[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
XOVES, 26 DE ABRIL DE 2018 Páxina de inicio Mapa de contidos Directorio de contacto Directorio telefónico Axudas á navegación
   Está en » depontevedra.es » ..... » Patrimonio Bibliográfico » Hemeroteca » Publicacións periódicas » Catálogo en liña

HEMEROTECA 

Catálogo en liña


 
Título: CÁTEDRA
Revista eumesa de estudios
Editorial: Concello de Pontedeume, Biblioteca Municipal
Info adicional: Comezo / Fin: 1994 / -

Editada dende 1994 polo Concello de Pontedeume, cun promedio de 400 páxinas por número, contén artigos eruditos sobre temas relacionados coa comarca do Eume.

Indexada en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11111
Exemplares: Nº1 (1994) , 2 (1995), 4 (1997), 5 (1998), 6 (1999), 7 (2000), 8 (2001), 9 (2002), 10 (2003), 11 (2004), 12 (2005), 13 (2006), 14 (2007), 15 (2008), 16 (2009), 17 (2010), 18 (2011), 19 (2012), 20 (2013) MP 1994: N. 1 // 1995: N. 2 // 1996: N. 3 // 1997: N. 4 // 1998: N. 5, Muiños hidraúlicos do concello de Pontedeume // 1999: N. 6 // 2000: N. 7 // Rª 2002, 2002: N. 9 // 2003: N. 10 // 2004: N. 11 // 2005: N. 12 // 2006: N. 13 // 2007: N. 14 // 2008: N. 15 // 2009: N. 16 // 2010: N. 17 // 2011: N. 18 (RGV 287)
Sumario/s:

Nº1 (1994)

A indsutria do curtido en Ponteume / Rosana Núñez Barros

Unha aproximación á obra de Isabel Castro de Andrade / Antón Casal

Agrarismo, rexionalismo e prensa local e comenzos do século XX / Sindo Vilariño

O Románico Eumés: Eclecticismo e orixinalidade / José Francisco Corea Arias

Rajoy Ilustrado: Una asignatura pendiente / Carlos Castro Álvarez

Derecha Católica y elecciones generales en la II República: Pontedeume (1931-1936) / Emilio Grandío Seoane

"...Chegaron a esta vila dous mil e catrocentos soldados franceses / Bernardo Maíz Vázquez

A obra Pía de mancebo na segunda metade do século XVIII. Características e desenvolvemento / Rocío Pena Pena

A creación dos cemiterios de pontedeume: catro exemplos de arquitectura funeraria / Alexandre Caínzos Corbeira

Nº 2 (1995)

Os cambios agrarios na comarca eumesa no decorrer do Antigo Réxime / Pegerto Saavedra

A Ponte do Ume (Eume) / José Francisco Correa Arias

El naufragio del "Reina Regente" (1895) en un exvoto de la iglesia parroquial de Santa María de Centroña / Andrés López Calvo

O Cárcere do Partido Xudicial de Pontedeume (1853-1856): Obra do arquitecto provincial Faustino Domínguez Domínguez / Alexandre Caínzos Corbeira

Historias y memoriales del Monasterio de Santa María de Monfero / José Luis López Sangil

A cátedra de latinidade de Pontedeume (1580-1851) / José Manuel Domínguez García

En torno al Real Priorato de San Miguel de Breamo y a su iglesia / Carlos de Castro Álvarez

La Sociedad de San Antonio de Pádua: notas y comentarios al libro de sesiones / Sindo Vilariño

A victoria electoral da Frente Popular na comarca ferrolá: 16 de febreiro de 1936 / Xosé Manuel Suárez Martínez

Nº 4 (1997)

A póboa de Pontedeume a través dos privilexios reais e da documentación monástica / Carlos de Castro Álvarez

"A festa das Peras" unha aproximación antropolóxica ás festas patronais de Pontedeume / Esther López

"O libro rexistrador de propiedades do Concello no fondo de Patrimonio do Arquivo Municipal. Uns apuntamentos sobre Pontedeume e o seu Alfoz no século XVIII" / Andrés López Calvo

Arquivo Municipal de Pontedeume. Sección "Patrimonio". Libro Rexistrador de Propiedades do Concello 1756. Sig. 1.8.1 454

Índice de la documentación en pergamino que se conservaba en el archivo del monasterio de Sta. María de Monfero en el año 1833 / José Luis López Sangil

