[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
VENRES, 26 DE AGOSTO DE 2016 Páxina de inicio Mapa de contidos Directorio de contacto Directorio telefónico Axudas á navegación
   Está en » depontevedra.es » ..... » Patrimonio Documental » Guía do Patrimonio Documental da Provincia de Pontevedra

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
GUÍA DO PATRIMONIO DOCUMENTAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

Arquivo municipal de Bueu


[Prema (click) para ampliar a imaxe]
Arquivo municipal de Bueu

Descrición FONDO. Norma ISAD (G)1. Área de identificación
1.1. Código de referencia ES.GA.36004.AMBUE.
1.2. Título Arquivo municipal de Bueu
1.3. Datas 1503-2012
1.4. Nivel de descrición FONDO
1.5. Volume e soporte 4.378 unidades de instalación en soporte papel na súa totalidade


2. Área de contexto
2.1. Nome do produtor Concello de Bueu
2.2. Historia institucional/
Recesión biográfica

O concello de Bueu enclávase na marxe dereita da península do Morrazo. Pertence xeograficamente á comarca do mesmo nome xunto cos concellos lindantes de Cangas, Marín e Vilaboa; xudicialmente intégrase no Partido de Cangas logo da súa recente creación.

Conta cun total de 53 entidades de poboación dispersas en cinco parroquias: Beluso, San Martiño de Bueu, Cela, Ermelo e A Illa de Ons, nas que residen uns doce mil habitantes.

Esta área xeográfica formou parte da provincia de Santiago ata a división constitucional e a reforma posterior, que derivou na súa inclusión definitiva na provincia de Pontevedra. As súas parroquias dependían da xurisdicción de Cangas con señorío do arcebispo de Santiago.

No proceso de establecemento constitucional dos concellos chegan a existir os de Cela, Bueu, Beluso e Hío ata a definitiva proposta de 1836 pola que xorde o concello de Bueu, dentro do partido xudicial de Pontevedra, formado daquela por seis parroquias, entre as que se atopaban as de Aldán e Hío.

Na evolución posterior este concello sufrirá a segregación das parroquias de Aldán e Hío, logo de moitos intentos efectiva en 1873. Por outra parte incorpora ó seu territorio as illas Ons e Onza en 1844.

2.3. Historia arquivística

A casa do concello de Bueu é un edificio en pedra, con baixo, planta e baixo cuberta, resaltando na súa fachada o bloque central arcado e balconado. Foi construído nos primeiros anos do século XX, culminando un proceso iniciado coa poxa dos terreos no ano 1881, con varias reformas ó longo da súa vida, entre elas o engadido exterior da estructura que soporta un elevador.

Ocupaba o arquivo na fase inicial de organización o amplo baixo cuberta da casa do concello, con case douscentos metros cadrados, formado por varias salas intercomunicadas, cunha estructura de madeira na parte central e formigón nos laterais.

A falta de espazo e a decisión política conlevaron ó traslado do patrimonio documental a un baixo en aluguer na parte alta da vila, situación prolongada varios anos deica a situación actual na que, coincidindo coa fase de reorganización e informatización, se instala provisionalmente na primeira planta da casa da cultura e biblioteca de Cela, na espera dunha posible ampliación da casa do concello e a habilitación na mesma dun espacio suficiente e adecuado.

Conta o actual local do arquivo con dúas salas para depósito, tratamento e consulta documental, ademais dun pequeno despacho para o arquiveiro. Unha das salas serve unicamente como depósito, con estantería metálica distribuída pola súa totalidade. Canto á segunda sala ademais de gardar documentación serve de zona de consulta e traballo.

Na súa totalidade o arquivo dispón dunhas axeitadas instalacións, debidamente equipadas e acondicionadas, con ventilación e iluminación regulable, deshumificador e perto de catrocentos metros lineais de estantería, suficientes na actualidade para o fondo documental custodiado.

O primeiro proceso organizativo levouse a cabo en 1984-1985 acometéndose dende entón sucesivas actuacións de reincorporación, informatización e adaptación ó novo cadro de clasificación nos anos 1989, 2003 e 2004. Dende entón o proceso de transferencias é contínuo, actualizándose os isntrumentos de desrición no 2007, 2008, 2009 e 2010.

