[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 Páxina de inicio Mapa de contidos Directorio de contacto Directorio telefónico Axudas á navegación
   Está en » depontevedra.es » ..... » Patrimonio Bibliográfico » Hemeroteca » Publicacións periódicas » Catálogo en liña

HEMEROTECA 

Catálogo en liña


 
Título: GAMMA
Galicia matemática
Editorial: Asociación Galega de Profesores de Matemáticas (AGAPEMA)
Info adicional: Comezo / Fin: 2001 / -
Exemplares: nº 1 (2001), 2 (2002), 3 (2003), 4 (2004), 5 (2005), 6 (2006), 7 (2007), 8 (2008), 9 (2009) e 11 (2011).
Sumario/s:

Nº 1 (2001)

Ecuacións non. Ecuacións si. Seminario "Ramón Aller".

¿Cómo se fan matemáticas? / Antonio Sarmiento Escalona.

Proba de avaliación inicial en 1º de E.S.O. no I.E.S. de Meaño / X. Búa Ares.

Densidade de Q en R / Víctor Pollán Fernández.

Experiencia didáctica dunha profesora de matemáticas / Mª Magdalena González Cuíñas.

Qué xeometría queremos para a educación primaria e que xeometría queremos para os mestres / Enrique de la Torre Fernández.

Estatística, medios de comunicación e actitude crítica / Xosé Enrique Pujales Martínez.

Tele-educación e estatística / Salvador Naya Fernández.

Test e análises. Rigor interpretativo / José Ricardo López Saavedra.

Lugares. Un programa de xeometría dinámica que conecta con sistemas de álxebra computacional / Francisco Botana Ferreiro e José Luís Valcarce Gómez.

Esferas e Medias / Manuel Díaz Regueiro.

Dous mais dous son cinco / Manuel Díaz Regueiro.

Os fractais / Manuel Díaz Regueiro.

O principio de semellanza / Ovidio Álvarez Santamarina, Miguel

Rodríguez González e Manuel Díaz Regueiro.

Debuxando coa luz e o movemento / Carlos Fernández Rodríguez.

Uso do CBL / Alfonso Vázquez Parcero.

Viaxar polo Universo / Inés Ben González.

Rallye 2001. Problemas resoltos polos alumnos / Aníbal García Pinal.

Rallye 2001 en Francia: Marisol Pérez Blanco.

Olímpiada / Manuel Pazos Crespo.

Rebumbio / Manuel Pazos Crespo.

Curso Matemáticas e Internet, Xornadas de Cabri e Concurso de fotografía / Inés Ben González.

A Associação de Professores de Matemática-APM / Branca Silveira.

"Métodos Estatísticos e Numéricos" / Luis Bou.

"Obradoiro de Matemáticas 1º e 2º ESO" / Víctor Pollán Fernández.

"El país de las mates para novatos" e "El país de las mates para expertos" / Víctor Pollán Fernández.

"La Matemática en sus personajes" / Antonio Pérez Sanz.

Pasatempos matemáticos / Inés Ben González.

Nº 2 (2002)

Taxonomía ilustrada dos recursos didácticos / Luis Puig Mosquera e Jorge Mejuto Couce.

Os erros como fonte de problemas matemáticos / Antonio Sarmiento Escalona.

Un exemplo de globalización en matemáticas / Covadonga Rodríguez-Moldes Rey.

As peripecias duns profesores que quixeron calcular a circunferencia terrestre / Manuela Fernández Fernández, José Benito Búa Ares e Mª José Fernández García.

O xogo e as matemáticas / Josefa Paz Leira.

Proposta didáctica: realización dun proxecto en grupos xeograficamente separados / Beatriz Hernández Mato.

Unha terceira vía en Educación Matemática para a Formación de Mestres / Enrique de la Torre Fernández.

Alometría e Regresión / Salvador Naya Fernández e Matilde Ríos Fachal.

Democracia e matemáticas. Métodos de Elección social / José Ricardo López Saavedra.

Descubrimento automático de lugares xeométricos no espacio / Francisco Botana.

¿Unha enésima demostración visual do teorema de Pitágoras? / Manuel Díaz Regueiro.

Suma de distancias ó cadrado / Jesús Calvo Rovira e Manuel Díaz Regueiro.

Series de factoriais da función exponencial e aplicación ó cálculo de raíces e potencias / Manuel Díaz Regueiro.

Breve percorrido pola historia da xeometría alxébrica / Ricardo Moreno Castillo.

Os "Elementos de Geometría Analítica" (1879), de Domínguez Hervella / José Javier Escribano Benito.

As medallas Fields

Fotografía matemática

Conclusións dunha exposición itinerante de Fotografía Matemática / Carlos Fernández Rodríguez.

