[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
LUNS, 29 DE AGOSTO DE 2016 Páxina de inicio Mapa de contidos Directorio de contacto Directorio telefónico Axudas á navegación
   Está en » depontevedra.es » ..... » Patrimonio Documental » Guía do Patrimonio Documental da Provincia de Pontevedra

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
GUÍA DO PATRIMONIO DOCUMENTAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

Arquivo municipal de Pontecesures


[Prema (click) para ampliar a imaxe]
Arquivo municipal de Pontecesures

Descrición FONDO. Norma ISAD (G)1. Área de identificación
1.1. Código de referencia ES.GA.36044.AMPONCES.
1.2. Título Arquivo municipal de Pontecesures
1.3. Datas 1914-2012
1.4. Nivel de descrición FONDO
1.5. Volume e soporte 1.977 unidades de instalación en soporte papel na súa totalidade


2. Área de contexto
2.1. Nome do produtor Concello de Pontecesures
2.2. Historia institucional/
Recesión biográfica

O territorio do concello de Pontecesures sitúase norte da provincia de Pontevedra, lindando coa provincia da Coruña e cos concellos de Padrón, A Estrada e Valga.

Ocupa unha superficie total escasamente superior ós seis quilómetros cadrados con trece entidades de poboación e unha única parroquia: San Xulián de Pontecesures, na que residen algo menos de tres mil habitantes.

Esta área xeográfica formou parte da provincia de Santiago ata a división constitucional e a reforma posterior, que derivou na súa inclusión definitiva na provincia de Pontevedra. Esta parroquia dependía daquela da xurisdicción de Padrón con señorío do arcebispo de Santiago.

No proceso de establecemento constitucional dos concellos a parroquia antes chamada de San Xulián de Requeixo foi integrada, dentro do conxunto do partido xudicial de Caldas de Reis, no concello de Valga. No ano 1822 chegou a funcionar o concello de Requeixo integrado por esta parroquia e a de Campaña.

Esta situación mantense ata o mes de outubro do ano 1925, data na que se constitúe o concello de Pontecesures coa súa configuración actual, logo da súa previa constitución como entidade local menor.

2.3. Historia arquivística

A casa do concello é unha moderna edificación inaugurada no ano 1975, concibida como un espacio único, con amplas aberturas ó exterior que lle proporcionan gran luminosidade; está ademais adaptada ó terreo con varias plantas semisoterradas. En posteriores actuación procedeuse á compartimentación interior na procura dunha maior funcionalidade e operatividade na disposición dos diferentes servizos municipais.

O local dedicado a arquivo municipal ocupa unha parte lateral do semisoto do edificio, con acceso directo por unha escalinata dende as propias oficinas situadas na planta principal; presenta unha estructura practicamente cadrada, dividida en dúas salas intercomunicadas, logo da súa recente ampliación, o que permitiu duplicar a súa superficie e, ó mesmo tempo, dispor de luz natural e ventilación directa no local.

Conta o arquivo con algo máis de setenta e dous metros cadrados útiles. Neste local instaláronse en fases sucesivas os equipamentos necesarios para as funcións de almacenamento e tratamento documental; na actualidade ten unhas boas condicións de habitabilidade, mellorables en canto a ventilación e iluminación; dispón de algo máis de cento cincuenta e un metros lineais de estantería metálica, ocupados na súa maior parte, mesa de consulta, deshumidificador e ficheiro.

O primeiro destes procesos organizativos levouse a cabo en 1992, acometéndose dende entón sucesivas actuacións de reincorporación, informatización e adaptación ó novo cadro de clasificación , nos anos 2000, 2003, 2005, 2008, 2010 e 2012.

Os traballos de organización e descrición documental, baixo a dirección técnica do STPDOC, leváronos a cabo:
José Luis Bustelo Rodríguez
José Luis Castro Carpintero
Josefa Fernández Ayuso
Daniel Menéndez Rodríguez
Jaime Moiño Vaamonde
Cristina Peleteiro Gallego
Roxelio Guillerme Pérez Agulla
Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo
Francisco Orge Ventín
Montserrat Romero Alonso
María del Carmen Fariña Fernández
Ángela Garra Oubiña
Mónica Núñez Carro
Alberto Aramburu García-Pintos
María Lede Pérez
Alfonso Gómez Martín

2.4. Forma de ingreso Por transferencia directa ó arquivo no remate da súa tramitación administrativa e coincidindo co seu escaso uso administrativo.


3. Área de contido e estrutura
3.1. Alcance e contido

Dentro deste conxunto destaca a conservación completa das actas do Pleno dende o ano 1925, como fonte informativa de extraordinaria riqueza para o coñecemento das actuacións e acontecementos a nivel local. O conxunto das series consérvase de forma practicamente completa e continuada dende a creación do concello, sen testemuños anteriores agás un testemuñal expediente referido ó arranxo do reloxo parroquial que se inicia en 1914.

