[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MARTES, 23 DE AGOSTO DE 2016 Páxina de inicio Mapa de contidos Directorio de contacto Directorio telefónico Axudas á navegación
   Está en » depontevedra.es » ..... » Patrimonio Documental » Guía do Patrimonio Documental da Provincia de Pontevedra

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
GUÍA DO PATRIMONIO DOCUMENTAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

Arquivo municipal de Ribadumia


[Prema (click) para ampliar a imaxe]
Arquivo municipal de Ribadumia

Descrición FONDO. Norma ISAD (G)1. Área de identificación
1.1. Código de referencia ES.GA.36046.AMRIB.
1.2. Título Arquivo municipal de Ribadumia
1.3. Datas 1849-2014
1.4. Nivel de descrición FONDO
1.5. Volume e soporte 1.895 unidades de instalación en soporte papel na súa totalidade


2. Área de contexto
2.1. Nome do produtor Concello de Ribadumia
2.2. Historia institucional/
Recesión biográfica

O concello de Ribadumia sitúase na comarca do Salnés, ó oeste da provincia de Pontevedra, lindando cos concellos de Vilanova de Arousa, Meis, Meaño e Cambados.

Ocupa unha superficie de dezaoito quilómetros cadrados cun total de trinta e seis entidades de poboación dispersas nas súas seis parroquias: Barrantes, Besomaño, Leiro, Lois, Ribadumia e Sisán, nas que residen case catro mil cincocentos habitantes.

Esta área xeográfica formou parte da provincia de Santiago ata a división constitucional e a reforma posterior, que derivou na súa inclusión definitiva na provincia de Pontevedra. As súas parroquias dependían das xurisdiccións de Fefiñáns, con señorío do conde de Fefiñáns; da xurisdicción de San Tomé do Mar, con señorío do marqués de Monte Sacro; da de Vilanova de Arousa, con señorío do arcebispo de Santiago, e da de Vilagarcía de Arousa, con señorío do marqués de Vilagarcía.

Xa no proceso de establecemento constitucional dos concellos, este territorio, integrado no Partido Xudicial de Cambados, foi adscrito inicialmente ó concello de Cambados. Será no ano 1841 cando se cree o concello de Ribadumia, accedendo ás reclamacións das parroquias de Ribadumia, Sisán, Barrantes, Leiro, Besomaño e Lois, segregándose de Cambados e constituíndo un novo concello, con capitalidade no lugar de Pereiro.

2.3. Historia arquivística

Dispóñense estes fondos na propia casa do Concello, unha edificación en pedra con baixo e planta, construída en 1963 e recentemente ampliada lateralmente, de muros sólidos e con profusión de vans, na que destaca a existencia da torre, hoxe en día central, como elemento sobresaínte.

A falla de planificación dun espacio específico para a conservación da documentación a producir deriva na busca de solucións provisionais, condicionadas pola estructura do edificio; neste caso habilitouse na antedita torre, unha sala cadrada de vintecinco metros cadrados, con ventilación e iluminación natural, na que se instalaron os equipamentos necesarios de estantes metálicos, ficheiro, mesa de consulta e deshumidificador.

Co paso dos anos e a necesidade de dispor dun espacio suficiente para a conservación dos fondos que se ían producindo houbo que usar ademais o corredor de acceso a esta sala e completa-lo volume de estantes no centro do local principal.

Na actualidade habilitouse un local no soto da Casa de Cultura para conservación dunha parte da documentación do arquivo, dotado de estantería metálica, procedéndose o traslado de parte dos fondos, quedando na casa do concello a documentación máis recente e de maior uso administrativo.

O primeiro proceso organizativo levouse a cabo no ano 1986, acometéndose dende entón sucesivas actuacións de reincorporación, informatización e adaptación ó novo cadro de clasificación nos anos 1987,1991, 1997, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2012 e 2014.