Índice de 1833 ordenado cronológicamente. Siglo XII - XIII - XIV - XV

Cronoloxía dunha desaparición: o pazo dos Condes de Andrade / Carola Macedo Cordal, Gloria Moares Ares

Un poema "en dialecto Berciano" dedicado a Pontedeume, en 1860 / Clodio González Pérez

A morte do Arcebispo Herrero Esgueva (Pontedeume, 17 de xullo de 1727) / Carlos García Cortés

A ordenación do territorio presente a través da afirmación do espacio pasado. O patrimoinio arqueolóxico en pontedeume / A. González Fernández, S. Ricart Guillot

El Tumbo de Caaveiro (2ª parte) / José Ignacio Fernández de Viana y Vieites, Mª Teresa González Balasch, Juan Carlos de Pablos Ramírez

Nº 5 (1998)

Pedro Hombre Varela (1724-1789), un eumés coengo en Compostela / Carlos García Cortés

Pontedeume e o pronunciamento contra o xeneral Espartero. Crónica local da revolta militar de xullo de 1843 / Andrés López Calvo

Cruceiros e cruces de Pontedeume. Apuntamentos históricos, artísticos e etnográficos / Juan José Burgoa Fernández

"Sorteo dos Santos". Imaginación y metacomentario social / José Antonio Fernández de la Rota y Monter

Mariñáns na Guerra de Cuba / Xavier Brisset Martín

Privilegios reales concedidos por Alfonso VII, y Alfonso IX al monasterio de Santa María de Monfero (Años 1135 a 1213) / José Luis López Sangil

O Patrimonio cultural no concello de Cabanas / Mª Cristina Toscano Novella, Javier Luaces Anca, Santiago Ferrer Sierra, Rafael Penedo Romero

Un paradigmático exemplo do modelo constitucional do réxime local: O Concello da vila e a comarca de Redes no 1813 / Rosa Mª Gabriela de-Cal y Cortina

Unha ollada sobre o cine en Pontedeume / Manuel López Pazos, Nicolás F. Vidal

Una descripción anónima de Pontedeume hecha en el siglo XIX / Santiago Daviña Sainz

Nº 6 (1999)

Arqueoloxía e folclore: concellos de Ares e Mugardos / Juan A. Carneiro Rey

Apuntes verbo da federación agrícola Ferrol-Pontedeume. O agrarismo na comarca / Henrique Sanfiz

Relación de fuentes documentales publicadas o transcritas de la historia medieval gallega / José Luis López Sangil

Urbanismo barroco en Pontedeume / Manuel Ignacio Ramos Díaz

Unha cantiga e o seu autor (1927) / Xosé Paz Fernández

Historia urbana de la villa de Pontedeume (1840-1998): presentación de un proyecto de investigación / José Mª Cardesín

Insculturas pétreas no baixo eume / Juan J. Sobrino Ceballos y J. Francisco Correa Arias

Los monasterios eumeses de Caaveiro y Monfero en tierras del antiguo Condado de Vilalba / José-Luís Novo Cazón

Un acercamento ó imposto de banastrería en Pontedeume / Xosé Mª Veiga Ferreira

Peregrinacións, hospitalidade e pegadas xacobeas na Comarca Eumesa / Xesús Andrés López Calvo

Un traslado original del testamento de Don Juan Beltrán de Anido / Santiago Daviña Sáinz

Nº 7 (2000)

A ponte do Ume II / José Francisco Correa Arias (texto) e Fernando Sarmiento (debuxos)

Restauracións e obras na igrexa parroquial de Santiago de Pontedeume durante o s. XIX / Andrés López Calvo

Páxinas de Pontedeume na prensa galega da emigración en Cuba / Guillermo Llorca Freire

La adopción de la economía productora en el noroeste peninsular: información polínica y paleocarpológica / Antolín Gómez Fernández

"Bandos" e política no Pontedeume da Segunda República / Bernardo Máiz Vázquez

Fontes, lavadoiros e predios públicos do Concello de Pontedeume / Franciso Xabier Allegue Torres

Arqueoloxía e paisaxe, o arco ártabro desde a prehistoria recente ata o medievo / Juan A. Carneiro Rey e Javier Serrano Otero

A reparación da igrexa e coro de San Miguel de Breamo polos irmáns Leal en 1661 / Íñigo Fernández Pérez

