[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
XOVES, 1 DE SETEMBRO DE 2016 Páxina de inicio Mapa de contidos Directorio de contacto Directorio telefónico Axudas á navegación
   Está en » depontevedra.es » ..... » Patrimonio Documental » Guía do Patrimonio Documental da Provincia de Pontevedra

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
GUÍA DO PATRIMONIO DOCUMENTAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

Arquivo municipal do Grove


[Prema (click) para ampliar a imaxe]
Arquivo municipal do Grove

Descrición FONDO. Norma ISAD (G)1. Área de identificación
1.1. Código de referencia ES.GA.36022.AMGRO.
1.2. Título Arquivo municipal do Grove
1.3. Datas 1812-2014
1.4. Nivel de descrición FONDO
1.5. Volume e soporte 5.035 unidades de instalación en soporte papel na súa totalidade


2. Área de contexto
2.1. Nome do produtor Concello do Grove
2.2. Historia institucional/
Recesión biográfica

Dentro da comarca do Salnés e configurado pola península do mesmo nome atópase o concello do Grove, cunha superficie total de 22 quilómetros cadrados e integrado por dúas parroquias: San Martiño e San Vicente do Grove, nas que se asentan algo máis de dez mil habitantes.

Constitucionalmente constitúese definitivamente o concello no ano 1836 coa denominación inicial de Groves ou Grobes, pronto substituída pola actual; mantén sempre ó longo dos anos a mesma estructura territorial e a mesma superficie, pertencendo dende a súa creación ó partido xudicial de Cambados.

O territorio do concello pertencía en etapas anteriores á xurisdicción da Lanzada, con señorío eclesiástico exercido polo arcebispo de Santiago.

2.3. Historia arquivística

Inicialmente o arquivo ocupaba a ala dereita da planta superior da casa do concello a carón do salón de sesións, nun espacio rectangular con algo máis de 30 metros cadrados que se amosaba claramente insuficiente para a instalación da documentación que se producía; estaba dotado de estanterías metálicas e mesa de consulta.

Con posterioridade a corporación municipal acorda o traslado á casa de cultura dos fondos documentais custodiados no arquivo, acondicionando a tal fin unha das súas salas, na parte dereita da planta baixa, anexo ó salón de actos.

Este local actual ten unha superficie total aproximada de sesenta metros cadrados, con dez metros de longo e seis metros de ancho. Nel instalouse un sistema de estantería compactada que xa resultou insuficiente para o almacenamento da totalidade da documentación transferida ó arquivo.

No último proceso de incorporación documental habilitouse unha sala na primeira planta da casa de cultura para o seu uso como depósito documental, instalándose nela estantería metálica.

Dispoñen estos locais dunhas axeitadas condicións de habitabilidade, ventilación e iluminación, con aparato deshumidificador, mesa de consulta, ordenador e ficheiro.

O proceso de organización dos fondos documentais deste concello levado a cabo polo Servizo Técnico do Patrimonio Documental desenvolveuse inicialmente no ano 1990, partindo dunha situación moi favorable, tendo en conta que esta documentación xa fora parcialmente organizada polo propio persoal municipal.

Dende a primeira actuación téñense producido sucesivas actualizacións e reincorporacións documentais nos anos 1992, 1995, 1996, 1998, 2002, 2005, 2009, 2013, e 2014, incluíndose entre elas o proceso de readaptación ó novo cadro de clasificación coincidindo co traslado documental á casa de cultura.

Os traballos de organización e descrición documental, baixo a dirección técnica do STPDOC, leváronos a cabo:
Elena Aguete Landín
José Luis Castro Carpintero
Marina Díaz Paredes
Josefa Fernández Ayuso
Esther Fernández Pérez
Manuela González Rey
Guadalupe Maxide Lantero
José Luis Méndez Pérez
Daniel Menéndez Rodríguez
Jaime Moiño Vaamonde
Francisco José oRGE vENTÍN
María Begoña Pérez Losada
Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo
María Leonor Rey Rey
Montserrat Romero Alonso
Francisco Valiñas Torres
Yolanda Lois Peón
Jose Ángel Reyes González
Miguel Ángel Rocafort Ferradás
Antón Vázquez Escudero
Óscar Pena Espiño

2.4. Forma de ingreso Por transferencia directa ó arquivo no remate da súa tramitación administrativa e coincidindo co seu escaso uso administrativo.


3. Área de contido e estrutura
3.1. Alcance e contido

A documentación presenta en xeral un axeitado estado de conservación, disposta na súa totalidade en caixas de cartón ríxido e colocada en estantería metálica. A maior parte corresponde ó século XX e as seccións Facenda e Servizos, especialmente nesta caso as referidas a obras propias e municipais.

Destacar como singular os fondos referidos á illa da Toxa e os múltiples conflictos e avatares dela, así como a conservación das actas dos principais órganos colexiados de goberno: do Pleno dende 1840, da Xunta de Asociados dende 1870 e da Comisión Permanente dende 1924.

