[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
XOVES, 26 DE ABRIL DE 2018 Páxina de inicio Mapa de contidos Directorio de contacto Directorio telefónico Axudas á navegación
   Está en » depontevedra.es » ..... » Patrimonio Bibliográfico » Hemeroteca » Publicacións periódicas » Catálogo en liña

HEMEROTECA 

Catálogo en liña


 
Título: CUADERNOS ATENEO FERROLÁN=CADERNOS ATENEO FERROLÁN
-
Editorial: Ateneo Ferrolán
Info adicional: Comezo / Fin: 1981 / -

Inclúe artigos sobre autores galegos e información sobre publicacións, ciencias e humanidades, teatro, cine, música e artes plásticas.
A partir do numero 9 (1993) cambia o seu título por "Cadernos Ateneo Ferrolán"
Exemplares: nº 1 (1981), 2 (1983), 17/18 (2003-2004) e 19 (2008). MP Rª 2002, 1981: Ano II, n. 1 // 1983: Ano III, n. 2 // 1989: Ano VIII, n. 6 // 1992: Ano X, n. 8 (RGV 328) 1993: Año XI, n.9 // 1994: Año 12, n. 10 // 1995: Año XIII, n. 11 // 2003/2004: Año XIX, n. 17/18 (RGV 219)
Sumario/s:

Nº 1 (1981)

Fardel do esiliado / Luis Seoane

Adicatoria e crida

O Pintor esiliado

Dende o Highland Princess

Eu, Ramón Cernadas. Anos despóis. 1795

Eiquí morreu Cernadas ¿1800?

A Ponte de Brooklyn

Un ollo soio

Emigrantes unha data calquera

Cantiga aos emigrantes

Os emigrantes

As forzas vivas

As sociedades

Building Castles in Spain

Volta do vello emigrante

Luis Seoane. Notas biográficas

Nº 2 (1983) (Dedicado a Lorenzo Varela, Luis Seoane, Rafael Dieste)

Luis Seoane a Lorenzo Varela (Carta de Maruxa Seoane ó Ateneo)

Ontes. Lembranza de Lorenzo Varela / Anxel Fole

Sobre el misterio de Lorenzo Varela / Antonio Sánchez Barbudo

Neira Vilas, dende A habana, evoca a memoria de Lorenzo Varela e adicalle un baril e revolucionario aturuxo / Xosé Neira Vilas

De Francisco Fernández del Riego o amigo, o home e o poeta "que abriu no verso un rego inesquencible da terra e das suas xentes" / Francisco F. del Riego

Lorenzo Varela o home / Manuel Lueiro Rey

Lorenzo Varela: o home, o poeta e o silenzo / Xosé A. Ponte Far

Artículo inédito de Lorenzo Varela sobre a obra da escultora Noemi Gerstein (tía da súa muller), única académica de Bellas Artes na Arxentina / Lorenzo Varela

A Luis Seoane, artista de Galicia e pra Galicia / Domingo García Sabell

Na brétema, unha voz / Valentín Paz Andrade

Homenaxe a Luis seoane: a miña adhesión / Xesús Alonso Montero

Luis Seoane / Avelino Pousa Antelo

LUIS SEOANE EN COMPOSTELA / R. Carballo Calero

HOMENAXE A LUIS SEOANE / Manuel Colmeiro

O QUE A OBRA DE LUIS SEOANE SIÑIFICA PRA NOS / Isaac Díaz Pardo

LUIS SEOANE, NO SEU PEREGRINAXE / Manuel Lueiro Lores

EL ESPEJO / José Luis Cano

A PERSOALIDADE E A OBRA DE RAFAEL DIESTE / Francisco Fernández del Riego

RAFAEL DIESTE NAS LETRAS GALEGAS / R. Carballo Calero

EL TEATRO DE RAFAEL DIESTE / Miguel Bilbatúa

HOMENAJE A DIESTE / Enrique Azcoaga

MI "PROPIA IMAGEN" DE RAFAEL DIESTE / Manuel Andújar

MARÍA ZAMBRANO A RAFAEL DIESTE

LINGUA, HUMANISMO E MATEMÁTICA / Edelmiro Gil Díaz

LEMBRANZA DO HOME E DO ESCRITOR R. DIESTE DENDE A VELLA AMISTADE / Carlos Gurméndez

CON RAFAEL DIESTE NOS ARQUIVOS DO TRASNO / Siró López

HOMENAJE A RAFAEL DIESTE / Antonio y Angela Sánchez Barbudo

LEMBRANZA DE LORENZO VARELA, R. DIESTE E LUIS SEOANE, COAS CÁLIDAS VERBAS DE Ma GERSTEIN, MULLER DE LORENZO VARELA / María Gerstein

CARTA DE MARUJA FERNÁNDEZ DE SEOANE

CARTA DE CARMEN MUÑOZ DE DIESTE

TRES ESGREVIOS GALEGOS DA DIÁSPORA / Xavier Costa Clavell

O QUE REPRESENTA PRA MIN A OBRA E A VIDA DE RAFAEL DIESTE, LUIS SEOANE E LORENZO VARELA / Isaac Díaz Pardo

RECORDANDO RECORDOS / Aurora de Albornoz

PRA COLABOURAR NUNHA IDEA ATINADA / Ramón Piñeiro

Nº 6 (1989) (Adicado á Igrexa Románica de San Martiño de Xuvia)

Introducción histórica / Mº José López Pérez

Arquitectura / Mº José López Pérez

Escultura / Mº José López Pérez

Conclusións / Mº José López Pérez

Planos / Mº José López Pérez

Figuras / Mº José López Pérez

Nº 8 (1992) (Ferrol: Xeografía dun espacio urbano)

O relevo como condicionante da ocupación humana / Ramón Blanco Chao, Manuela Costa Casais

Un clima marcadamente oceánico / Francisco Castillo Rodríguez

As paisaxes vexetais e usos do territorio / Manuel Rodríguez Guitián

Os ferroláns: o seu número e a estructura demográfica / Jesús M. González Pérez, Alejandro López González

A evolución do espacio urbano / José Luis Álvarez Castro, Sonia Garrido Faraldo

Os barrios / Montserrat Iglesias Pérez, Ángeles Piñeiro Antelo, Victor Manuel Porto López

Ferrol visto polos ferroláns / