[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MÉRCORES, 24 DE AGOSTO DE 2016 Páxina de inicio Mapa de contidos Directorio de contacto Directorio telefónico Axudas á navegación
   Está en » depontevedra.es » ..... » Patrimonio Documental » Guía do Patrimonio Documental da Provincia de Pontevedra

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
GUÍA DO PATRIMONIO DOCUMENTAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

Arquivo municipal de Lalín


[Prema (click) para ampliar a imaxe]
Arquivo municipal de Lalín

Descrición FONDO. Norma ISAD (G)1. Área de identificación
1.1. Código de referencia ES.GA.36024.AMLAL.
1.2. Título Arquivo municipal de Lalín
1.3. Datas 1841-2011
1.4. Nivel de descrición FONDO
1.5. Volume e soporte 6.210 unidades de instalación en soporte papel na súa totalidade


2. Área de contexto
2.1. Nome do produtor Concello de Lalín
2.2. Historia institucional/
Recesión biográfica

O territorio do concello de Lalín sitúase no norte da provincia de Pontevedra, no centro da comarca do Deza; linda cos concellos de Vila de Cruces, Agolada, Rodeiro, Dozón, Irixo, Forcarei e Silleda.

Ocupa unha gran superficie, superior ós trescentos catorce quilómetros cadrados, con trescentas trinta e catro entidades de poboación dispersas nas corenta e oito parroquias actuais: Albarellos, Alemparte, Anseán, Anzo, Barcia, Bendoiro, Bermés, Botos, Busto, Cadrón, Camposancos, Cangas, Castro de Cabras, Catasós, O Cello, Cercio, Cristimil, Doade, Donramiro, Donsión, Filgueira, Galegos, Goiás, Gresande, Lalín, Lebozán, Lodeiro, Losón, Maceira, Madriñán, Méixome, Moimenta, Moneixas, Noceda, Palmou, Parada, Prado, Rodís, Santiso, Sello, Soutolongo, Val do Carrio, A Veiga, Vilanova, Vilatuxe, Xaxán, A Xesta e Zobra, nas que residen ó redor de vinte mil habitantes.

Esta área xeográfica formou parte da provincia de Santiago ata a división constitucional e a reforma posterior, que derivou na súa definitiva inclusión na provincia de Pontevedra, dentro do Partido Xudicial de Lalín. A totalidade das parroquias dependían no Antigo Réxime da xurisdicción do Deza, con señorío do conde de Lemos e da de Cambra, con señorío do arcebispo de Santiago.

Iniciado o proceso de constitución dos concellos a principios do século XIX chegaron a funcionar moitos neste territorio, entre eles os de Lalín, Bendoiro, Vilatuxe, Catasós, Lodeiro, Vilanova, Barcia, Bermés, Noceda, Cangas e Losón. Xa no proceso definitivo créase o concello de Lalín, dentro do Partido Xudicial do mesmo nome, cun total de corenta e oito parroquias.

2.3. Historia arquivística

No proceso de organización dos fondos documentais levado a cabo no ano 1989, de xeito provisional e na espera dunha futura mellora das instalacións municipais procedeuse a situa-lo arquivo na planta baixa da casa do Concello, en dous locais anexos, de escasa superficie e aproveitamento, antigas celdas, cunha condicións de habitabilidade moi mellorables.

A partir desta situación, que aínda se mantiña, acórdase o traslado dos fondos a un novo local, fóra do concello, no anterior local da biblioteca municipal, que conta hoxe tamén co “Museo de Títeres” na súa primeira planta. Ocupa o arquivo unha superficie aproximada de setenta metros cadrados, cunha ampla sala rectangular que se complementa cos espacios de acceso a esta; neste espacio dispuxéronse os equipamentos suficientes para a instalación da totalidade das unidades de instalación, contando con mesa de consulta, ficheiro e ordenador.

A construcción dunha nova casa do concello conlevou a dotación dun espazo planificado para o seu uso como arquivo municipal, no semisoto, a carón do garaxe. Distribúese en tres salas circulares, que respetan a estrutura diseñada polo arquitecto para o conxunto da moderna edificiación. Este espazo foi dotado de estantería compactada e tradicional.

