[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
XOVES, 26 DE ABRIL DE 2018 Páxina de inicio Mapa de contidos Directorio de contacto Directorio telefónico Axudas á navegación
   Está en » depontevedra.es » ..... » Patrimonio Bibliográfico » Hemeroteca » Publicacións periódicas » Catálogo en liña

HEMEROTECA 

Catálogo en liña


 
Título: BRIGANTIUM
Boletín do Museo Arqueolóxico e Histórico da Coruña
Editorial: Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de San Antón de A Coruña
Info adicional: Comezo / Fin: 1980 / -

Indexada en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1743
Exemplares: nº 1 (1980), 2 (1981), 3 (1982), 4 (1983), 5 (1984-1985), 6 (1989-1990), 7 (1991-1992), 8 (1993-1994), 9 (1995-1996), 10 (1997),11 (1998), 12 (2000), 13 (2002), 14-15 (2003), 16 (2004), 17 (2005), 18-19 (2006-2007) (2 Vol.), 20 (2008) MP 1980: Vol. 1 // 1982: Vol. 2-3 // 1983: Vol. 4 // 1984/1985: Vol. 5 // 1989/1990: Vol. 6 // 1991/1992: Vol. 7 // 1993/1994: Vol. 8 // 1995/1996: Vol. 9 // 1997: Vol. 10 // 1998: Vol. 11 // Rª 2002, 2000: Vol. . 12 // 2002: Vol. 13-14 // 2003: Vol. 15 // 2004: Vol. 16 // 2005: Vol. 17 // 2006/2007: Vol. 18-19 // 2009: Vol. 20 (RGV 202-S)
Sumario/s:

Nº 1 (1980)

CATALOGACION DE MÁMOAS EN LOS MUNICIPIOS DE CURTIS, SOBRADO Y TIERRAS ADYACENTES / Felipe Criado Boado.

CISTAS DECORADAS EN GALICIA: UNA NUEVA MANIFESTACIÓN ARTÍSTICA DE LA EDAD DEL BRONCE / J. M. Vázquez Varela

O TEMA DA ALABARDA NOS GRABADOS RUPESTRES GALEGOS / Antón de la Peña Santos.

LA ESTELA DE TROITOSENDE: USO Y ABUSO DE LOS PARALELISMOS EN EL ARTE PREHISTÓRICO / J. M. Vázquez Varela.

FUENTES ESCRITAS CIÁSICAS PARA EL ESTUDIO DE LAS VIAS ROMANAS EN GALICIA / José Manuel Caamaño Gesto

LAS COHORTES DE LOS LUCENSES EN EL EJÉRCITO ROMANO / Narciso Santos Yanguas

UNHAS INSCRIPCIÓNS INÉDITAS EN PACIOS (BEGONTE, LUGO) / Felipe Arias Vilas

CERÁMICA ROMANA PROCEDENTE DEL CASTRO DE ELVIÑA (A CORUÑA) Y DE CIUDADELA (SOBRADO DOS MONXES - CORUÑA)

ARQUEOLOXIA SOBMARIÑA: OS MATERIAIS PROCEDENTES DA BADÍA CORUÑESA / Felipe-Senén López .

¿RESTOS DE UN PUERTO ROMANO EN LA CORUÑA? / A. Balil.

LAS NAVES DE GELMIREZ / Femando Alonso Romero.

AMAZONAS EN GALICIA.(REVISIÓN DE UN TEMA) / Carlos Alonso del Real

UN EXEMPLO DE AGRUPACIÓN DE HÓRREOS: BORNALLE - ABELLEIRA, CORUÑA / Begoña Bas López .