Bandoleiros na comarca do Eume / Carmen Otero Roberes e Manuel Domíngez Ferro

O río Eume na antigüidade clásica / Vicente Martínez Álvarez

La genealogía de los Andrade / Carlos de Castro Álvarez e López Sangil

As escolas de americanos en Galicia: proxectos e realizacións na comarca de Ferrolterra / Vicente Peña Saavedra

El torques de Centroña

Pregaria á Virxe das Virtudes de Pontedeume

Manuel Murguía

Nº 8 (2001)

Contribucións de Gumersindo Placer á poética galega / Xesús Andrés López Calvo

Monumentos verdes da Comarca Eumesa / Carlos Rodríguez Dacal

Los factores del desarrollo urbanístico de Pontedeume a lo largo de su historia / Carlos de Castro Álvarez

O arziprestado de Pruzos / José Cardeso Liñares

Rajoy, constructor / Ramón Otero Túñez

Semblanza e obra de catro poetas / Moncho Regueira

Os cruceiros dos municipios da Capela e Cabanas / Juan J. Burgoa Fernández

Pontedeume a través del Catastro de Ensenada / Santiago Daviña Sáinz

Arquitectura residencial indiana nas rías de Ares e Ferrol / Marina Cabana González

José Jacinto del Río López (1757-1819). Apuntes biográficos de un sacerdote eumés / Carlos García Cortés

Fuxidos na fraga: episodios da guerrilla antifranquista nas terras do Eume / Carmen Otero Roberes, Juan Sobrino Ceballos e Manuel Domínguez Ferro

O contorno das fragas do Eume: outros hábitats de interese / Carlos Vales

Tradición e simboloxía nas romarías de Breamo en Pontedeume / Esther López López

Del Tesoro de Monedas de Algara / Andrés Martínez Salazar

Nº 9 (2002)

Os petroglifos das comarcas do Eume e Betanzos. Estudio comparativo / J. Francisco Correa

Sobre el eslabón perdido y los parientes cercanos de Fernán Pérez Andrade "O Boo" / Carlos de Castro Álvarez.

1960. La Voz de Galicia e o cambio de dirección da corrente emigratoria / Xabier Bisset Martín.

Das Lampadas aos farois: a evolución da iluminación pública en Pontedeume / Andrés López Calvo.

O castro do Piñeiro (península de Ares-Mugardos) / Juan A. Carneiro Rey.

Fernán Pérez de Andrade III, "O Boo". Sus relaciones con la iglesia y el monacato: Monfero y la Granja de Saa / José Luis López Sangil.

Os libros das festas das peras: índice de artigos históricos / Tania Varela Varela y Enrique Fraga Pena.

II República nas Pontes de García Rodriguez, 1931-1936: Os Agrario-Republicanos / Manuel Souto López.

Las parroquias de la villa de Pontedeume a través del interrogatorio del Catastro de Ensenada / Santiago Daviña Sainz.

Construyendo un pazo barroco: D. Francisco das Seixas y Losada, el Maestro Toribio de la Vega y la "Casa Grande" de Cabanas / Jesús A. Sánchez García.

Parentesco e formas domésticas nas terras do Eume / Francis Xabier Rodríguez Varela.

A virxe da raiña Mariana de Neoburgo (1689-1690). Festas e relacións de sucesos / Mª Beatriz Casás Ferreño.

Pergamiños soltos do Mosteiro de Caaveiro / José Ignacio Fernández de Viana y Vieites y Mª Teresa González Balsac.

Simbolismo, espacio e festa / Milagros Rumbo Torres.

Hallazgos de restos romanos en Puentedeume / Angel del Castillo.

Nº 10 (2003)

Tipoloxía de Hórreos na Comarca do Eume / Ana Geada Uzal

O arzobispo Rajoy e a Ilustración / Xesús Andrés López Calvo

La Iglesia románica de Santa María de Doroña. Su iconografía medieval / Rafael Tobío Cendón

Os individuos do gremio de mar da vila de Pontedeume contra o concello da vila, no ano de 1803 / Manuela Santalla López

Emigrantes "Retornados de Acción" en Ferrolterra e Eume (1898-1936) / Bernardo Máiz Vázquez

A Asociación Regionalista de Galicia en Pontedeume / Sindo Vilariño

Clero fallecido en Pontedeume durante el siglo XVIII / Carlos García Cortés

Os reloxos de sol no concello das Pontes / Xosé María López Ferro

Ritualidade festiva e proceso social. A romaría de San Ramón de Sillobre / Xabier Rodríguez Varela