¿Son os investigadores e os divulgadores científicos cómplices do terrorismo? / Xosé Enrique Pujales Martínez.

Conclusións das xornadas-debate de Santiago / Emilio Crespo Correa e Julio Rodríguez Taboada.

X Rallye Matemático sen fronteiras 2002. Cidadanía e Matemáticas / Manuel Pazos Crespo.

II Olimpíada e II Rebumbio / Manuel Pazos Crespo.

Cursos de Maquetación, Derive e Métodos / Inés Ben González.

Concurso de fotografía / Luciano González e Emilio Pis.

A Internacional Matemática / Manuel de León.

"La experiencia de descubrir en Geometría" / Jesús Calvo Rovira.

"Informest 17" / José Mª Alonso Meijide.

"OMAR JAYYAM" / Luís Puig Mosquera.

"Matemáticas 1º da ESO. CD-ROM" / Inés Ben González.

"Test de Matemáticas" / Víctor Pollán Fernández.

Pasatempos matemáticos / Inés Ben González.

Nº 3 (2003)

Estudio dos encaixes de Camariñas desde un punto de vista etnomatemático / Mercedes Feijoo Díaz, Mª Jesús Pasarín Vázquez.

Imos xogar ó billar / Raúl Rico Pena.

Crónica dunha experiencia en curso: as catro páxinas de DOUSPIERRE / Santiago López Arca.

Xogos nas matemáticas de 2º da ESO / Inmaculada Rodríguez Ferro.

Filosofía e Matemáticas / Beatriz Hernandez Mato.

Os dados no cálculo de probabilidades / Salvador Naya Fernández e Matilde Ríos Fachal.

Métodos de Axuste para funcións polinómicas / Edelmiro Gil Díaz.

Entender as medias (2+2=5 (II)) / Manuel Díaz Regueiro.

Volvendo a vista atrás / Jorge Mejuto Couce, Luis Puig Mosquera.

A raíz cadrada en Mesopotamia / Ana Otero Baamonde, Antón Otero Baamonde, Carmen Otero Mazoy.

Jean-Pierre Serre, Premio Abel 2003.

O calendario: Algoritmos para a súa construcción / José Ricardo López Saavedra.

Exemplo de actividade con "Nunca Máis" / Carlos Fernández Rodríguez.

1º Premio á Innovación Educativa: "Exposición de Fotografía Matemática: Debuxando coa luz o coñecemento" / Carlos Fernández Rodríguez.

Calendarios: matemáticas para organizar o tempo / José María Barja Pérez.

"Informest 19" / José Mª Alonso Meijide.

"A estatística ¡en caricaturas!" / José Mª Alonso Meijide. Ricardo Cao Abad.

Pasatempos matemáticos / Inés Ben González, Cecilia Alvarellos Casas .

Nº 4 (2004)

Dez máis dez / Covadonga Rodríguez-Moldes Rey.

O día da muller traballadora na clase de Matemáticas / Lucía González Regal.

Índices de poder en xogos de maioría ponderada. Aplicación ó congreso dos deputados despois das eleccións do 14 de marzo de 2004 / José Mª. Alonso Meijide. F. Manuel Rodríguez Mayo.

Problemas de porcentaxes para época de eleccións / José Ricardo López Saavedra.

Series Temporais e Programación Linear coa Folla de Cálculo.

Aplicación dun PEQUENO TEOREMA / María Wonenburger.

Entender o método de Newton / Manuel Díaz Regueiro.

Lendo a Fibonacci / Manuel Díaz Regueiro.

150 anos na lembranza de Juan Jacobo Durán Loriga, matemático coruñés / Santiago López Arca.

Breve Historia da Xeometría Proxectiva / Ricardo Moreno Castillo.

Bicentenario do nacemento de Vicente Vázquez Queipo (1804-1891) / Mercedes Sampayo Yáñez.

Unhas notas en homenaxe ó profesor Guy Brousseau / José Antonio Cajaraville Pegito.

Historia das Matemáticas: a regra de dúas falsas posicións e a resolución de sistemas de ecuacións lineares / Vicente Meavilla Seguí.

¿Publicidade? Non, ¡Matemáticas! / Carlos Fernández Rodríguez.

Miguel de Guzmán / Mariano Hormigón.

Algunhas consideracións probabilísticas sobre o principio antrópico e o axuste fino / Ignacio García Jurado.

Nº 5 (2005)

Inecuacións e calculadora / María Dores Rodríguez Soalleiro.

Exames de Matemáticas para o ingreso na Universidade en Francia e Italia / Xosé Bieito Búa Ares.

Ataque a unha base naval / Jesús Calvo Rovira.

Codificación da Información / Edelmiro Gil Díaz

Xeometría e Tensión / Covadonga Rodríguez-Moldes Rey e Rose Landa Jaúregui.