Nº 2 (1981)

Relación entre la distribución de mámoas y el medio físico en la zona de Sobrado - Curtis / Felipe Criado Boado y Mariano Grajal

Os machados puimkentados da colección La Iglesia / Ramón Fábregas Valcarce

Nuevos hallazgos de campaniforme en la provincia de la Coruña / Vázquez Varela y Criado Boado

La administración romana del N.O. de la Península Ibérica hasta fines del siglo I. d.c. / Narciso Santos Yanguas

Sincretismo de la religión indígena y la religión romana visto a través de las estelas antropomorfas / Pilar Rodríguez

A rosácea : arqueoloxía e simboloxía dunha figura xeométrica / Felipe-Senén López

La nave romana de la estela de Vilar de Sarria (Lugo) / Fernando Alonso

As ánforas romanas de A Coruña / Juan Naveiro

A comunidade mariñeira da parroquia de Castiñeiras (Coruña) : unha análise antropolóxica.

Muíños de marés da Ría de Arousa / Begoña Bas

Os cruceiros no val de Arines (Santiago) / José Ramón Ruibal

La iconografía de los tres tímpanos de Santa María del campo de La Coruña / Jaime Delgado

Heráldica do antigo coto de Leiro. Santa María do Castro - Miño - A Coruña.

NOTAS EN TORNO AL CAMPOSANQUIENSE / Julio M. Vidal Encinas

CARTA MARIÑA DE PECIOS E XACIMENTOS ARQUEOLÓXICOS / Fernando Alonso Romero

UNHA ESTELA ANTROPOMORFA DO CASTRO DE AS COROAS DE REIGOSA (PASTORIZA, LUGO) / Felipe Arias Vilas

NUEVA ESTELA ROMANA DE TROITOSENDE (A BAÑA - CORUÑA) / José Manuel Caamaño Gesto.

LA ESTELA FUNERARIA DE ANTES (A CORUNA) / F. Acuña Castroviejo y R. Casal García .

DOUS GRABADOS DE EMBARCACIÓNS NUN MUIÑO DE RIAL (RIANXO, CORUNA) / Fernando Alonso Romero.

UN PRIOR DE SAN ISIDORO DE LEÓN, DE ASCENDENCIA OURENSA / José González Paz.

Nº 3 (1982)

O Paleolítico inferior no baixo miño : unha aproximación / Julio Vidal

Aproximación a un modelo económico-social del megalitismo del noroeste peninsular

Asentamentos castrexos no partido xudicial de Noia (Terra de Barbanza) / Xerardo Agrafoxo

As ánforas romanas de A Coruña (II) / Juan Naveiro

La conquista romana de Galicia / Narciso Santos

Os cultos astrais en Galiza / Fernando Alonso

El mal de ojo / Consuelo Naranjo

Las pesas y medidas de Betanzos / José Núñez Lendoiro

A colección heráldica do museu arqueolóxico e histórico da Coruña.

A INVESTIGACIÓN EN ARQUEOLOXIA: ALGÚNS PROBLEMAS TEORICOS / Julio M. Vidal

TRES OBXETOS DE PEDRA PUIDA DE SAN XOAN DE ALBA / Ramón Fraguas Valcarce.

HORNO TARDORROMANO EN CALLOBRE (CUIÑA, OZA DOS RIOS, CORUÑA) / Alfredo Erias Martínez.

ROIMIL, PUNTO DE LITIGIO HISTÓRICO Y LINGÜISTICO / Nicandro Ares

A GRAVURA DUNHA EMBARCACIÓN TIPO "COG" NA COLEXIATA DE SANTA MARIA DO CAMPO (A CORUÑA) / Fernando Alonso Romero.

RELACIÓN DE PERSOAXES MORTOS NO CASTELO DE SAN ANTÓN, TIRADA DO ARQUIVO DA EIREXA PARROQUIAL DE SANTIAGO DA CORUÑA / Xosé Antón García Ledo

DO NOSO ANTROIDO: OS ESCABICHEIROS / Xaquin Lorenzo Fernández

O SAN BENITO DE MAIAL / Brais da Bouza (Ignacio Pérez Vázquez).

DOS RELIEVES MEDIEVALES DE LA RESURRECCION INSPIRADOS EN UN APÓCRIFO / Jaime Delgado Gómez.

