[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
VENRES, 26 DE AGOSTO DE 2016 Páxina de inicio Mapa de contidos Directorio de contacto Directorio telefónico Axudas á navegación
   Está en » depontevedra.es » ..... » Patrimonio Documental » Guía do Patrimonio Documental da Provincia de Pontevedra

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
GUÍA DO PATRIMONIO DOCUMENTAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

Arquivo municipal das Neves


[Prema (click) para ampliar a imaxe]
Arquivo municipal das Neves

Descrición FONDO. Norma ISAD (G)1. Área de identificación
1.1. Código de referencia ES.GA.36034.AMNEV.
1.2. Título Arquivo municipal das Neves
1.3. Datas 1764-2013
1.4. Nivel de descrición FONDO
1.5. Volume e soporte 2.710 unidades de instalación en soporte papel na súa totalidade


2. Área de contexto
2.1. Nome do produtor Concello das Neves
2.2. Historia institucional/
Recesión biográfica

O concello das Neves enclábase na comarca do Condado dentro do Partido Xudicial de Ponteareas; ten unha superficie total de 67 kilómetros cadrados e fórmano un conxunto de trece parroquias: San Pedro e Santa Eulalia de Batalláns, Cerdeira, Liñares, As Neves, Rubiós, Setados, Taboexa, Tortoreos, Vide e San Cibrán, San Xosé e Santiago de Ribarteme.

Constitucionalmente créase o concello dentro do Partido Xudicial de Ponteareas, co nome de Setados, con capitalidade neste mesmo lugar e formado por doce parroquias. Será no ano 1904, creada xa a parroquia de As Neves segregada da de Setados e logo do traslado da capitalidade na década dos sesenta do século pasado, cando se faga efectivo o cambio de nome do concello pasando á denominación que hoxe se conserva.

2.3. Historia arquivística

O arquivo municipal encóntrase na casa do concello, edificio singular en granito construído nos primeiros anos da década dos cincuenta e remozado no periodo comprendido entre 1985 e 1992.

O local adicado específicamente á conservación do volume documental existente disponse no semisótano da casa do concello, con acceso dende o exterior e anexo á biblioteca municipal, ocupando na actualidade tres salas.

Nestas instalacións leváronse a cabo no seu día obras para mellora-las condicións de habitabilidade, espacio, iluminación e ventilación, así como da seguridade necesaria para a axeitada conservación documental. De todo elo resultan tres salas rectangulares, con forma alongada, duns 70 metros cadrados de superficie, cunha altura próxima ós tres metros e medio, remozadas na súa totalidade, nas que se forn dispondo según o foi requerindo a capacidade de almacenamento a estanteria metálica na que ubica-las unidades de instalación.

Contan ademáis estes locais con deshumidificador, ficheiro e mesa de consulta e traballo.

O proceso de organización dos fondos documentais conservados no arquivo municipal das Neves por parte do Servizo Técnico do Patrimonio Documental iniciase por vez primeira no ano 1990, sobre unha documentación parcialmente organizada pero carente de instrumentos de descrición e cun nivel de conservación aceptable.

A partires desta actuación desenvolveronse sucesivos procesos de actualización e reincorporación documental, así como a adaptación ó novo cadro de clasificación adoptado a nivel nacional nos últimos anos e a informatización dos instumentos de descrición, nos anos 1992, 1994, 1998, 2000, 2002, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012 e 2013.

Os traballos de organización e descrición documental, baixo a dirección técnica do STPDOC, leváronos a cabo:
José Luis Castro Carpintero
Manuela González Rey
Paula Fernández Bañuelos
Carmen Touzón Fernández
Roxelio Guillerme Pérez Agulla
Begoña Pérez Losada
Montserrat Romero Alonso
Francisco Orge Ventín
Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo
Isabel Couso Bravo
Alberto Aramburu García Pintos
Antón Ulla Cobián
Iria Chaves Moledo
Paula Boullosa Rodríguez
Diego González Gómez

2.4. Forma de ingreso Por transferencia directa ó arquivo no remate da súa tramitación administrativa e coincidindo co seu escaso uso administrativo.


3. Área de contido e estrutura
3.1. Alcance e contido

En todo caso o cambio de capitalidade, algún constatado proceso de reciclaxe de papel e as condicións ambientais implicaron a desaparición dunha parte de documentación que debería de existir, chegando de tódolos xeitos unha boa porcentaxe da mesma ata os nosos días.

A maior parte do volumen documental corresponde ó seculo XX, resultado maiormente da xestión económica do concello e da prestación de variados servizos, especialmente os relacionados coas obras. Non presenta este fondo singularidades especiais, sendo notables as perdas nos libros de actas do antigo Concello de Setados.

3.2. Valoración, selección e eliminación A pesares da existencia de manuais e estudios de valoración e expurgo documental, tendo en conta a inexistencia dunha consistente argumentación técnica e legal, ademais da escaseza do fondo xa de por si conservado, a única eliminación levada a cabo foi a dos duplicados, fotocopias ou publicacións periódicas que acompañaban ós documentos e expedientes.
3.3. Novos ingresos Transferencias anuais incorporadas polo Servizo Técnico do Patrimonio Documental.
3.4. Organización
CADRO DE CLASIFICACIÓN

1. GOBERNO

1.1. CONCELLO / PLENO 1842-2012 83
1.2. ALCALDE 1907-2012 42
1.3. COMISIÓN DE GOBERNO/ PERMANENTE 1924-2011 37
1.4. COMISIÓNS INFORMATIVAS E ESPECIAIS 1963-2003 15

