[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
LUNS, 29 DE AGOSTO DE 2016 Páxina de inicio Mapa de contidos Directorio de contacto Directorio telefónico Axudas á navegación
   Está en » depontevedra.es » ..... » Patrimonio Documental » Guía do Patrimonio Documental da Provincia de Pontevedra

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
GUÍA DO PATRIMONIO DOCUMENTAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

Arquivo municipal de Portas


[Prema (click) para ampliar a imaxe]
Arquivo municipal de Portas

Descrición FONDO. Norma ISAD (G)1. Área de identificación
1.1. Código de referencia ES.GA.36040.AMPORT.
1.2. Título Arquivo municipal de Portas
1.3. Datas 1827-2013
1.4. Nivel de descrición FONDO
1.5. Volume e soporte 1.288 unidades de instalación en soporte papel na súa totalidade


2. Área de contexto
2.1. Nome do produtor Concello de Portas
2.2. Historia institucional/
Recesión biográfica

O territorio do concello de Portas sitúase na zona centro da provincia de Pontevedra lindando cos concellos de Caldas de Reis, Moraña, Barro, Meis e Vilanova de Arousa.

Ocupa unha superficie total superior ós vinte e tres quilómetros cadrados, con cincuenta e nove entidades de poboación dispersas nas súas catro parroquias: Portas, Lantaño, Briallos e Romai, nas que residen algo máis de tres mil habitantes.

Esta área xeográfica formou parte da provincia de Santiago ata a división constitucional e a reforma posterior que derivou na súa inclusión definitiva na provincia de Pontevedra. As parroquias de Portas e Romai dependían daquela da xurisdicción de Peñaflor, con señorío do conde de Graxal, e as de Briallos e Lantaño da xurisdicción de Vilanova, con señorío do arcebispo de Santiago.

No proceso de establecemento constitucional dos concellos este territorio, integrado no partido xudicial de Caldas de Reis, formaba parte do concello de Trasumia, xunto co actual concello de Barro. No ano 1836 créase como concello independente, coa configuración actual que se mantén sen modificacións reseñables agás certos cambios de capitalidade e de instalación da casa do concello.

2.3. Historia arquivística

Dispóñense estes fondos na propia casa do concello, unha moderna edificación de finais do século vinte, distribuída en baixo, planta e aproveitamento baixo cuberta, situada nun contorno concibido como área de servizos do concello, xunto co centro de saúde, casa de cultura, pavillón de deportes e centros escolares.

Distribúese a casa do concello en baixo, planta e aproveitamento do baixo cuberta. O baixo dedícase a oficinas e servizos municipais; a primeira planta acolle despachos e salón de sesións; no baixo cuberta é onde se dispón o arquivo. Destaca no conxunto da edificación o resalte da zona central da fachada principal tanto en altura coma cara ó exterior.

Como dixemos, o local do arquivo municipal ocupa actualmente unha boa parte do baixo cuberta, remozado e adaptado para o efecto e con acceso directo dende a planta baixa mediante unha ampla escalinata central. Distribúese en tres salas cun total aproximado de setenta metros cadrados, nas que se procedeu á instalación dos equipamentos necesarios para a súa función de tratamento e conservación documental. Combina estantería metálica e de madeira, con máis de cento vinte metros lineais, abondos para os fondos existentes.

Conta ademais o local con mesa de consulta e traballo, ficheiro metálico para os instrumentos de descrición, renovada instalación eléctrica e axeitadas condicións de habitabilidade e de illamento.

O primeiro proceso organizativo levouse a cabo en 1993, acometéndose dende entón sucesivas actuacións de reincorporación, informatización e adaptación ó novo cadro de clasificación usado na actualidade para estes procesos, incluíndo a mellora e traslado a un novo local, no ano 2000.

Os traballos de organización e descrición documental, baixo a dirección técnica do STPDOC, leváronos a cabo:
José Luis Castro Carpintero
María del Carmen Pereira Pazos
Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo
Isabel Balchada Bermúdez
Iria Chaves Moledo
Ángela Garra Oubiña
Móñica Núñez Carro
María Lede Pérez
Alberto Aramburu García-Pintos
Pablo Pastoriza Rozas
Fátima Baña Hernanz
Paula Boullosa Rodríguez

2.4. Forma de ingreso Por transferencia directa ó arquivo no remate da súa tramitación administrativa e coincidindo co seu escaso uso administrativo.


3. Área de contido e estrutura
3.1. Alcance e contido

A maior parte dos fondos documentais corresponden ó século vinte con algunhas perdas documentais En todo caso consérvase en bo estado un elevado volume documental, especialmente significativo e completo no caso dos libros de actas do Pleno dende 1837; tamén hai documentación electoral dende 1845, referida ás quintas dende 1838, ou da xestión presupostaria e da contribución territorial dende 1850.

Aquela documentación referida ó control e xestión presupostaria e ós impostos da contribución territorial rústica e urbana é a máis abundante, xunto coas obras municipais e dos particulares.