Nº 4 (1983)

Los prismas de cuarzo en la cultura megalítica del NO. de la Península Ibérica / Ramón Fábregas

Estacións de arte rupestre de Carnota e Muros (A Coruña) / Teresa García

La provincia Hispania Nova Citerior Antoniniana / N. Santos

Aportaciones al estudio de la cohors I celtiberorum : una inscripción militar hallada en el campamento romano de Cidadela (Sobrado dos monxes - Coruña) / Caamaño Gesto

O comercio romano na Ría de Vigo / Miguel González

Luces de posición en la navegación antigua y "anforiñas" / A. Ball

A medicina popular nun pobo de Ourense : A parroquia de Sande / Enrique Bande

Reflexión antropolóxica sobre os dados de ensenada acerca de Monfero (A Coruña).

Acerca da orixe e fundación do Mosteiro de San Xoán de Caaveiro / Xosé Manuel Vidal

La portada meridional de la iglesia de San Julián de Moraime : Estudio iconográfico / José Sousa

La llamada "Hidria de Caná" de Santa María de Cambre : un testimonio del románico de tierra Santa en Galicia / Margarita Vila da Vila

La arquitectura en la ciudad de los muertos. Los cementerios de A Coruña y Vigo.

A XUSTAPOSICIÓN DE ELEMENTOS DEFENSIVOS NOS CASTROS COMO UN FACTOR DE CRONOLOXIA RELATIVA / L. X. Cerballo Arceo.

RESTOS DUNHA ARA ROMANA DOS LARES VIALES EN VIRIS (BEGONTE) / Jaime Delgado Gómez.

CAIXIÑA CELTIBÉRICA DE BARRO DA COLECCION DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO / Raquel Casal García

A "PENA CADEIRA" E DUAS PEDRAS MAIS / Antonio Fraguas Fraguas

O SAN BENITO DE ANCEIS / I. Pérez Vázquez .

PARTIDAS DE BAUTISMO E DEFUNCION DE DOUS ILUSTRADOS CORUÑESES DO SÉCULO XVIII: JOSEPH CORNIDE E BERNARDO DEL RIO / Xosé Antón García Ledo

Nº 5 (1984-1985)

Catalogación de castros no concello de Tordoia (A Coruña). Avance da carta arqueolóxica de Tordoia / J. César Llana Rodríguez, Rafel Penedo Romero, Mª Luisa Pérez Rodríguez

Soldados lucenses en el ejército romano / Narciso Santos Yanguas

Sobre las fuentes vernáculas irlandesas y galesas: el torques en las fuentes celtas / Ladislao Castro Pérez

Apuntes para una interpretación sociológica del cementerio de A Coruña / Victor Tomás Botella

A fonte de San Vicente (Aguasantas, Rois) / Clodio González Pérez

El cordero místico del tímpano de Santa María de Cambre (A Coruña) / Jaime Delgado Gómez

La iglesia de San Nicolás de A Coruña / Mª Carmen Folgar de la Calle

Algunos temas profanos de las sillerías de coro gallegas / Andrés A. Rosende Valdés

O apoxeo do agrarismo católico galego / Alberto Martínez López

Novas estacións de arte rupestre en Trasdeza: Pena das Cazolas e Pena Longa / Luis Xulio Carballo Arceo

El petroglifo inédito de armas de "Auga da Laxe" (Vincios, Gondomar, Pontevedra) / José Manuel Hidalgo Cuñarro, Fernando Javier Costas Goberna

Achádego dun gravado rupestre en Viladabade, Tordoia / J. César Llana Rodríguez, Rafel Penedo Romero, Mª Luisa Pérez Rodríguez

Un relieve de togado en Soñeiro (Sada, A Coruña) / Juan Naveiro López

Nuevo puñal de antenas procedente de Cariño (A Coruña) / Gonzalo Meijide

Un novo torques de aramios enrolados / Fernando Acuña Castroviejo, Raquel casal García

O folclore da Cruz de Pelos (Serres-Outes) / Fernando Alonso Romero

A lúa, as estrelas e os días da semán. O seu influxo no entorno. Os esconxuros / Enrique Bande Rodríguez

Cuatro planos de Arteixo del Siglo XVIII / José Ramón Soraluce Blond

Nº 6 (1989-1990)