2. ADMINISTRACIÓN

2.1. SECRETARÍA 1947-2011 178
2.2. REXISTRO 1866-2011 75
2.3. PATRIMONIO 1868-2012 74
2.4. PERSOAL
     2.4.1. ADMINISTRACIÓN DE PERSOAL 1866-2013 123
     2.4.2. DISCIPLINA E CONTROL 1958-2009 11
     2.4.3. CLASES PASIVAS/ S.S./ MUTUALIDADES 1947-2009 16
     2.4.4. SELECCIÓN DE PERSOAL 1952-2012 32
     2.4.5. REPRESENTACIÓN DO PERSOAL 1990-1999 3
2.5. SERVIZOS XURÍDICOS 1787-2012 25
2.6. CONTRATACIÓN 1931-2012 50
2.7. ARQUIVO

3. SERVIZOS

3.1. OBRAS E URBANISMO
     3.1.1. PLANEAMENTO 1960-2012 74
     3.1.2. PLANS DE OBRAS E SERVIZOS 1950-2009 64
     3.1.3. OBRAS MUNICIPAIS 1885-2013 394
     3.1.4. OBRAS PARTICULARES 1955-2013 492
     3.1.5. INDUSTRIAS 1962-2013 82
3.2. SERVIZOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAIS 1884-2010 19
3.3. ABASTECEMENTOS E CONSUMOS
     3.3.1. ABASTOS E CONSUMOS 1966-2011 6
     3.3.2. MATADOIRO 1981-1992 2
     3.3.3. AUGA 1988-2011 5
     3.3.4. OMIC - -
     3.3.5. PÓSITO - -
3.4. TRANSPORTES 1959-2011 9
3.5. SEGURIDADE CIDADÁ 1856-2009 2 8
3.6. SANIDADE 1899-2012 35
3.7. BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL 1900-2012 80
3.8. EDUCACIÓN 1764-2009 17
3.9. CULTURA 1960-2012 43
3.10. DEPORTES 1984-2009 12
3.11. POBOACIÓN 1930-2011 118
3.12. QUINTAS E MILICIAS 1927-2000 42
3.13. ELECCIÓNS 1897-2011 51

4. FACENDA

4.1. INTERVENCIÓN
     4.1.1. ASUNTOS XERAIS 1972-2010 17
     4.1.2. ORZAMENTOS ORDINARIOS 1863-2012 638
     4.1.3. ORZAMENTOS EXTRAORDINARIOS 1931-1980 20
     4.1.4. ORZAMENTOS DE INVERSIÓNS 1981-1985 6
4.2. FINANCIACIÓN E TRIBUTACIÓN
     4.2.1. IMPOSTOS 1841-2011 274
     4.2.2. TAXAS 1947-2011 31
4.3. TESOURERÍA
     4.3.1. CAIXA 1851-2012 15
     4.3.2. RECADACIÓN 1946-2004 15
     4.3.3. CONTAS BANCARIAS 1963-2010 21


4. Área de condicións de acceso e utilización
4.1. Condicións de acceso Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes.
4.2. Condición de reprodución Reproducción libre a solicitude do interesado, coa salvidade da protección documental e da salvagarda da súa integridade.
4.3. Lingua / escritura(s) dos documentos Castelán. Galego nalgúns documentos máis recentes.
4.4. Características físicas
e requisitos técnicos
En soporte papel na súa totalidade, cun bo estado de conservación. Aprécianse notables perdas documentais.
4.5. Instrumentos de descrición Guía e cadro de clasificación en papel, publicados e informatizados.
Inventario somero en papel, publicado e informatizado, cun total de 3.348 rexistros.
Inventario detallado en ficha e informatizado, cun total de 11.689 rexistros.


5. Área de documentación asociada
5.1. Existencia e localización dos documentos orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fora do arquivo municipal.
5.2. Existencia e localización de copias Non se coñecen, agás naquela documentación derivada dun proceso de colaboración con outras administracións (eleccións, padróns de habitantes e de impostos...).
5.3. Unidades de descrición relacionadas Pola realidade administrativa do eido local podería atoparse documentación moi directamente relacionada co concello e as súas actividades en arquivos doutras administracións do seu ameto xeográfico, especialmente no Arquivo da Deputación Provincial e no Arquivo Histórico Provincial.
5.4. Nota de publicacións *“Inventario arquivo do concello das Neves”
Col. “Patrimonio documental da provincia de Pontevedra”, nº 12
D.L. PO-31-00 ISBN: 84-89690-91-X
*"Arquivos municipais do Condado"/ José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 8-9, pgs.275-292
*”Os fondos documentais dos arquivos municipais: o caso da provincia de Pontevedra"/ Miguel A. Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 8-9, pgs 317-356
"Os arquivos municipais de Pontevedra: evolución e tratamento"/ Miguel A. Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 21, pgs 229-257
*"Arquivos municipais do Condado" / José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista SOBEROSUM: Revista de Estudios Museo Municipal de Ponteareas.
Tomo I, pgs. 233-246.
* Páxina web da Deputación de Pontevedra “depontevedra.es”


6. Área de notas
6.1. Notas Polas características propias da Institución, o Arquivo Municipal das Neves exerce as funcións de arquivo central administrativo, arquivo intermedio e arquivo histórico.


7. Área de control da descrición
7.1. Nota do arquiveiro Servizo Técnico do Patrimonio Documental (STPDOC)
7.2. Regras ou normas General International Standard Archival description, Second Edition, ISAD (G)
7.3. Data da descripción Marzo de 2013

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 29/10/2013 13:17
Copyright © 2002-2016, Deputación de Pontevedra. Reservados todos os dereitos. | Aviso Legal
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/