3.2. Valoración, selección e eliminación A pesares da existencia de manuais e estudios de valoración e expurgo documental, tendo en conta a inexistencia dunha consistente argumentación técnica e legal, ademais da escaseza do fondo xa de por si conservado, a única eliminación levada a cabo foi a dos duplicados, fotocopias ou publicacións periódicas que acompañaban ós documentos e expedientes.
3.3. Novos ingresos Transferencias anuais incorporadas polo Servizo Técnico do Patrimonio Documental.
3.4. Organización
CADRO DE CLASIFICACIÓN

1. GOBERNO

1.1. CONCELLO / PLENO 1837-2012 44
1.2. ALCALDE 1877-2013 28
1.3. COMISIÓN DE GOBERNO/ PERMANENTE 1924-2012 20
1.4. COMISIÓNS INFORMATIVAS E ESPECIAIS 1968-2011 2

2. ADMINISTRACIÓN

2.1. SECRETARÍA 1827-2013 100
2.2. REXISTRO 1905-2013 36
2.3. PATRIMONIO 1926-2010 23
2.4. PERSOAL
     2.4.1. ADMINISTRACIÓN DE PERSOAL 1905-2012 64
     2.4.2. DISCIPLINA E CONTROL 1983-2007 2
     2.4.3. CLASES PASIVAS/ SS / MUTUALIDADES 1957-2007 8
     2.4.4. SELECCIÓN DE PERSOAL 1988-2009 8
     2.4.5. REPRESENTACIÓN DO PERSOAL - -
2.5. SERVIZOS XURÍDICOS 1965-2007 9
2.6. CONTRATACIÓN 1941-2010 18
2.7. ARQUIVO S/D 1

3. SERVIZOS

3.1. OBRAS E URBANISMO
     3.1.1. PLANEAMENTO 1972-2005 14
     3.1.2. PLANS DE OBRAS E SERVIZOS 1949-2011 61
     3.1.3. OBRAS MUNICIPAIS 1867-2012 126
     3.1.4. OBRAS PARTICULARES 1925-2013 186
     3.1.5. INDUSTRIAS 1949-2013 28
3.2. SERVIZOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAIS 1927-2013 11
3.3. ABASTECEMENTOS E CONSUMOS
     3.3.1. ABASTECEMENTOS E CONSUMOS 1919-2009 2
     3.3.2. MATADOIRO - -
     3.3.3. AUGA 1993-2012 6
     3.3.4. OMIC - -
     3.3.5. PÓSITO 1944-1985 1
3.4. TRANSPORTES 1963-2010 5
3.5. SEGURIDADE CIDADÁ 1845-2010 17
3.6. SANIDADE 1907-2013 16
3.7. BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL 1891-2013 48
3.8. EDUCACIÓN 1849-2011 16
3.9. CULTURA 1973-2013 23
3.10. DEPORTES 1994-2012 6
3.11. POBOACIÓN 1873-2011 57
3.12. QUINTAS E MILICIAS 1838-1999 41
3.13. ELECCIÓNS 1845-2011 40

4. FACENDA

4.1. INTERVENCIÓN
     4.1.1. ASUNTOS XERAIS 1888-2011 3
     4.1.2. ORZAMENTOS ORDINARIOS 1847-2011 371
     4.1.3. ORZAMENTOS EXTRAORDINARIOS 1935-1984 8
     4.1.4. ORZAMENTOS DE INVERSIÓNS 1981 1
4.2. FINANCIACIÓN E TRIBUTACIÓN
     4.2.1. IMPOSTOS 1848-2013 161
     4.2.2. TAXAS 1941-2012 15
4.3. TESOURERÍA
     4.3.1. CAIXA 1852-2007 11
     4.3.2. RECADACIÓN 1924-1992 10
     4.3.3. CONTAS BANCARIAS 1966-2011 11


4. Área de condicións de acceso e utilización
4.1. Condicións de acceso Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes.
4.2. Condición de reprodución Reproducción libre a solicitude do interesado, coa salvidade da protección documental e da salvagarda da súa integridade.
4.3. Lingua / escritura(s) dos documentos Castelán. Galego nalgúns documentos máis recentes.
4.4. Características físicas
e requisitos técnicos
En soporte papel na súa totalidade, cun bo estado de conservación. Aprécianse notables perdas documentais.
4.5. Instrumentos de descrición Guía e cadro de clasificación en papel, publicados e informatizados.
Inventario somero en papel, publicado e informatizado, cun total de 1.644 rexistros.
Inventario detallado en ficha e informatizado, cun total de 8.185 rexistros.


5. Área de documentación asociada
5.1. Existencia e localización dos documentos orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fora do arquivo municipal.
5.2. Existencia e localización de copias Non se coñecen, agás naquela documentación derivada dun proceso de colaboración con outras administracións (eleccións, padróns de habitantes e de impostos...).
5.3. Unidades de descrición relacionadas Pola realidade administrativa do eido local podería atoparse documentación moi directamente relacionada co concello e as súas actividades en arquivos doutras administracións do seu ameto xeográfico, especialmente no Arquivo da Deputación Provincial e no Arquivo Histórico Provincial.
5.4. Nota de publicacións *“Inventario arquivo do concello de Portas”
Col. “Patrimonio documental da provincia de Pontevedra”, nº 27
D.L. PO-65-01 ISBN: 84-8457-051-7
*"Os fondos documentais dos arquivos municipais: o caso da provincia de Pontevedra"/ Miguel A. Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 8-9, pgs 317-356
"Os arquivos municipais de Pontevedra: evolución e tratamento"/ Miguel A. Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 21, pgs 229-257
* Páxina web da Deputación de Pontevedra "depontevedra.es”


6. Área de notas
6.1. Notas Polas características propias da Institución, o Arquivo Municipal de Portas exerce as funcións de arquivo central administrativo, arquivo intermedio e arquivo histórico.


7. Área de control da descrición
7.1. Nota do arquiveiro Servizo Técnico do Patrimonio Documental (STPDOC)
7.2. Regras ou normas General International Standard Archival description, Second Edition, ISAD (G)
7.3. Data da descripción Outubro de 2013

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 30/10/2013 10:19
Copyright © 2002-2016, Deputación de Pontevedra. Reservados todos os dereitos. | Aviso Legal
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/