[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
DOMINGO, 28 DE AGOSTO DE 2016 Páxina de inicio Mapa de contidos Directorio de contacto Directorio telefónico Axudas á navegación
   Está en » depontevedra.es » ..... » Patrimonio Documental » Guía do Patrimonio Documental da Provincia de Pontevedra

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
GUÍA DO PATRIMONIO DOCUMENTAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

Arquivo municipal de Cerdedo


[Prema (click) para ampliar a imaxe]
Arquivo municipal de Cerdedo

Descrición FONDO. Norma ISAD (G)1. Área de identificación
1.1. Código de referencia ES.GA.36011.AMCER.
1.2. Título Arquivo municipal de Cerdedo
1.3. Datas 1858-2013
1.4. Nivel de descrición FONDO
1.5. Volume e soporte 1.281 unidades de instalación en soporte papel na súa totalidade


2. Área de contexto
2.1. Nome do produtor Concello de Cerdedo
2.2. Historia institucional/
Recesión biográfica

O concello de Cerdedo enclávase na Terra de Montes, no interior da provincia de Pontevedra; conta con 49 entidades de poboación dispersas en 79 quilómetros cadrados, nos que residen algo máis de 4.000 habitantes.

Fórmano na actualidade un total de oito parroquias: Castro, Cerdedo, Figueroa, Folgoso, Parada, Pedre, Quireza e Tomonde.

No antigo réxime intégrase este territorio na provincia de Santiago, dentro da diocese do mesmo nome, detentando o seu arcebispado a xurisdicción de Montes, á que pertencen a totalidade das parroquias deste concello.

Estaba enclavado inicialmente no Partido Xudicial de Tabeirós, que logo pasará a denominarse A Estrada, territorio no que viña funcionando a finais do século XVIII e primeiros do XIX de forma irregular o concello de Figueroa.

Na definitiva constitución dos concellos de 1836 establécese para o Partido Xudicial de Tabeirós un total de tres concellos: Forcarei, Cereixo (logo A Estrada) e Cerdedo.

Créase este último cun total de nove parroquias, unha máis das actuais, sendo a de Santa María de Castrelo segregada e incorporada ó concello de Forcarei no ano 1872. Ó longo destes séculos houbo varios intentos de fusión dos concellos de Cerdedo e Forcarei, especialmente en 1841 e 1868.

2.3. Historia arquivística

A actual casa do concello é unha construcción exenta, en pedra, integrada no contorno dunha ampla praza, distribuída en baixo, planta e aproveitamento do baixo cuberta.

O local dedicado a arquivo ocupa a totalidade do baixo cuberta, con pequenos habitáculos laterais para o almacenamento de impresos e materiais e un amplo espacio central, con forma rectangular e distribuído en tres salas intercomunicadas, con función de depósito documental, zona de tratamento e consulta e depósito de boletíns e publicacións oficiais respectivamente.

Conta o local con amplas posibilidades espaciais e unhas axeitadas condicións de habitabilidade, ventilación e iluminación, e cos equipamentos necesarios para a súa función de conservación e información documental.

Son en total algo máis de oitenta metros cadrados, nos que se instalaron máis de cen metros lineais de estantería metálica ranurada, mesa de traballo e consulta e ficheiro metálico.

O primeiro proceso organizativo levouse a cabo no ano 1986, acometéndose dende entón sucesivas actuacións de reincorporación, informatización e adaptación ó novo cadro de clasificación usado na actualidade para estes procesos, incluíndo a mellora e equipamento do local, nos anos 1992, 1999, 2002, 2005, 2009, 2011 e 2013.