3.2. Valoración, selección e eliminación A pesares da existencia de manuais e estudios de valoración e expurgo documental, tendo en conta a inexistencia dunha consistente argumentación técnica e legal, ademais da escaseza do fondo xa de por si conservado, a única eliminación levada a cabo foi a dos duplicados, fotocopias ou publicacións periódicas que acompañaban ós documentos e expedientes.
3.3. Novos ingresos Transferencias anuais incorporadas polo Servizo Técnico do Patrimonio Documental.
3.4. Organización
CADRO DE CLASIFICACIÓN

1. GOBERNO

1.1. CONCELLO / PLENO 1840-2012 92
1.2. ALCALDE 1845-2013 55
1.3. COMISIÓN DE GOBERNO/ PERMANENTE 1924-2012 88
1.4. COMISIÓNS INFORMATIVAS E ESPECIAIS 1981-2004 12

2. ADMINISTRACIÓN

2.1. SECRETARÍA 1863-2010 189
2.2. REXISTRO 1912-2006 492
2.3. PATRIMONIO 1833-2013 77
2.4. PERSOAL
     2.4.1. ADMINISTRACIÓN DE PERSOAL 1931-2009 134
     2.4.2. DISCIPLINA E CONTROL 1929-1998 10
     2.4.3. CLASES PASIVAS/ S.S./ MUTUALIDADES 1944-2008 21
     2.4.4. SELECCIÓN DE PERSOAL 1927-2008 54
     2.4.5. REPRESENTACIÓN DO PERSOAL 1925-2000 3
2.5. SERVIZOS XURÍDICOS 1870-2013 58
2.6. CONTRATACIÓN 1844-2013 177
2.7. ARQUIVO 2002 1

3. SERVIZOS

3.1.OBRAS E URBANISMO
     3.1.1. PLANEAMENTO 1958-2010 36
     3.1.2. PLANS DE OBRAS E SERVIZOS 1962-2013 34
     3.1.3. OBRAS MUNICIPAIS 1812-2012 447
     3.1.4. OBRAS PARTICULARES 1847-2013 1.665
     3.1.5. INDUSTRIAS 1925-2009 240
3.2. SERVIZOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAIS 1846-2004 28
3.3. ABASTECEMENTOS E CONSUMOS
     3.3.1. ABASTOS E CONSUMOS 1907-2012 94
     3.3.2. MATADOIRO 1939-202 3
     3.3.3. AUGA 1987-2006 4
     3.3.4. OMIC 1987-2002 2
     3.3.5. PÓSITO - -
3.4. TRANSPORTES 1953-2008 7
3.5. SEGURIDADE CIDADÁ 1833-2012 74
3.6. SANIDADE 1867-2010 47
3.7. BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL 1892-2008 82
3.8. EDUCACIÓN 1871-2004 21
3.9. CULTURA 1887-2008 90
3.10. DEPORTES 1951-2008 13
3.11. POBOACIÓN 1836-2009 119
3.12. QUINTAS E MILICIAS 1837-1987 30
3.13. ELECCIÓNS 1900-2007 27

4. FACENDA

4.1. INTERVENCIÓN
     4.1.1. ASUNTOS XERAIS 1912-1991 10
     4.1.2. ORZAMENTOS ORDINARIOS 1841-2006 745
     4.1.3. ORZAMENTOS EXTRAORDINARIOS 1872-1983 34
     4.1.4. ORZAMENTOS DE INVERSIÓNS 1981-1983 2
4.2. FINANCIACIÓN E TRIBUTACIÓN
     4.2.1. IMPOSTOS 1840-2003 265
     4.2.2. TAXAS 1850-2000 56
4.3. TESOURERÍA
     4.3.1. CAIXA 1851-2001 32
     4.3.2. RECADACIÓN 1929-2007 126
     4.3.3. CONTAS BANCARIAS 1960-2006 22


4. Área de condicións de acceso e utilización
4.1. Condicións de acceso Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes.
4.2. Condición de reprodución Reproducción libre a solicitude do interesado, coa salvidade da protección documental e da salvagarda da súa integridade.
4.3. Lingua / escritura(s) dos documentos Castelán. Galego nalgúns documentos máis recentes.
4.4. Características físicas
e requisitos técnicos
En soporte papel na súa totalidade, cun bo estado de conservación. Aprécianse notables perdas documentais.
4.5. Instrumentos de descrición Guía e cadro de clasificación en papel, publicados e informatizados.
Inventario somero en papel, publicado e informatizado, cun total de 5.730 rexistros.
Inventario detallado en ficha e informatizado, cun total de 33.572 rexistros.


5. Área de documentación asociada
5.1. Existencia e localización dos documentos orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fora do arquivo municipal.
5.2. Existencia e localización de copias Non se coñecen, agás naquela documentación derivada dun proceso de colaboración con outras administracións (eleccións, padróns de habitantes e de impostos...).
5.3. Unidades de descrición relacionadas Pola realidade administrativa do eido local podería atoparse documentación moi directamente relacionada co concello e as súas actividades en arquivos doutras administracións do seu ameto xeográfico, especialmente no Arquivo da Deputación Provincial e no Arquivo Histórico Provincial.
5.4. Nota de publicacións *“Inventario arquivo do concello do Grove”
Col. “Patrimonio documental da provincia de Pontevedra”, nº 13
D.L. PO-32-00 ISBN: 84-89690-90-1
*"Os fondos documentais dos arquivos municipais: o caso da provincia de Pontevedra"/ Miguel A. Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 8-9, pgs 317-356
"Os arquivos municipais de Pontevedra: evolución e tratamento"/ Miguel A. Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 21, pgs 229-257
* Páxina web da Deputación de Pontevedra “depontevedra.es”


6. Área de notas
6.1. Notas Polas características propias da Institución, o Arquivo Municipal do Grove exerce as funcións de arquivo central administrativo, arquivo intermedio e arquivo histórico.


7. Área de control da descrición
7.1. Nota do arquiveiro Servizo Técnico do Patrimonio Documental (STPDOC)
7.2. Regras ou normas General International Standard Archival description, Second Edition, ISAD (G)
7.3. Data da descripción Agosto de 2014

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 18/09/2014 09:09
Copyright © 2002-2016, Deputación de Pontevedra. Reservados todos os dereitos. | Aviso Legal
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/