O traslado pertinente da documentación e a súa reinstalación das novas dependencias poñen en valor este novo local e garanten a conservación futura da documentación.

A primeira actuación para a organización dos fondos documentais levouse a cabo no ano 1989, data a partir da cal se acometeu un novo proceso de reincorporación, informatización e adaptación ó novo cadro de clasificación usado na actualidade, incluído o traslado e sensible mellora dos equipamentos e do local, nos anos 2002, 2004, 2005, 2006, 2009 e 2011.

Os traballos de organización e descrición documental, baixo a dirección técnica do STPDOC, leváronos a cabo:
José Luis Castro Carpintero
Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo
Alberto Aramburu García-Pintos
María Esther Cimadevila Estévez
José Ramón López Fernández
María Josefa Piñón López
Teresa Túñez Landín
José Luis Varela Ledo
María Jesús Vidal Rodríguez
Berta Fernández García
Iria Chaves Moledo
Antón Ulla Cobián
Jorge Garcia Garcia
José Gago Garcia-Brabo

2.4. Forma de ingreso Por transferencia directa ó arquivo no remate da súa tramitación administrativa e coincidindo co seu escaso uso administrativo.


3. Área de contido e estrutura
3.1. Alcance e contido

A práctica totalidade dos fondos corresponde ó século XX, con notables perdas documentais, xa que non van máis alá os primeiros documentos conservados de moitas series: as de quintas (1902), eleccións (1941), padrón municipal de habitantes (1908), persoal municipal (1887) u obras particulares (1906).

Anteriores soamente destacarían os expedientes xudiciais da Alcaldía, referidos ás conciliacións celebradas diante do Alcalde dende 1852; os libros de actas do Pleno dende 1841, con pequenas lagoas de 1893 a 1900 e de 1912 a 1917, e a documentación dos diferentes impostos municipais dende 1857.

3.2. Valoración, selección e eliminación A pesares da existencia de manuais e estudios de valoración e expurgo documental, tendo en conta a inexistencia dunha consistente argumentación técnica e legal, ademais da escaseza do fondo xa de por si conservado, a única eliminación levada a cabo foi a dos duplicados, fotocopias ou publicacións periódicas que acompañaban ós documentos e expedientes.
3.3. Novos ingresos Transferencias anuais incorporadas polo Servizo Técnico do Patrimonio Documental.
3.4. Organización
CADRO DE CLASIFICACIÓN

1. GOBERNO

1.1. CONCELLO / PLENO 1889-2010 50
1.2. ALCALDE 1909-2009 161
1.3. COMISIÓN DE GOBERNO/ PERMANENTE 1924-2008 92
1.4. COMISIÓNS INFORMATIVAS E ESPECIAIS 1907-2000 4

2. ADMINISTRACIÓN

2.1. SECRETARÍA 1906-2010 109
2.2. REXISTRO 1930-2007 52
2.3. PATRIMONIO 1908-2008 83
2.4. PERSOAL
     2.4.1. ADMINISTRACIÓN DE PERSOAL 1887-2010 155
     2.4.2. DISCIPLINA E CONTROL 1917-2009 11
     2.4.3. CLASES PASIVAS/ S.S./ MUTUALIDADES 1933-2010 44
     2.4.4. SELECCIÓN DE PERSOAL 1932-2004 15
     2.4.5. REPRESENTACIÓN DO PERSOAL 1981-2004 4
2.5. SERVIZOS XURÍDICOS 1856-2009 38
2.6. CONTRATACIÓN 1876-2010 197
2.7. ARQUIVO 1960 3

3. SERVIZOS

3.1.OBRAS E URBANISMO
     3.1.1. PLANEAMENTO 1945-2010 130
     3.1.2. PLANS DE OBRAS E SERVIZOS 1952-2011 109
     3.1.3. OBRAS MUNICIPAIS 1842-2011 526
     3.1.4. OBRAS PARTICULARES 1864-2011 1953
     3.1.5. INDUSTRIAS 1931-2009 560
3.2. SERVIZOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAIS 1908-2006 52
3.3. ABASTECEMENTOS E CONSUMOS
     3.3.1. ABASTOS E CONSUMOS 1916-2010 20
     3.3.2. MATADOIRO 1915-1982 1
     3.3.3. AUGA 1956-2010 20
     3.3.4. OMIC 2000-2008 4
     3.3.5. PÓSITO - -
3.4. TRANSPORTES 1958-2005 9
3.5. SEGURIDADE CIDADÁ 1845-2011 160
3.6. SANIDADE 1888-2002 25
3.7. BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL 1902-2011 400
3.8. EDUCACIÓN 1902-2003 12
3.9. CULTURA 1948-2010 234
3.10. DEPORTES 1969-2003 7
3.11. POBOACIÓN 1908-1996 58
3.12. QUINTAS E MILICIAS 1902-2001 42
3.13. ELECCIÓNS 1945-2004 29