O 29 de agosto de 1989 sofre o arquivo un pequeno incendio no que desaparece unha pequena parte do fondo documental, xunto con boletíns oficiais e revistas.

Os traballos de organización e descrición documental baixo a dirección técnica do STPDOC, leváronos a cabo:
Luís Miguel Arias Novás
Belarmino Barreiro Rosales
José Luis Castro Carpintero
Edelmira Cortegoso Graña
Manuela González ReyCésar
Manuel López Marras
Marcos Pereiras Álvarez
José Ramón Pérez Calvelo
Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo
Rubén Villar Fernández.
No ano 1999 creouse no cadro de persoal do concello a praza de arquiveiro, posto que ven ocupando de forma descontinua Belarmino Barreiro Rojas.

2.4. Forma de ingreso Por transferencia directa ó arquivo no remate da súa tramitación administrativa e coincidindo co seu escaso uso administrativo.


3. Área de contido e estrutura
3.1. Alcance e contido

No inicio dos proceso de organización esta presentaba un bo estado de conservación, apilada no baixo cuberta da casa do concello, conservándose bastantes testemuños do funcionamento do concello nos séculos XIX e XX, con puntuais mostras documentais anteriores.

A documentación máis antiga, con caracter testemuñal, recolle varios foros de diferentes lugares do concello dende 1503 ata o século XIX, dispostas en tres unidades de instalación.

Do conxunto documental destaca a conservación das actas dos plenos municipais dende 1837 coa súa riqueza informativa; a correspondencia, tamén moi abundante dende 1837; a documentación sobre o patrimonio municipal dende 1830; as series de sanidade ou educación, dende 1841 e 1848 respectivamente.

Da colaboración con outras administracións consérvanse os padróns municipais dende 1839; as quintas e recrutamentos dende 1837 e as eleccións e censos dende 1838.

Polo que respecta á contabilidade municipal e a súa xestión os testemuños documentais alcanzan tamén os inicios no ano 1838, mentres que os impostos de rústica, urbana e outros se conservan dende 1841.

3.2. Valoración, selección e eliminación A pesares da existencia de manuais e estudios de valoración e expurgo documental, tendo en conta a inexistencia dunha consistente argumentación técnica e legal, ademais da escaseza do fondo xa de por si conservado, a única eliminación levada a cabo foi a dos duplicados, fotocopias ou publicacións periódicas que acompañaban ós documentos e expedientes.
3.3. Novos ingresos Transferencias anuais incorporadas polo Servizo Técnico do Patrimonio Documental.
3.4. Organización
CADRO DE CLASIFICACIÓN

1. GOBERNO

1.1. CONCELLO / PLENO 1837-2009 107
1.2. ALCALDE 1854-2008 64
1.3. COMISIÓN DE GOBERNO/ PERMANENTE 1985-2004 49
1.4. COMISIÓNS INFORMATIVAS E ESPECIAIS 1974-2009 25

2. ADMINISTRACIÓN

2.1. SECRETARÍA 1837-2009 159
2.2. REXISTRO 1908-2009 84
2.3. PATRIMONIO 1830-2010 105
2.4. PERSOAL
     2.4.1. ADMINISTRACIÓN DE PERSOAL 1852-2009 100
     2.4.2. DISCIPLINA E CONTROL 1906-2001 12
     2.4.3. CLASES PASIVAS/ SS / MUTUALIDADES 1936-2003 29
     2.4.4. SELECCIÓN DE PERSOAL 1884-2006 57
     2.4.5. REPRESENTACIÓN DO PERSOAL 1979-2004 5
2.5. SERVIZOS XURÍDICOS 1503-2009 71
2.6. CONTRATACIÓN 1850-2009 83
2.7. ARQUIVO 1854-2006 5