Os traballos de organización e descrición documental baixo a dirección técnica do STPDOC, leváronos a cabo:
Isabel Balchada Bermúdez
José Luis Castro Carpintero
Edelmira Cortegoso Graña
María José Fernández Ayuso
Esther Fernández Pérez
Lara María Moldes González
María Jesús Núñez Portela
Francisco José Orge Ventín
Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo
Montserrat Romero Alonso
María Torres Hermida
Cristina Villaverde Ruibal
Isabel Couso Bravo
Alberto Aramburu García-Pintos
Iria Chaves Moledo
Antón Ulla Cobián
Aída María Pérez Martínez
Javier López Sáez

2.4. Forma de ingreso Por transferencia directa ó arquivo no remate da súa tramitación administrativa e coincidindo co seu escaso uso administrativo.


3. Área de contido e estrutura
3.1. Alcance e contido

A maioría do fondo documental é do século XX, coa existencia de considerables perdas documentais.

Notable ausencia son a práctica totalidade dos libros de actas do Pleno anteriores a 1896 e a ausencia de testemuños do funcionamento da Xunta Municipal de Asociados antes de 1919. A maior parte da documentación, seguindo o patrón típico dos arquivos municipais desta provincia, é recente e pertence ás seccións de FACENDA e SERVIZOS, especialmente relacionada coa xestión e control presupostario, con testemuños dende 1892, as contribucións territoriais rústica e urbana, dende 1923, e o control e fomento urbanístico, dende 1929.

3.2. Valoración, selección e eliminación A pesares da existencia de manuais e estudios de valoración e expurgo documental, tendo en conta a inexistencia dunha consistente argumentación técnica e legal, ademais da escaseza do fondo xa de por si conservado, a única eliminación levada a cabo foi a dos duplicados, fotocopias ou publicacións periódicas que acompañaban ós documentos e expedientes.
3.3. Novos ingresos Transferencias anuais incorporadas polo Servizo Técnico do Patrimonio Documental.
3.4. Organización
CADRO DE CLASIFICACIÓN

1. GOBERNO

1.1. CONCELLO / PLENO 1896-2010 47
1.2. ALCALDE 1945-2010 22
1.3. COMISIÓN DE GOBERNO/ PERMANENTE 1924-2010 15
1.4. COMISIÓNS INFORMATIVAS E ESPECIAIS 1947-2006 5

2. ADMINISTRACIÓN

2.1. SECRETARÍA 1932-2009 106
2.2. REXISTRO 1924-2012 136
2.3. PATRIMONIO 1858-2007 25
2.4. PERSOAL
     2.4.1. ADMINISTRACIÓN DE PERSOAL 1909-2012 71
     2.4.2. DISCIPLINA E CONTROL 1969-2008 4
     2.4.3. CLASES PASIVAS/ S.S./ MUTUALIDADES 1936-2005 7
     2.4.4. SELECCIÓN DE PERSOAL 1949-2009 14
     2.4.5. REPRESENTACIÓN DO PERSOAL 2005 1
2.5. SERVIZOS XURÍDICOS 1920-2007 8
2.6. CONTRATACIÓN 1932-2010 62
2.7. ARQUIVO - -

3. SERVIZOS

3.1. OBRAS E URBANISMO
     3.1.1. PLANEAMENTO 1981-2007 10
     3.1.2. PLANS DE OBRAS E SERVIZOS 1953-2011 40
     3.1.3. OBRAS MUNICIPAIS 1933-2012 175
     3.1.4. OBRAS PARTICULARES 1929-2012 152
     3.1.5. INDUSTRIAS 1963-2010 19
3.2. SERVIZOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAIS 1932-2010 28
3.3. ABASTECEMENTOS E CONSUMOS
     3.3.1. ABASTOS E CONSUMOS 1989 1
     3.3.2. MATADOIRO 1983 1
     3.3.3. AUGA 2001-2008 1
     3.3.4. OMIC - -
     3.3.5. PÓSITO - -
3.4. TRANSPORTES 1958-2008 6
3.5. SEGURIDADE CIDADÁ 1945-2010 15
3.6. SANIDADE 1946-2009 19
3.7. BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL 1927-2013 82
3.8. EDUCACIÓN 1931-2012 5
3.9. CULTURA 1932-2012 32
3.10. DEPORTES 1993-2007 8
3.11. POBOACIÓN 1940-2004 47
3.12. QUINTAS E MILICIAS 1910-2001 18
3.13. ELECCIÓNS 1945-2011 32