Divulgamat, Centro Virtual de Divulgación das Matemáticas / Raúl Ibáñez Torres.

Áreas e triángulos: creando teoremas / Manuel Díaz Regueiro.

Peter D. Lax recibe o Premio Abel 2005 / Juan M. Viaño Rey.

Un Profesor de Matemáticas: Luis Balbuena Castellano / Manuel Pazos Crespo.

Ensinar Estatística bidimensional en ESO e Bacharelato / Abel Martín Álvarez e Rosana Álvarez García.

A forma da Terra. O reto da súa representación / Francisco Castillo Rodríguez

Estatística: breve repaso histórico / Jorge Mejuto Couce e Luis Puig Mosquera.

A imaxe das Matemáticas no noso entorno social / Juan M. Viaño Rey.

2005: Centenario dun "Annus Mirabilis" / Félix M. Sarmiento Escalona.

Nº 6 (2006)

A importancia da visión geométrica / Emilio Crespo Correa.

Revivindo a eclipse anular de sol / Xosé Enrique Pujales Martínez.

Escola Miguel Guzmán. Reflexións ó redor dun debate / Fernando Zacarías Maceiras.

Sen ánimo de ofender: desenfoques didácticos / Luis Puig Mosquera.

Cruces e Matemáticas / Luis Balbuena Catellano.

Congruencia de Cavalieri e área de triângulos / José Alberto García Suárez

Pentominós / Fernando Fouz Rodríguez.

Repensando para construir / Manuel Díaz Regueiro.

Un novo método para CDI / Francisco Botana. José L. Valcarce.

Estudio dunha traxectoria sinxela empregando Cabri Geometry / Jesús Calvo Rovira.

O método Lekuona / Gregorio Lekuona Muxica

Matemáticas: PISA na práctica / Marisol Pérez Blanco, Julio Rodríguez Taboada.

Disfrutando coas matemáticas / Esperanza Gesteira Losada.

Traballando co Sol / Andrés M. Díaz, Paulino Gasalla, Mª Dolores Rodilla, Juan M. Fernández, Julia Ríos.

Diario dunha experiencia eTwinning / Teresa Susana Vázquez Regueiro

Dalí, Arte e Ciencia / Marina Fernández, Rocío Chao, Mª José Fernández, Rosa A. Fernández, Mª José Vergara

Matemáticas da luz e a luz das Matemáticas / Inés Ben González.

Como loitar contra o nesgo / Ricardo Cao Abad.

Utilización incorrecta da desagragación nos estudos estatísticos / Xosé E. Pujales Martínez.

A Teoría de Grupos e a Xeometría / Ricardo Moreno Castillo.

Nº 7 (2007)

Novo Currículo de Matemáticas: Cambiar para que nada mude / S. López Arca, A. Plata Casais, J. L. Valcarce Gómez

Un século de incógnitas / M. J. Casado Barrio

Matemáticas e Economía na Matemática Empresarial / A. Sarmiento Escalona, J.A. Seijas Macías

Figuras en “pico” n-dimensionais / A. Labraña Barrero

Sobre a ecuación pitagórica x2 + y2 = z2 / M. J. Wonenburguer Planells

Sobre as estrategias na resoluçom de problemas / J. A. García Suárez

Unha lectura rápida do Currículo de Matemáticas na ESO / J. L. Valcarce Gómez

Lumes, complexidade, intelixencia e linearidade / M. Díaz Regueiro

Fiabilidade. O último elo da calidade / S. Naya Fernández

Os envases como materiais didácticos na ensinanza das matemáticas / M. R. Lamela Castro

Matemáticas no parque de Santa Margarida / S. López Arca

Programación lineal con Cabri en Bacharelato / C. Castro Vázquez, E. de la Torre Fernández, F. Zacarías Maceiras

As ecuación e as TIC / A. Martín Álvarez, M. Martín Sierra

John Von Neumann, a vida dun matemático / J. M. Alonso Meijide, B. Casas Méndez, J. González Díaz

José Rodríguez González; un Erasmus galego nos albores do século do progreso / M. Sampayo Yáñez

Razón para estudiar historia da matemática / R. Moreno Castillo

As matemáticas na educación secundaria irlandesa / J. B. Búa Ares

Software matemático gratuíto / F. Piñeiro Sarille

Un galego en Madrid / M. de León Rodríguez

María Wonengurger ou a paixón pola investigación matemática / X. E. Pujales

Nº 8 (2008)

Novos currículos do Bacharelato / Isabel Miguélez Pose

Unha aproximación ás competencias / Inés Ben González

Secuencias de secuencias / María Jesús Casado Barrio

Novas pavimentacións: a cor por distancia, recursivas / Manuel Díaz Regueiro

Elementos xeométricos no patrimonio histórico de Ferrol / Eugenio Merino Gayoso, Araceli Torres Miño