Nogueirosa: su monasterio y su castillo / José Luís López Sangil

Límites parroquiais, límites simbólicos, conmemoracións rituais: o Marco de San Lourenzo / Eva Loureiro Souto

Historia das investigacións sobre o megalitismo no concello das Pontes (A Coruña) / María Martín Seijo

Aproximación aos sobrenomes de Pontedeume: un traballo de campo / Pablo García Campos e Lidia Sieira Rodríguez

Descripción de la Villa de Puente de Heume / José Ramón Soraluce Blond

Nº 11 (2004)

A pesca artesanal en Pontedeume nos dous primeiros tercios do século XX / Esperanza Piñeiro de San Miguel e Andrés Gómez Blanco

A antiga ponte gótica sobre o río Eume en agosto de 1721: algunhas precisións documentais e un debuxo inédito de Fernando de Casas y Novoa / Alberto Fernández González

Nombres ilustres en las calles, plazas y jardines de Pontedeume / Carlos de Castro Álvarez

Status reproductor da andoriña das vilas Delchon urbica en Pontedeume, así como nos concellos que configuran a ría de Ares / Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez

Fernando de Andrade e a súa participación nas batallas de Italia do século XVI / Xesús Andrés López Calvo

Fontes, lavadoiros e pozos no municipo de Ares / Fernando García González

Notas para una Historia Postal. Marcas postales de Pontedeume: s. XVIII-XIX / Andrés García Pascual

Riqueche: vida e morte dun guerrilleiro antifranquista / Manuel Domínguez Ferro e Juan J. Sobrino Ceballos

Unha vista panorámica de Pontedeume anterior a 1634 / Clodio González Pérez

Fontes para o estudo da toponimia de Mugardos / Juan A. Carneiro Rey

Apuntamentos da sanidade eumesa. A botica de Zamorano (1874?-2004) / Xosé Paz Fernández

Excavacións arqueoióxicas no castelo de Moeche / Emilio Ramil González

Melchor Ricoy, mestre de obras / Carola Macedo Cordal e Carmen Otero Roberes

Iglesias antiguas de Galicia: Santa Eulalia de Lubre e Santa María de Doroña / Ángel del Castillo

Nº 12 (2005)

Illas da Ría de Ares e as súas colonias de aves mariñas / Estanislao F. de la Cigoña

Antonio Couceiro Freijomil (1888-1955) na estela dos patriarcas das letras galegas / Xesús Andrés López Calvo

Lucien Roisin en Pontedeume / Carola Macedo Cordal

Sobre o nome das rúas, prazas e xardins de Pontedeume / Carlos de Castro Álvarez

Novos datos sobre Caaveiro: un levantamento do enxeñeiro dezaoitesco Francisco Solinis e unha descrición da colexiata / Alberto Fernández González

Un exemplo da movilidade familiar nos séculos XV e XVI. Seixas, Lago, Timiraos, Montoxos, Piñeiros e Alfeirans... Á sombra do poder da Casa de Andrade / Rafael Usero e Carlos Breixo

Per portu de Ferrión e territorio Bretonia / Fernán Gómez Filgueiras

Información obtida dos expedientes de alistamiento militar. Pontedeume 1836-1924 / Manuel López Pazos

Una nueva interpretación del privilegio de Pedro I, de 1364, concedido a Fernán Pérez III / Carlos de Castro Álvarez

Cultura e cambio material. O significado das cousas a través do tempo / Silvia Fernández Vázquez

Un lustro coa publicación de Alfoz. Suma e sigue para a historia da prensa local / José Luis Cortizas Freijomil

Comportamiento demográfico y enfermedad. Contribución a un modelo gallego para mediados del siglo XIX / Mª Xosé Rodríguez Galdo e Fausto Dopico

Nº 13 (2006)

"Estudo do comercio do centro da vila de Pontedeume. Ano 2005" / Bernardo Máiz Bar.

"As escrituras fundacionais de obras pías como fonte pra o estudo da historia social: o exemplo de Pontedeume" / Xesús Andrés López Calvo.

"Las murallas de Pontedeume" / José López Hermida & Carlos de Castro Álvarez.

"Algunhas puntualizacións sobre Fernán Pérez de Andrade, o Boo e sobre o privilexio de 1364 que lle foi concedido polo rei don Pedro I de Castela" / Xosé Francisco Correa Arias.