3.2. Valoración, selección e eliminación A pesares da existencia de manuais e estudios de valoración e expurgo documental, tendo en conta a inexistencia dunha consistente argumentación técnica e legal, ademais da escaseza do fondo xa de por si conservado, a única eliminación levada a cabo foi a dos duplicados, fotocopias ou publicacións periódicas que acompañaban ós documentos e expedientes.
3.3. Novos ingresos Transferencias anuais incorporadas polo Servizo Técnico do Patrimonio Documental.
3.4. Organización
CADRO DE CLASIFICACIÓN

1. GOBERNO

1.1. CONCELLO / PLENO 1925-2011 101
1.2. ALCALDE 1925-2011 87
1.3. COMISIÓN DE GOBERNO/ PERMANENTE 1925-2010 40
1.4. COMISIÓNS INFORMATIVAS E ESPECIAIS 1987-2011 7

2. ADMINISTRACIÓN

2.1. SECRETARÍA 1925-2012 110
2.2. REXISTRO 1925-2012 63
2.3. PATRIMONIO 1914-2010 52
2.4. PERSOAL
     2.4.1. ADMINISTRACIÓN DE PERSOAL 1936-2011 105
     2.4.2. DISCIPLINA E CONTROL 1940-2011 24
     2.4.3. CLASES PASIVAS/ SS / MUTUALIDADES 1938-2012 32
     2.4.4. SELECCIÓN DE PERSOAL 1927-2011 22
     2.4.5. REPRESENTACIÓN DO PERSOAL 1994-2007 7
2.5. SERVIZOS XURÍDICOS 1928-2012 42
2.6. CONTRATACIÓN 1935-2011 86
2.7. ARQUIVO 1934-2001 3

3. SERVIZOS

3.1. OBRAS E URBANISMO
     3.1.1. PLANEAMENTO 1929-2009 51
     3.1.2. PLANS DE OBRAS E SERVIZOS 1958-2011 65
     3.1.3. OBRAS MUNICIPAIS 1925-2012 179
     3.1.4. OBRAS PARTICULARES 1925-2012 351
     3.1.5. INDUSTRIAS 1926-2011 54
3.2. SERVIZOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAIS 1927-2008 15
3.3. ABASTECEMENTOS E CONSUMOS
     3.3.1. ABASTOS E CONSUMOS 1929-2011 10
     3.3.2. MATADOIRO 1965-1997 2
     3.3.3. AUGA 1933-2010 7
     3.3.4. OMIC - -
     3.3.5. PÓSITO 1961-1999 2
3.4. TRANSPORTES 1926-2012 8
3.5. SEGURIDADE CIDADÁ 1925-2011 108
3.6. SANIDADE 1926-2011 39
3.7. BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL 1926-2011 119
3.8. EDUCACIÓN 1925-2011 38
3.9. CULTURA 1925-2011 59
3.10. DEPORTES 1972-2011 11
3.11. POBOACIÓN 1926-2012 57
3.12. QUINTAS E MILICIAS 1926-2001 23
3.13. ELECCIÓNS 1931-2011 45

4. FACENDA

4.1. INTERVENCIÓN
     4.1.1. ASUNTOS XERAIS 1950-2008 19
     4.1.2. ORZAMENTOS ORDINARIOS 1925-2011 527
     4.1.3. ORZAMENTOS EXTRAORDINARIOS 1926-1978 11
     4.1.4. ORZAMENTOS DE INVERSIÓNS 1981-1987 3
4.2. FINANCIACIÓN E TRIBUTACIÓN
     4.2.1. IMPOSTOS 1924-2012 128
     4.2.2. TAXAS 1926-2012 68
4.3. TESOURERÍA
     4.3.1. CAIXA 1926-1991 32
     4.3.2. RECADACIÓN 1951-2011 30
     4.3.3. CONTAS BANCARIAS 1963-2011 32


4. Área de condicións de acceso e utilización
4.1. Condicións de acceso Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes.
4.2. Condición de reprodución Reproducción libre a solicitude do interesado, coa salvidade da protección documental e da salvagarda da súa integridade.
4.3. Lingua / escritura(s) dos documentos Castelán. Galego nalgúns documentos máis recentes.
4.4. Características físicas
e requisitos técnicos
En soporte papel na súa totalidade, cun bo estado de conservación. Aprécianse notables perdas documentais.
4.5. Instrumentos de descrición Guía e cadro de clasificación en papel, publicados e informatizados.
Inventario somero en papel, publicado e informatizado, cun total de 2.877 rexistros.
Inventario detallado en ficha e informatizado, cun total de 17.025 rexistros.


5. Área de documentación asociada
5.1. Existencia e localización dos documentos orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fora do arquivo municipal.
5.2. Existencia e localización de copias Non se coñecen, agás naquela documentación derivada dun proceso de colaboración con outras administracións (eleccións, padróns de habitantes e de impostos...).
5.3. Unidades de descrición relacionadas Pola realidade administrativa do eido local podería atoparse documentación moi directamente relacionada co concello e as súas actividades en arquivos doutras administracións do seu ameto xeográfico, especialmente no Arquivo da Deputación Provincial e no Arquivo Histórico Provincial.
5.4. Nota de publicacións *“Inventario arquivo do concello de Pontecesures”
Col. “Patrimonio documental da provincia de Pontevedra”, nº 30
D.L. PO-68-01 ISBN: 84-8457-055-X
*"Os fondos documentais dos arquivos municipais: o caso da provincia de Pontevedra"/ Miguel A. Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 8-9, pgs 317-356
"Os arquivos municipais de Pontevedra: evolución e tratamento"/ Miguel A. Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 21, pgs 229-257
* Páxina web da Deputación de Pontevedra “depontevedra.es”


6. Área de notas
6.1. Notas Polas características propias da Institución, o Arquivo Municipal de Pontecesures exerce as funcións de arquivo central administrativo, arquivo intermedio e arquivo histórico.


7. Área de control da descrición
7.1. Nota do arquiveiro Servizo Técnico do Patrimonio Documental (STPDOC)
7.2. Regras ou normas General International Standard Archival description, Second Edition, ISAD (G)
7.3. Data da descripción Xuño de 2012

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 29/10/2013 14:17
Copyright © 2002-2016, Deputación de Pontevedra. Reservados todos os dereitos. | Aviso Legal
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/