Análisis de dos estaciones con artefactos líticos en A Guarda / Juan Antonio Cano Pan

O megalitismo nas terras de Vilalba (Lugo)

Aplicación de un modelo para el estudio económico y social del megalitismo en el N.O. peninsular, el conjunto megalítico de San Andrés de Lousada (Lugo) / Manuel Corral

Análisis arqueográfico e interpretación histórica de una cabaña castreña

La reutilización de piezas romanas y medievales en Galicia / Manuel Antonio Castiñeiras

Sobre la función simbólica del adorno / Ladislao Castro Pérez

Grafito de un bote de remos en la Iglesia de Santiago (A Coruña) : paralelos portugueses y mediterráneos / Fernando Alonso

Restos de un cruceiro medieval de singular importancia, en Torre de Lama (Mañón - A Coruña) / Jaime Delgado

O milagre da lactación de San Bernardo nun cruceiro do século XVI / Clodio González Pérez

La labor artística cisterciense gallega desde los fondos documentales del archivo del reino de Galicia (1498-1836) / Pablo González López

La autoría del retablo de Montederramo : Bernardo Cabrera y su hijo Juan de Cabrera, retablistas del escultor Mateo de Prado / Leopoldo fernández Gasalla

NOTA SOBRE EL ESTUDIO PALINOLOGICO PRELIMINAR REALIZADO EN EL YACIMIENTO DE BARXÉS (OURENSE) / M. J. Aira Rodriguez y F. Guitián Ojea .

HABITABILIDAD CAVERNICOLA: ELECCIÓN DE ASENTAMIENTOS / Eduardo Ramil Rego

NOVO CONXUNTO MEGALITICO NA SERRA DA CAPELADA: AS MÁMOAS DE VIXÍA HERBEIRA / Emilio Ramil González .

GRAVADOS RUPESTRES DE AGÜEIROS (CESPÓN, BOIRO) / Carlos García Permuy y R. Norberto Pijuan .

APORTACIONES AL CUADRIFAZ ENCONTRADO EN PONTEDEUME / Susana de Lorenzo González .

EL COLMILLO DEL JABALÍ: ORIGEN Y SIGNIFICADO DE UN AMULETO GALLEGO / Fernando Alonso Romero

EL RETABLO MAVOR DE LA V. O. T. DE FERROL / Pedro Javier González Rodriguez .

NOTICIA DE FLORENCIO GAMBINO, ESCULTOR.

UN REXIDOR DE SANTIAGO DO SECULO XV / Anselmo López Carreira

HERALDICA DE BERGANTIÑOS: A PENELA, CEREIXO E CARANTOÑA / Xosé Antón García Ledo

Nº 7 (1991-1992)

LA MEDORRA DE FANEGAS (SOBRADO DOS MONXES, CORUÑA) INFORME DE LA CAMPAÑA DE EXCAVACION DE 1983 / J. M. Caamaño Gesto e F. Criado Boado .

EXCAVACION DA MAMOA 6 DE OS CAMPIÑOS (LEIRO, RIANXO). CAMPAÑA DE 1984 / R. Fábregas Valcarce e F. de la Fuente Andrés

DEL ANALISIS DEL EMPLAZAMIENTO AL ESTUDIO DE LA DISTRIBUCION DE TUMULOS EN EL NW / J. Vaquero Lastres

ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE LA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS MEGALITICOS EN EL NOROESTE DE LA PENINSULA IBERICA / J. M. Vázquez Varela

LOS INICIOS DE LA METALURGIA: PRIMEROS TESTIMONIOS DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA / B. Comendador Rey

MACHADO PULIMENTADO DE OS CANEIROS (MOECHE) / E. Ramil González e V. Tomás Botella

O MEGALITISMO NAS TERRAS DE VILALBA (LUGO)-ADDENDA / X. A. Pombo Mosquera e M.ª L. Rego Alvarez .

BIBLIOGRAFIA SOBRE EL MEGALITISMO EN LA PROVINCIA DE A CORUÑA / M.ª J. Arrojo Iglesias .