3. SERVIZOS

3.1. OBRAS E URBANISMO
     3.1.1. PLANEAMENTO 1881-2009 95
     3.1.2. PLANS DE OBRAS E SERVIZOS 1927-2009 70
     3.1.3. OBRAS MUNICIPAIS 1848-2010 598
     3.1.4. OBRAS PARTICULARES 1854-2010 1066
     3.1.5. INDUSTRIAS 1887-2008 191
3.2. SERVIZOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAIS 1853-2008 59
3.3. ABASTECEMENTOS E CONSUMOS
     3.3.1. ABASTOS E CONSUMOS 1854-2010 141
     3.3.2. MATADOIRO 1927-2009 2
     3.3.3. AUGA 1943-2008 10
     3.3.4. OMIC 1998 1
     3.3.5. PÓSITO 1924-1927 1
3.4. TRANSPORTES 1859-2008 14
3.5. SEGURIDADE CIDADÁ 1849-2011 186
3.6. SANIDADE 1839-2009 67
3.7. BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL 1853-2009 63
3.8. EDUCACIÓN 1848-2004 35
3.9. CULTURA 1889-2011 95
3.10. DEPORTES 1923-2006 58
3.11. POBOACIÓN 1839-2000 141
3.12. QUINTAS E MILICIAS 1837-2001 68
3.13. ELECCIÓNS 1837-2001 60

4. FACENDA

4.1. INTERVENCIÓN
     4.1.1. ASUNTOS XERAIS 1899-2009 21
     4.1.2. ORZAMENTOS ORDINARIOS 1838-2009 595
     4.1.3. ORZAMENTOS EXTRAORDINARIOS 1955-1982 18
     4.1.4. ORZAMENTOS DE INVERSIÓNS 1981-1990 6
4.2. FINANCIACIÓN E TRIBUTACIÓN
     4.2.1. IMPOSTOS 1791-2009 434
     4.2.2. TAXAS 1865-2009 120
4.3. TESOURERÍA
     4.3.1. CAIXA 1852-2010 98
     4.3.2. RECADACIÓN 1858-2009 137
     4.3.3. CONTAS BANCARIAS 1922-2007 24


4. Área de condicións de acceso e utilización
4.1. Condicións de acceso Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes.
4.2. Condición de reprodución Reproducción libre a solicitude do interesado, coa salvidade da protección documental e da salvagarda da súa integridade.
4.3. Lingua / escritura(s) dos documentos Castelán. Galego nalgúns documentos máis recentes.
4.4. Características físicas
e requisitos técnicos
En soporte papel na súa totalidade, cun bo estado de conservación. Aprécianse notables perdas documentais.
4.5. Instrumentos de descrición Guía e cadro de clasificación en papel, publicados e informatizados.
Inventario somero en papel, publicado e informatizado, cun total de 6.423 rexistros.
Inventario detallado en ficha e informatizado, cun total de 43.470 rexistros.


5. Área de documentación asociada
5.1. Existencia e localización dos documentos orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fora do arquivo municipal.
5.2. Existencia e localización de copias Non se coñecen, agás naquela documentación derivada dun proceso de colaboración con outras administracións (eleccións, padróns de habitantes e de impostos...).
5.3. Unidades de descrición relacionadas Pola realidade administrativa do eido local podería atoparse documentación moi directamente relacionada co concello e as súas actividades en arquivos doutras administracións do seu ameto xeográfico, especialmente no Arquivo da Deputación Provincial e no Arquivo Histórico Provincial.
5.4. Nota de publicacións *“Inventario Archivo Municipal de Bueu”
Col. “Plan de Organización de Archivos Municipales”, nº 10
D.L. PO-203-90 ISBN: 84-86845-46-7
*"Os fondos documentais dos arquivos municipais: o caso da provincia de Pontevedra"/ Miguel A. Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 8-9, pgs 317-356
*Reproducción facsímile do “Foro do lugar e casal de Piñeiro e Vidal, en Beluso. 1503”/ Arquivo municipal de Bueu.
*Reconocer Bueu / José María Estévez Castro.- Pontevedra: Deputación, 1996
"Os arquivos municipais de Pontevedra: evolución e tratamento"/ Miguel A. Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.
Revista PONTEVEDRA: Estudios Provinciais. Nº 21, pgs 229-257
* Páxina web da Deputación de Pontevedra “depontevedra.es”


6. Área de notas
6.1. Notas Polas características propias da Institución, o Arquivo Municipal de Bueu exerce as funcións de arquivo central administrativo, arquivo intermedio e arquivo histórico.


7. Área de control da descrición
7.1. Nota do arquiveiro Servizo Técnico do Patrimonio Documental (STPDOC)
7.2. Regras ou normas General International Standard Archival description, Second Edition, ISAD (G)
7.3. Data da descripción Maio de 2014

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 16/05/2014 08:45
Copyright © 2002-2016, Deputación de Pontevedra. Reservados todos os dereitos. | Aviso Legal
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/