo histórico.


7. Área de control da descrición
7.1. Nota do arquiveiro Servizo Técnico do Patrimonio Documental (STPDOC)
7.2. Regras ou normas General International Standard Archival description, Second Edition, ISAD (G)
7.3. Data da descripción Xullo de 2013

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 30/10/2013 13:50
Copyright © 2002-2016, Deputación de Pontevedra. Reservados todos os dereitos. | Aviso Legal
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/