"Ascendencia e familia próxima de García Rodríguez de Valcarce o das Pontes" / Xosé L. Lamigueiro Fernández.

"Cobas e Pontedeume" / José López Hermida.

"Un nuevo documento de 1117 del monasterio de Caaveiro" / José Luis López Sangil.

"Centroña, Centronia & Cén-taranua, Iadoni & Huddon" / Fernán Gómez Filgueiras.

"Música organística en Pontedeume" / Xosé Paz Fernández.

"Fundación do vínculo e morgado da casa de San Sadurniño, feito por Fernando de Andrade" / Carlos Breixo Rodríguez.

"¿Onde están os nosos documentos?" / Xavier Brisset Martín.

"Capillas de la Concepción: Maldonado - Pita da Veiga" / Gabriel Pita da Veiga.

"Análise demográfica de Pontedeume a través do seu arquivo municipal -AMP- (1835-1870)" / Juan Carlos Vázquez Arias.

"O grupo aristocrático dos Fróilaz nas terras do Eume. Implantación territorial e estructura de dominio durante os séculos XI e XII" / Andrés Barón Faraldo.

"Prolegómenos, fundación e transmisión dos morgados de Baltar e San Sadurniño na comarca de Ferrol (séculos XVI ao XVIII)" / Fernando Dopico Blanco.

"Escolma da nosa historia: Piezas del Museo Histórico Arqueológico de La Coruña" / José Mª. Luengo Martínez.

Nº 14 (2007)

Apuntamentos dunha eumesa cantante de ópera. Rosario Salgado López de Pereyra / Xosé X. Paz

Poder e parentesco en Pontedeume (1877-1936). O método da Xenealoxía Entrelazada / David Castro Pérez

A capela de Santa Margarida do Val. Un conxunto de interese etnográfico e artístico en Narón / Juan J. Burgoa

El mesón de Pontedeume / Carlos de Castro Álvarez e Antón Prego Fernández

O martinete de Caabeyro. Unha forxa hidráulica en trance de desaparición / Alberte Reboreda

Epidemioloxía Histórica de Pontedeume (1837-1870) / Juan Carlos Vázquez Arias

Fondo de documentación da Universidade Rural do Eume / Xavier Brisset Martín

O retablo maior da Igrexa das Virtudes de Pontedeume: Funcións e programa iconográfico / Xesús Andrés López Calvo

El programa pictórico de Abelardo Miguel en la cooperativa de Santa María de Castro / María Fidalgo Casares

Historia xenealóxica dos Lago de Obaño e Barallobre nos séculos XV e XVI / Femando Dopico Blanco

Algúns datos do Couto de Regoela no secuto XVI / Dolores González López

Prehistoria, edades antigua y media en la comarca eumesa: bibliografía y estado de la cuestión / Carlos de Castro Álvarez

Proceso e morte de Luis Nodar / Juan Sobrino Ceballos e Manuel Domínguez Ferro

El monasterio de Caión y su hacienda en tierra de Pontedeume / Santiago Daviña Sáinz

As telleiras tradicionais. O exemplo artesán / Lois Ladra

El idioma gallego / Antonio de la Iglesia

Nº 15 (2008)

Francisco Martínez Leira, Pancho: a historia dunha fuxida sen retorno / Lupe Martínez

A fame de 1853 en Pontedeume / Juan Carlos Vázquez Arias

Las naturalezas muertas en la obra del artista Abelardo Miguel / María Fidalgo Casares

A Arbosa: un anaco de historia e de xeografía a través dun conflito toponímico / Antón Prego Fernández

Xenealoxía da linaxe Trasancos. s. XI ó XIII / Xosé Lois Lamigueiro Fernández

La memoria de Fernán Pérez de Andrade O Bóo en las iglesias de Montes do Sor: San Pantaleón de Cabanas, Santa María de Cabanas y San Paulo de Riobarba / Manuel Antonio García Lamas

Novas de Pontedeume publicadas en "La Voz de Galicia" en 1908 / Xavier Brisset Martín

O Misterio do Trisquel na Relixión Celta Ancestral Monoteísmo Trinitario Antecedente do Presente Cristian / Andrés Pena Graña

Algúns datos para a historia social contemporánea das parroquias de Nogueirosa e Ombre / Xesús Andrés López Calvo

Os Teixeiro de Malados antepasados de dona Emilia Pardo Bazán / Xosé Lois Lamigueiro Fernández