Nº 8 (1993-1994)

Contexto ambiental e implicacions socioculturais do megalitismo das Bacias do Mendo e Mandeo / Antom Fernandez Malde.

Función y significado de la escultura megalitica de Galicia / J. M. Vázquez Varela.

Un campaniforme cordado procedente de A Limia (Ourense) / José M. Eguileta Franco, Carmelo Fernández Ibañez, Alfredo Seara Carballo.

Estudio estilístico de los petroglifos del valle del Lérez y la ría de Pontevedra / Roberto Vázquez Rozas.

A coca da Coruña / Clodio González Pérez

Os lugares sacros da parroquia de Bamiro (Vimianzo, A Coruña) e o "Cruceiro dos Santos" un conxunto escultórico gótico inédito / Xosé Mª. Lema Suarez.

Religión y medicina antigua y su pervivencia en la Galicia de hoy / Milagros Cavada Nieto.

Historia da bebida e identidade femenina / Xavier Castro Pérez, Magaly Costas Costas.

La vida cotidiana en los pueblos del Barbanza en los siglos XVI, XVII y XVlll / Daniel M. Bravo Cores.

Acercamiento al estudio de la nobleza gallega como promotora de obras artísticas

Los Andrade en el señorío de Pontedeume (ss. XIV - XVI) / Paz Varela Campos.

O arquitecto Faustino Dominguez Coumes-Gay. A sua biografia, e obras fora dos contextos das vivendas e obras relixiosas / J. Luis Alonso Torreiro.

Escavacións de mámoas na área de expansión mineira de Endesa (As Pontes - A Coruña) 1988 / Xosé A. Pombo Mosquera.

La espada corta de la colección de Angel del Castillo: un nuevo ejemplar pistiliforme de reducidas dimensiones / José Mª Bello Dieguez.

Un complexo de gravados rupestres en Rianxo, A Coruña / Xoán Andrés Fernández Castro, Pedro Piñeiro Hermida, Ramón Ces Castaño.

Los grabados rupestres de armas de pedra ancha (Dumbria, A Coruña) / Fernando Javier Costas Goberna, Pablo Novoa Alvarez, José Mª. Morán.

Los grabados rupestres de Pena de Chaos e Pena da Moura en San Fiz de Amarante (Antas de Ulla, Lugo) / Fernando Javier Costas Goberna, Pablo Novoa Alvarez, José Mª . Albo Morán.

O complexo mineiro romano de Samos (Lugo) / Tomás Rodríguez Fernández

Tres marcas de alfareiro en Terra Sigillata atopadas na Coruña / Xoan Luis Vázquez Gómez.

O puñal medieval do Castelo de Moeche (A Coruña) / Emilio Ramil González.

Os cruceiros de capeliña na terra do Barbanza: Os "Loretos" / Carlos García Permuy.

Nº 9 (1995-1996)

Un puñal inédito del bronce / Eva Mª. Grela Caínzos.

O monumento con forno do Castro dos Prados-Espasante (Ortigueira, A Coruña). Memoria de investigación / Emilio Ramil González.

Informe sobre los restos óseos del yacimiento castreño de Punta dos Prados (Ortigueira, A Coruña). Campañas de 1987 y 1988 / Rafael Penedo Romero.

La fauna marina del Castro de Punta dos Prados (Espasante, Ortigueira, A Coruña) / J. M. Vázquez Varela y Carlos Rodríguez López.

La malacofauna en la alimentación de la cultura castreña de la Edad del Hierro de Galicia (NO. de España) / J. S. Troncoso, J. M. Vázquez y V. Urgorri.

Em verbo do surprendente ritual fundacional de umha ferraria quiroguesa no século XVI. Um apontamento histórico-etnográfico / Vítor Manuel Migués Rodríguez.

La antigua parroquial de Santo Tomás, un acercamiento a través de la documentación y de los fondos del Museo Arqueológico de San Antón / Mª. Dolores Barral Rivadulla.