4. FACENDA

4.1. INTERVENCIÓN
     4.1.1. ASUNTOS XERAIS 1919-2009 4
     4.1.2. ORZAMENTOS ORDINARIOS 1892-2012 324
     4.1.3. ORZAMENTOS EXTRAORDINARIOS 1956-1983 5
     4.1.4. ORZAMENTOS DE INVERSIÓNS 1984 1
4.2. FINANCIACIÓN E TRIBUTACIÓN
     4.2.1. IMPOSTOS 1923-2011 140
     4.2.2. TAXAS 1946-2011 13
4.3. TESOURERÍA
     4.3.1. CAIXA 1920-1995 14
     4.3.2. RECADACIÓN 1945-2000 6
     4.3.3. CONTAS BANCARIAS 1932-2012 16


4. Área de condicións de acceso e utilización
4.1. Condicións de acceso Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes.
4.2. Condición de reprodución Reproducción libre a solicitude do interesado, coa salvidade da protección documental e da salvagarda da súa integridade.
4.3. Lingua / escritura(s) dos documentos Castelán. Galego nalgúns documentos máis recentes.
4.4. Características físicas
e requisitos técnicos
En soporte papel na súa totalidade, cun bo estado de conservación. Aprécianse notables perdas documentais.
4.5. Instrumentos de descrición Guía e cadro de clasificación en papel, publicados e informatizados.
Inventario somero en papel, publicado e informatizado, cun total de 1.716 rexistros.
Inventario detallado en ficha e informatizado, cun total de 6.911 rexistros.


5. Área de documentación asociada
5.1. Existencia e localización dos documentos orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fora do arquivo municipal.
5.2. Existencia e localización de copias Non se coñecen, agás naquela documentación derivada dun proceso de colaboración con outras administracións (eleccións, padróns de habitantes e de impostos...).
5.3. Unidades de descrición relacionadas Pola realidade administrativa do eido local podería atoparse documentación moi directamente relacionada co concello e as súas actividades en arquivos doutras administracións do seu ameto xeográfico, especialmente no Arquivo da Deputación Provincial e no Arquivo Histórico Provincial.
5.4. Nota de publicacións *“Inventario Archivo Municipal de Cerdedo”
Col. “Plan de Organización de Archivos Municipais”, nº 15
D. L. PO-111-92 ISBN: 84-86845-84-X
*“Inventario arquivo do concello de Cerdedo”
Col “Patrimonio documental da provincia de Pontevedra”, nº 43
D.L. PO-275-02 ISBN: 84-8457-112-2
*"Os fondos documentais dos arquivos municipais: o caso da provincia de Pontevedra"/ Miguel A. Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 8-9, pgs 317-356.
"Os arquivos municipais de Pontevedra: evolución e tratamento"/ Miguel A. Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 21, pgs 229-257
* Páxina web da Deputación de Pontevedra “depontevedra.es”


6. Área de notas
6.1. Notas O arquivo do concello supón un sistema arquivístico simple, coa función de recoller, conservar e servir a documentación xerada no decurso da xestión administrativa nas oficinas do concello. Carece aínda dunha estructura propia e diferenciada que nos permita considerar a existencia dun arquivo na totalidade e amplitude do termo.


7. Área de control da descrición
7.1. Nota do arquiveiro Servizo Técnico do Patrimonio Documental (STPDOC)
7.2. Regras ou normas General International Standard Archival description, Second Edition, ISAD (G)
7.3. Data da descripción Abril de 2013

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 29/10/2013 09:08
Copyright © 2002-2016, Deputación de Pontevedra. Reservados todos os dereitos. | Aviso Legal
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/