Os traballos de organización e descrición documental, baixo a dirección técnica do STPDOC, leváronos a cabo:
Elena Aguete Landín
Isabel Balchada Bermúdez
José Luis Castro Carpintero
Iria Chaves Moledo
María del Carmen Fariña Fernández
Marta Lucio Gómez
Manuela González Rey
Estrella Omil Ignacio
José Ramón Pérez Calvelo
Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo
María José Villanueva Viñas
Alberto Aramburu García-Pintos
Antón Ulla Cobián
Miguel Ángel Rocafort Ferradás
Antón Vázquez Escudero

2.4. Forma de ingreso Por transferencia directa ó arquivo no remate da súa tramitación administrativa e coincidindo co seu escaso uso administrativo.


3. Área de contido e estrutura
3.1. Alcance e contido

A maior parte da documentación corresponde ó século vinte, con documentos ben conservados pero con notables carencias, entre as que é preciso menciona-los libros de actas do Pleno anteriores a 1912.

No conxunto documental destaca principalmente aquel derivado da xestión e control urbanístico, tanto das obras propias como das dos particulares, e, sobre todo, do control presupostario, dende 1866, e da xestión tributaria.

3.2. Valoración, selección e eliminación A pesares da existencia de manuais e estudios de valoración e expurgo documental, tendo en conta a inexistencia dunha consistente argumentación técnica e legal, ademais da escaseza do fondo xa de por si conservado, a única eliminación levada a cabo foi a dos duplicados, fotocopias ou publicacións periódicas que acompañaban ós documentos e expedientes.
3.3. Novos ingresos Transferencias anuais incorporadas polo Servizo Técnico do Patrimonio Documental.
3.4. Organización
CADRO DE CLASIFICACIÓN

1. GOBERNO

1.1. CONCELLO / PLENO 1890-2012 109
1.2. ALCALDE 1915-2011 38
1.3. COMISIÓN DE GOBERNO/ PERMANENTE 1924-2012 48
1.4. COMISIÓNS INFORMATIVAS E ESPECIAIS 1995-2010 6

2. ADMINISTRACIÓN

2.1. SECRETARÍA 1876-2012 149
2.2. REXISTRO 1918-2012 60
2.3. PATRIMONIO 1890-2011 43
2.4. PERSOAL
     2.4.1. ADMINISTRACIÓN DE PERSOAL 1877-2013 70
     2.4.2. DISCIPLINA E CONTROL 1936-2012 28
     2.4.3. CLASES PASIVAS/ SS / MUTUALIDADES 1926-2010 15
     2.4.4. SELECCIÓN DE PERSOAL 1935-2009 30
     2.4.5. REPRESENTACIÓN DO PERSOAL 1963-2006 4
2.5. SERVIZOS XURÍDICOS 1883-2014 14
2.6. CONTRATACIÓN 1937-2014 15
2.7. ARQUIVO 1914-1993 2

3. SERVIZOS

3.1. OBRAS E URBANISMO
     3.1.1. PLANEAMENTO 1958-2008 28
     3.1.2. PLANS DE OBRAS E SERVIZOS 1966-2013 52
     3.1.3. OBRAS MUNICIPAIS 1876-2014 199
     3.1.4. OBRAS PARTICULARES 1874-2014 256
     3.1.5. INDUSTRIAS 1935-2013 105
3.2. SERVIZOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAIS 1879-2011 24
3.3. ABASTECEMENTOS E CONSUMOS
     3.3.1. ABASTOS E CONSUMOS 1914-2006 11
     3.3.2. MATADOIRO 1925-1986 3
     3.3.3. AUGA 1988-2007 3
     3.3.4. OMIC - -
     3.3.5. PÓSITO 1929-1979 2
3.4. TRANSPORTES 1959-2010 6
3.5. SEGURIDADE CIDADÁ 1875-2009 22
3.6. SANIDADE 1893-2010 20
3.7. BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL 1900-2014 106
3.8. EDUCACIÓN 1855-2013 28
3.9. CULTURA 1937-2012 44
3.10. DEPORTES 1982-2012 11
3.11. POBOACIÓN 1917-2012 97
3.12. QUINTAS E MILICIAS 1890-2001 38
3.13. ELECCIÓNS 1914-2011 38