Nº 10 (1997)

III Coloquio Internacional de Arte Megalítico de A Coruña

La ideología en el arte megalítico de la península Ibérica

Le dédoublement des moties élémentaires dans l'art des tombes á couloir en armorique

Questoes de interpretaçao da arte megalítica

El arte megalítico en el territorio cantábrico

Arte megalítico en sepulcros de falsa cúpula. A propósito del monumento de Granja de Toniñuelo (Badajoz)

A arte megalítica da Bacia do medio e baixo Vouga

Les figurations dans les sepultures collectives neolithiques de la Marne, dans le contexte du Bassin Parisien

Arte megalítica da costa norte de Portugal

Arte megalítica no planalto de Castro Laboreiro (Melgaço, Portugal e Ourense)

Overlays and Underlays : aspects of megalithic art succession at brugh na Bóinne, Ireland

A estela - menir do monte da ribeira (Reguengos de Monsaraz, Alentejo, Portugal)

Estatuas - Menires antropomórficas do alto Alentejo

Representaciones de arte megalítico en Cantabria : los grabados del dolmen de Pozobal (Liendo - Ampuero)

Cromlechs alentejanos e arte megalítica

Arte parietal megalítico y grupo galaico de arte rupestre

Cistas decoradas de Galicia y su contexto regional

El proyecto de conservación del dolmen de Dombate

Recientes aportaciones al catálogo de dólmenes pintados de Galicia

Nº 11 (1998). Los inicios de la metalurgia en el noroeste de la península Ibérica / Beatriz Comendador Rey (monográfico)

Nº 12 (2000)

El abrigo de Pena Xiboi (Parga, Lugo) / M.A. López-Felpeto, R. Villar Quinteiro

Excavación de urxencia no Túmulo de Os Caneiros (Moeche, A Coruna) / Emilio Ramil González, Victor Tomás Botella

Intervención arqueológica en A Mota Grande: aproximación a su arquitectura / Francisco Javier Chao Álvarez

A Madorra da Granxa: ¿o túmulo máis grande Galicia? / Francisco Javier Chao Alvarez, Iván A. Álvarez Merayo

Intervención arqueológica en los túmulos del alto de Castiñeiras, Bueu (Pontevedra) / Manuel Alfonsin Soliño

Actuaciones arqueológicas en la necrópolis tumular de Cotogrande (Cabral-Vigo). Campañas 1989-1992 / Xoán Carlos Abad Gallego

El Túmulo de Os Consellos (Nigrán, Pontevedra) / Juan Cano, Miguel Vidal Lojo, Pablo Vázquez Liz

Intervención arqueolóxica de urxencia no xacemento de Entrepiñeiro (Mos-Pontevedra) / Santiago Vázquez Collazo

Sondaxes arqueolóxicas nos xacementos de A Touza (Sandiás-Ourense) e As Moreiras (Allariz- Ourense) / Santiago Vázquez Collazo

Castro de Torroso (Mos, Pontevedra) / Antonio de la Peña Santos

Castro de As Croas (Salcedo, Pontevedra) / Antonio de la Peña Santos

Sintesis de los trabajos de excavación en el yacimiento castreño de Alto do Castro (Cuntis, Pontevedra) / César Parcero Oubiña

Intervención arqueolóxica no Castro dos Prados, Espasante (Ortigueira-A Coruña) / Emilio Ramil González

Castromao (Celanova, Ourense) / Luis Orero Grandal

Os últimos traballos arqueolóxicos no Castro de Viladonga (Castro de Rei, Lugo): 1988-1998 / Felipe Arias Vilas

Excavaciones en el campamento de Cidadela (A Coruña) / José Manuel Caamaño Gesto, Carlos Fernández Rodríguez

Breve historia de las excavaciones sistemáticas en Aquis Querquennis / Antonio Rodriguez Colmenero

I Campaña de excavación arqueolóxica na Eirexa Vella-Bares (Manón) / Emilio Ramil González

Xacemento de Noville: unha Villa romana costeira na Ria de Ferrol / Fermin Pérez Losada

A vila romana de Riocaldo: estado da cuestión / Manuel Xusto Rodríguez

Trabajos arqueológicas en la iglesia de S. Román das Encrobas (Cerceda, La Coruña) / Andrés Bonilla Rodriguez