4. FACENDA

4.1. INTERVENCIÓN
     4.1.1. ASUNTOS XERAIS 1983-2011 17
     4.1.2. ORZAMENTOS ORDINARIOS 1892-2011 1094
     4.1.3. ORZAMENTOS EXTRAORDINARIOS 1950-1982 19
     4.1.4. ORZAMENTOS DE INVERSIÓNS 1981-1985 10
4.2. FINANCIACIÓN E TRIBUTACIÓN
     4.2.1. IMPOSTOS 1857-2010 567
     4.2.2. TAXAS 1946-2010 123
4.3. TESOURERÍA
     4.3.1. CAIXA 1893-2008 56
     4.3.2. RECADACIÓN 1905-2008 95
     4.3.3. CONTAS BANCARIAS 1932-2010 83


4. Área de condicións de acceso e utilización
4.1. Condicións de acceso Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes.
4.2. Condición de reprodución Reproducción libre a solicitude do interesado, coa salvidade da protección documental e da salvagarda da súa integridade.
4.3. Lingua / escritura(s) dos documentos Castelán. Galego nalgúns documentos máis recentes.
4.4. Características físicas
e requisitos técnicos
En soporte papel na súa totalidade, cun bo estado de conservación. Aprécianse notables perdas documentais.
4.5. Instrumentos de descrición Guía e cadro de clasificación en papel, publicados e informatizados.
Inventario somero en papel, publicado e informatizado, cun total de 7.315 rexistros.
Inventario detallado en ficha e informatizado, cun total de 30.172 rexistros.


5. Área de documentación asociada
5.1. Existencia e localización dos documentos orixinais Non se coñecen
5.2. Existencia e localización de copias Non se coñecen, agás naquela documentación derivada dun proceso de colaboración con outras administracións (eleccións, padróns de habitantes e de impostos...).
5.3. Unidades de descrición relacionadas Pola realidade administrativa do eido local podería atoparse documentación moi directamente relacionada co concello e as súas actividades en arquivos doutras administracións do seu ameto xeográfico, especialmente no Arquivo da Deputación Provincial e no Arquivo Histórico Provincial.
5.4. Nota de publicacións *“Inventario arquivo do concello de Lalín”
Col “Patrimonio documental da provincia de Pontevedra”, nº 48
D.L. PO-282-03 ISBN 84-8457-160-2
*"Os fondos documentais dos arquivos municipais: o caso da provincia de Pontevedra"/ Miguel A. Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 8-9, pgs 317-356
*"Arquivos municipais na comarca do Deza"/ José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 11, pgs. 247-263
"Os arquivos municipais de Pontevedra: evolución e tratamento"/ Miguel A. Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 21, pgs 229-257
*”Arquivos da administración local na comarca do Deza”/ Xosé Ramón López Fernández.
Descubrindo do Deza: anuario de estudios e investigación, nº 6. 2004, pgs. 403-429.
* Páxina web da Deputación de Pontevedra “depontevedra.es”


6. Área de notas
6.1. Notas Polas características propias da Institución, o Arquivo Municipal de Lalín exerce as funcións de arquivo central administrativo, arquivo intermedio e arquivo histórico.


7. Área de control da descrición
7.1. Nota do arquiveiro Servizo Técnico do Patrimonio Documental (STPDOC)
7.2. Regras ou normas General International Standard Archival description, Second Edition, ISAD (G)
7.3. Data da descripción Xullo de 2011

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 28/10/2013 09:09
Copyright © 2002-2016, Deputación de Pontevedra. Reservados todos os dereitos. | Aviso Legal
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/