4. FACENDA

4.1. INTERVENCIÓN
     4.1.1. ASUNTOS XERAIS 1877-2010 6
     4.1.2. ORZAMENTOS ORDINARIOS 1866-2010 329
     4.1.3. ORZAMENTOS EXTRAORDINARIOS 1922-1977 7
     4.1.4. ORZAMENTOS DE INVERSIÓNS 1981 1
4.2. FINANCIACIÓN E TRIBUTACIÓN
     4.2.1. IMPOSTOS 1851-2012 149
     4.2.2. TAXAS 1920-2004 12
4.3. TESOURERÍA
     4.3.1. CAIXA 1880-1998 11
     4.3.2. RECADACIÓN 1868-2009 10
     4.3.3. CONTAS BANCARIAS 1918-2010 23


4. Área de condicións de acceso e utilización
4.1. Condicións de acceso Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes.
4.2. Condición de reprodución Reproducción libre a solicitude do interesado, coa salvidade da protección documental e da salvagarda da súa integridade.
4.3. Lingua / escritura(s) dos documentos Castelán. Galego nalgúns documentos máis recentes.
4.4. Características físicas
e requisitos técnicos
En soporte papel na súa totalidade, cun bo estado de conservación. Aprécianse notables perdas documentais.
4.5. Instrumentos de descrición Guía e cadro de clasificación en papel, publicados e informatizados.
Inventario somero en papel, publicado e informatizado, cun total de 2.406 rexistros.
Inventario detallado en ficha e informatizado, cun total de 13.100 rexistros.


5. Área de documentación asociada
5.1. Existencia e localización dos documentos orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fora do arquivo municipal.
5.2. Existencia e localización de copias Non se coñecen, agás naquela documentación derivada dun proceso de colaboración con outras administracións (eleccións, padróns de habitantes e de impostos...).
5.3. Unidades de descrición relacionadas Pola realidade administrativa do eido local podería atoparse documentación moi directamente relacionada co concello e as súas actividades en arquivos doutras administracións do seu ameto xeográfico, especialmente no Arquivo da Deputación Provincial e no Arquivo Histórico Provincial.
5.4. Nota de publicacións *“Inventario Arquivo Municipal de Ribadumia”
Col. “Plan de organización de archivos municipales”, nº 11
D.L. PO-205-90 ISBN: 84-86845-48-3
*“Inventario arquivo do concello de Ribadumia”
Col. “Patrimonio documental da provincia de Pontevedra", nº 35
D.L. PO-615-01 ISBN: 84-8457-085-1
*"Os fondos documentais dos arquivos municipais: o caso da provincia de Pontevedra"/ Miguel A. Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 8-9, pgs 317-356
"Os arquivos municipais de Pontevedra: evolución e tratamento"/ Miguel A. Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 21, pgs 229-257
"Ribadumia: ciento cincuenta años de historia"/ Víctor Viana Martínez, Xosé Lois Vila Fariña Ribadumia: Concello, 1992.
* Páxina web da Deputación de Pontevedra “depontevedra.es”


6. Área de notas
6.1. Notas Polas características propias da Institución, o Arquivo Municipal de Ribadumia exerce as funcións de arquivo central administrativo, arquivo intermedio e arquivo histórico.


7. Área de control da descrición
7.1. Nota do arquiveiro Servizo Técnico do Patrimonio Documental (STPDOC)
7.2. Regras ou normas General International Standar Archival description, Second Edition, ISAD (G)
7.3. Data da descripción Agosto de 2014

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 11/08/2014 11:25
Copyright © 2002-2016, Deputación de Pontevedra. Reservados todos os dereitos. | Aviso Legal
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/