Trabajos arqueológicos en el Monasterio e iglesia de S. Lorenzo de Carboeiro (Silleda, Pontevedra). Campaña de 1991: Resumen de los trabajos y hallazgos realizados / Andrés Bonilla Rodriguez

O castelo de Moeche (A Coruña) / Emilio Ramil González, Víctor Tomás Botella

Excavacións no patio do claustro da catedral de Santiago (1991-92) / José Suárez Otero

Lexislación de arqueoloxia / Roberto Pena Puentes

Nº 13 (2002)

Monografía : Entre a cidade e a aldea : estudio arqueohistórico dos aglomerados secundarios romanos en Galicia / Fermín Pérez Losada

Nº 14 (2003)

SEMBLANZA DE FERNÁN ALONSO MATTHIAS (1935-2002) / Ramón Fábregas Valcarce

PROSPECCIÓN Y EXCAVACIÓN DE CUEVAS EN LA CUENCA DEL SIL (RUBIÁ, OURENSE): LA PALA DA VELLA / Carlos Fernández Rodríguez, Rosa Villar Quinteiro

A SERRA DA CAPELADA: PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO E PATRIMONIO NATURAL / Emilio Ramil González, Rafael López Loureiro

CAMARA MEGALITICA DE ZARRAMACEDO (CONCELLO DE SANTIAGO) / Juan José Alonso Braña

PLACAS, ESTATUAS, ÍDOLOS. REPRESENTACIONES ANTROPOMORFAS MEGALÍTICAS EN GALICIA. A CARBALLEIRA (PONTEVEDRA) / P. Bueno Ramírez, R. Fábregas Valcarce, P. Barciela Garrido

REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO SOBRE LA CONSERVACIÓN DEL ARTE RUPESTRE PREHISTÓRICO / Carmelo Fernandez Ibáñez

EL CÍRCULO, EL CIERVO Y LA TRAMPA. GRABADOS DE CUADRÚPEDOS EN ROCAS CON COMBINACIONES CIRCULARES EN EUROPA / Maarten van Hoek

JOSÉ VILLAAMIL Y CASTRO: PIONEIRO DA ARQUEOLOXÍA PREHISTÓRICA EN GALlCIA / Juan Carlos López García

A INTRODUCCIÓN DOS MUÍÑOS CIRCULARES NOS CASTROS GALEGOS / Xulio Carballo Arceo, Angel Concheiro Coello, Josefa Rey Castiñeira

SOBRE UN NOVO TORQUES RECENTEMENTE ADQUIRIDO POLO MUSEO ARQUEOLÓXICO E HISTÓRICO CASTELO DE SAN ANTÓN / Lois Ladra

DOCUMENTACIÓN Y ARQUEOLOGÍA DEL ORO CASTREÑO: ACERCA DE F. MACIÑEIRA Y EL TORQUES DE CAPELADA (SAN XIAO DE MONTOXO, CEDEIRA, A CORUNA) / Óscar García Vuelta, Xosé-Lois Armada Pita

Los TORQUES CASTREÑOS EN PERSPECTIVA / Alicia Perea

ASPECTOS MORFOTÉCNICOS DE LAS DIADEMAS-CINTURÓN CASTREÑAS / Oscar García Vuelta

LOS MOTIVOS ORNAMENTALES EN LAS INSCRIPCIONES FUNERARIAS ROMANAS DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA: RITUAL Y SIGNIFICADO / Sonia María Garría Martínez

VILLA ROMANA DE BARES. ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA NO XACEMENTO EIREXA-VELLA DE BARES -CONCELLO DE MANÓN- (A CORUÑA). CAMPAÑA 1997 / Emilio Ramil Gonzalez, Juan Naveiro López, Mar Zabaleta, Carlos Fernández Rodríguez

APORTACIONES A LA ARQUEOLOGÍA URBANA DE A CORUÑA: LA CASA MARTELO A TRAVÉS DE SUS MATERIALES / Inmaculuda Castro Paredes, Mª José Insua Liñares, Mª Catalina López Pérez