O Cine como recurso nas clases de Matemáticas / Víctor Pollán Fernández

Programa PedaZZitos / Flavio Piñeiro Sarille

Figuras planas con xeometría dinámica en 3º da ESO / Débora Pereiro Carbajo

Actividades multimedia en galego para Educación Infantil / Ángeles Castro Zaera

Distribucións de probabilidade con GeoGebra / Débora Pereiro Carbajo, Enrique de la Torre F., Fernando Zacarías Maceiras

Martingalas / Manuel Díaz Regueiro

Garitas de vigilancia, unha excursión poliédrica / Luis Puig Mosquera

A Semana das Matemáticas no IES de Melide / Xosé Díaz Díaz, Susana Rial Santos

LOE: escolma legislativa / José Ricardo López Saavedra

Algúns problemas testamentarios da Álxebra de Al-Jwaritmi / Ricardo Moreno Castillo

O sistemas métricos e monetarios da Antigüidade / Mercedes Sampayo Yánez

A maxia dun Pazo: o espírito de Mariñán / Luis Puig Mosquera

INTERXEO. Xeometría dinámica para Europa / Francisco Botana Ferreiro

Premio Abel 2008: John Thompson, Jacques Tits / Santiago Gallego Saavedra

Feira Matemática 2008. Día Escolar das Matemáticas / Jorge Mejuto Couce

Unha voz sempre ceibe: Benedicto García Villar / Aurora Plata Muruais

De cómo vencimos nós. Curso 1967-68, un curso para a historia / Manuel Díaz Regueiro

Pancho Álvarez Fontenla, un loitador dende o Ensino das Matemáticas / Enrique de la Torre Fernández

Centenario do Profesor Vidal Abascal

Nº 9 (2009)

O novo currículo de matemáticas no Bacharelato / María Jesús Casado Barrio

Contribución á adquisición da competencia lingüística nas clases de matemáticas / Luis Puig Mosquera

O Programa de Mellora do Éxito Escolar - Centros na Àrea de Matemáticas / Manuel Pazos Crespo

Así calculaba o meu pai / José Ricardo López Saavedra

Xeometría 3D / Manuel Díaz Regueiro

Un proxecto real na aula de matemáticas / Aia Rodríguez Somoza

A busca de elementos xeométricos na arte / Carmen Buitrón Pérez, Pilar García Agra

Math Wars (ou facendo matemáticas coa Guerra das Galaxias) / Mª José Rodríguez Rogina

As Tic na aula de Matemáticas: unha experiencia de integración / Covadonga García-Losa Rodríguez

Programa Funcións / Flavio Piñeiro Sarille

Phun = Física Matemática divertida / Francisco Botana Ferreiro, José Luis Valcárce Gómez

Calculando pi con números aleatorios e pseudoaleatorios / Manuel Vilariño Freire

Análise da lei electoral española / Antón Porteiro

Ano Mundial da Astronomía / Mercedes Sampayo Yáñez

A teoría de números entre os árabes / Ricardo Moreno Castillo

Nº 11 (2011)

Unha aprendizaxe baseada en competencias coa prensa e as matemáticas nunha aula virtual / María Carmen Buitrón Pérez … et al.

O papavento nos tetraedros na escola de Lago, do CRA O Esquío do Valdoviño / Sabela Díaz Regueiro

O proxecto CLIL en matemáticas / María Rodríguez Riotorto

MatCampus 2010 / Rosa María Crujeiras Casais … et al.

Obradoiro: “Pensando polo mundo” / Eduardo Dopico Prego, María Carro Calvo

A Pizarra Dixital Interactiva nas Matemáticas da Eso e do Bacharelato / Jesús Castro López

LIM en matemáticas / Flavio Piñeiro Sarille

Historia da Xeometría / Ana Dorotea Tarrío Tobar

As ecuacións diofánticas na India / Ricardo Moreno Castillo

O legado científico de Alfonso X / Mercedes Sampayo Yáñez, Inés Roldán de Montaud

Historias da clotoide / Luis Puig Mosquera

Arqueomatemáticas e arqueoastronomía / Manuel Díaz Regueiro

O dilema dos prisioneros: valor dos paradoxos na clase de matemáticas / José M. Contreras … et al.

Vasarely: simulacro de movemento / Fernando Redondo Neira

A arte de Vasarely: mirada matemática / Inés Ben González

Breve diccionario etimolóxico da matemática escolar (II) / Juan Blanco Rouco, Luis Puig Mosquera

Prema (click) para ampliar a imaxe
INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 20/03/2018 14:55
Copyright © 2002-2018, Deputación de Pontevedra. Reservados todos os dereitos. | Aviso Legal
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/