Achega ao gremio de zapateiros e curtidores de Pontedeume nos séculos XVII-XVIII / Lucía Costas Fernández e Carola Macedo Cordal

Mencións que o licenciado Molina fai de Pontedeume na obra "Descripción del Reino de Galicia" y de las cosas notables de él / Bartolomé Sagrario de Molina

Nº 16 (2009)

Centenario do asociacionismo mariñeiro eumés / Xavier Brisset Martín

Pontedeume, aproximación a su arquitectura de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX / Mónica Vázquez Astorga

San Rosendo e Caaveiro, entre o mito e a realidade / José Ramón Hernández Figueiredo

O simbólico e o imaxinario do mundo señorial: os Andrade / José Francisco Correa Arias

Un documento inédito: nuevos apuntes para la historia de Pontedeume / Carlos de Castro Álvarez

O Cristo do Descendemento: Confraría de Xesús Nazareno e Soidade da Nosa Dona, Ares-Lubre / Ana María del Río Correa

Don Bartolomé Rajoy y Losada: a outra face do arcebispo na documentación privada / Francisco Rubia Alejos

Noticia de Macario Gallego, pintor de Pontedeume en Ourense / Miguel Ángel González García

De Cabanas ao Brasil: noticia de Matías Fernández Murias / Eliseo Fernández Fernández

A sinecura de San Martiño de Andrade e a familia Beltrán de Anido / Xosé Lois Lamigueiro

Pedro Ribera y Pardo: un clérigo de Pontedeume en las Cortes de Cádiz / Jesús Andrés López Calvo

O deputado Andrés Rojo del Cañizal: traxectoria vital e compromiso político (1783-1858) / Manuel Domínguez Ferro

El Castillo de Andrade o de Nogueirosa / José López Hermida

O cólera de 1854-55 en Pontedeume / Juan Carlos Vázquez Arias

Novas de Pontedeume publicadas en "La Voz de Galicia" en 1909 / Xavier Brisset Martín

Los Díaz de Andrade o Díaz de Santa Marta, principales de la Casa de Andrade / Benigno Orjales Pita

Xardín do Pasatempo: outra infancia de Ramiro Fonte / Ignacio Chao

Análise etnográfica e antropolóxica da obra do artista eumés Abelardo Miguel / María Fidalgo Casares

Nº 17 (2010)

No centenario de ecos del Eume / Sindo Vilariño

Achegamento a unha biogrfaía musical: Antonio Leira Díaz / Xosé Paz Fernández

Os solidarios ante o invicto marqués / Xavier Brisset Martín

Una nueva lectura de las pinturas del retablo mayor de la iglesia de Santiago de Pontedeume / Carlos de Castro Álvarez

Un proxecto inédito do arquitecto Antonio Tenreiro en Pontedeume / Antón Prego Fernández, Manuel Domínguez Ferro

El "Número K", el local emblemático de la movida de los 80 en Galicia / María Fidalgo Casares

Amador Rodríguez Guerra (1894-1936): unha voz silenciada do agrarismo eumés / Juan Sobrino Ceballos, Manuel Domínguez Ferro

A gripe de 1918 en Pontedeume / Juan Carlos Vázquez Arias

Estructuras de vasallaje en el área eumesa durante el siglo XII. El círculo de Fideles del conde Fernando Pérez / Andrés Barón Faraldo

No centenario de Alianza Aresana de Instrucción / Henrique Dacosta

Fray José González de Villalobos, arzobispo de Santiago. Su familia en Pontedeume / Gabriel Pita de Veiga Goyanes

Unha escola de indianos: a Unión Mugardesa / Miguel A. Rodríguez Vázquez, Juan A. Carneiro Rey

Aspectos mercantiles de la obra de Abelardo Miguel / María Fidalgo Casares

A ermida de San Roque de Pontedeume e a súa confraría a través do libro de cabidos: as festas do Santo / Lucía Costas e Carola Macedo

Novas de Pontedeume publicadas en La Voz de Galicia en 1910 / xavier Brisset Martín

1621: a reconstrucción da ponte medieval das Pontes de García Rodríguez / César Candelas Colodrón

Nº 18 (2011)

Os cruceiros coa imaxe do Apóstolo Santiago no concello de Pontedeume / José Mª Fonte Sardiña

Nenos, plantade eucaliptos!: centenario das Festas da Arbore na provincia da Coruña / Xavier Brisset Martín

Un atentado contra el patrimonio: la desaparición del palacio-fortaleza de los Condes de Andrade en Pontedeume / Manuel M. Bello Alonso