LOS VIDRIOS DE ÉPOCA ROMANA PROCEDENTES DE LAS ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS PRACTICADAS EN 1988 EN LA CASA MARTEI.O (A CORUÑA) / María de los Angeles Vázquez Martínez

NOTICIA PRELIMINAR DE LA LOCALIZACIÓN DE UN CEPO DE PLOMO EN AGUAS DE LA BAHÍA CORUÑESA / Miguel San Claudio Santa Cruz, Raúl González Gallero

(ETNO)ARQUEOLOXIA DA EMIGRACIÓN NA GALIZA: DO ANTIGO RÉXIME Á MODERNIDADE ATRAVÉS DA CULTURA MATERIAL / Alfredo Gonzalez Ruibal

FORMACIÓN Y SIGNIFICADO DE LAS ÁREAS CULTURALES A TRAVÉS DEL ESTUDIO ETNOARQUEOLÓGICO DE LA CERÁMICA POPULAR / José Manuel Vázquez Varela

ESTUDIO ETNOGRÁFICO DOS MUÍÑOS HIDRÁULICOS: UN EXEMPLO NA PARROQUIA DE ARANGA / José Manuel Liñeira Vázquez

EL ENTORNO DE SAN ANDRÉS DE TEIXIDO / Eriko Terao

Os CRUCEIROS DE CAPELA: CONCELLO DE LOUSAME / Clodio Gonzalez Pérez

NOTICIAS SOBRE TRES ARQUITECTOS DE LA ILUSTRACIÓN GALLEGA: MELCHOR DE PRADO Y MARIÑO, FELIPE GIANZO Y MIGUEL ÁNGEL DE URÍA / Fernando Pérez Rodríguez

OPOSICIÓN AL PRONUNCIAMIENTO DE PORLIER / Rafael Vidal Rodríguez-Sabio

Nº 15 (2003)

Monografía: Ganadería, caza y animales de compañía en la Galicia romana : estudio arqueozoológico / Carlos Fernández Rodríguez

Nº 16 (2004)

Monografía : El comercio de terra sigillata en la provincia de A Coruña / Mª Catalina López Pérez

Nº 17 (2005)

Monografía : Cerámica popular de Galicia : etnología y etnoarqueología / José Manuel Vázquez Varela

Nº 18-19 (2006-2007) (2 Vol.)

Monografía: Poder y comunidad en el Noroeste de la Península Ibérica (1200 a. C.-50 d. C.) / Alfredo González Ruibal

Nº 20 (2008)

Cornide y las inscripciones de la Torre de Hércules de A Coruña / Juan Manuel Abascal Palazón

La ilustración y "la reparación del muy antiguo faro de La Coruña comenzada en el reinado y de orden de Carlos III" (1788-1790) / Alfredo Manuel Vigo Trasancos

"Brigantium" y su faro: contextos arqueológicos en la ciudad de A Coruña / José María Bello Diéguez

"...Ex continente VISI...": un probabile faro nel porto antico di Durazzo (Albania) / Sara Santoro, B. Sassi, A. Hoti

El faro romano de "Gades" y el papel de los "Thynnoskopeia" en el "Fretum Gaditanum" / Darío Bernal Casasola

Portos e faróis romanos do Atlântico português / Jorge de Alarcao e Silva

Faros y navegación en el Cantábrico y el Atlántico Norte / Carmen Fernández Ochoa, Angel Morillo

La Torre de Hércules a través de la cartografía histórica / José Antonio Suárez

El expediente de la Torre de Hércules para la solicitud de inclusión en la lista del Patrimonio Mundial / Ana Eulalia Goy Diz

La Torre de Hércules: patrimonio de luz / Jesús Angel Sánchez García

Metodología e investigación del faro romano en la restauración de la Torre de Hércules de A Coruña (1990-1992) / Pablo Latorre González-Moro, Luis Caballero Zoreda

Prema (click) para ampliar a imaxe
INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 26/04/2018 07:54
Copyright © 2002-2018, Deputación de Pontevedra. Reservados todos os dereitos. | Aviso Legal
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/