O comercio marítimo en Pontedeume nos séculos XVII e XVIII / Xesús Andrés López Calvo

Las disciplinas artísticas en la trilogía "Vidas de infancia" de Ramiro Fonte / María Fidalgo Casares

"¡Qué pouco vale unha mestra!": un achegamento á figura de María Vázquez Suárez / Juan Sobrino Ceballos, Manuel Domínguez Ferro

El Cartulario de Caaveiro y el proceso de cartularización en Galicia: nueva documentación altomedieval sobre el Monasterio de San Xoán de Caaveiro / Ainoa Castro Correa, Ricardo Pichel Gotérrez

Novas de Pontedeume publicadas en La Voz de Galicia en 1911 / Xavier Brisset Martín

Artistas y artesanos, naturales de Pontedeume o que trabajaron en esta villa, hasta 1900 / Lucía Costas Fernández, Carola Macedo Cordal

Notas no ar: "Pontedeume, un cantar que chove" Xosé Paz Fernández

Dos casos de intrusismo médico en Pontedeume, con resultado fatal / Juan Carlos Vázquez Arias

Familia, apadriñamento e onomástica na bisbarra eumesa: unha aproximación histórico-etnográfica (séculos XVII-XIX) / Beatriz Castro Díaz

Nº 19 (2012)

Un apelido de músicos eumeses: Pita / Xosé Paz Fernández

Cristianización e culturización da infancia no século XVIII: as escolas de primeiras letras fundadas en Pontedeume polo Arcebispo Rajoy / Xesús Andrés López Calvo

Pesca, salazón y manufacturación del bacalao-PYBSE. De las orillas del Eume a Terranova / Manuel Bouza Faraldo

Páxinas de Pontedeume na prensa galega da emigración en Arxentina / Guillermo Llorca Freire

A artillaría da fragata Magdalena / José L. Hermida e Pedro Rodríguez

Estudio técnico de la obra del pintor Abelardo Miguel / María Fidalgo Casares

Sondaxes valorativas no Castro da Ínsua / Fidel Méndez Fernández ... et al.

Artistas y artesanos, naturales de Pontedeume o que trabajaron en esta villa hasta 1900 (Parte II) / Lucía Costas Fernández, Carola Macedo Cordal

Armadores ártabros / Xavier Brisset Martín

Evolución y transformaciones del Castillo de la Palma en la ría de Ferrol. Reposición gráfica y volumétrica / Carolina Martínez Vila

As cruces de pedra do Camiño Vello dos Arrieiros / Juan J. Burgoa

Novas de Pontedeume publicadas en Ecos del Eume e en La Voz de Galicia durante 1912 / Xavier Brisset Martín

Relación de la hacienda que tenía el Imperial Monasterio de Nuestra Señora Santa María de Monfero (1736-1738) / José L. López Sangil

As lendas do Eume / José Fonte Sardiña

Nº 20 (2013)

100 anos da chegada do ferrocarril a Pontedeume / Sindo Vilariño

A ponte de ferro / Iago Isasi Freire

Arquitecturas recicladas na comarca do Eume / Alberto Lorenzo Aspres

Acceso á clerecía e formación eclesiástica na Galicia do século XVIII: As constitucións do seminario de confesores fundado polo arcebispo Raxoi /Xesús Andrés López Calvo

Tradición xacobea en Pontedeume, unha vila medieval no Camiño Inglés cara a Santiago de Compostela / José Fonte Sardiña

“A gran coalición fidalga”. Nobreza endogámica no Senado e no Congreso / Xavier Brisset Martín

Paternalismo industrial e vivenda na España franquista. O Poboado industrial das Veigas nas Pontes de García Rodríguez / Manuel Souto López

Óleos de Abelardo Miguel en el Cuartel de Nuestra Señora de los Dolores de Ferrol / Felipe II: “Avisado de Ferrol, que hay falta de calafates”. O capitán Alfonso de Orozco, un lobo de mar en Maniños / Lucía Costas Fernández … et al.

O Castelo dos Andrade: unha proposta de intervención. Os exemplos de Moeche e Naraío / Emilio Ramil González, Juan A. Carneiro Rey +

Prema (click) para ampliar a imaxe
INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 26/04/2018 07:54
Copyright © 2002-2018, Deputación de Pontevedra. Reservados todos os dereitos. | Aviso Legal
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/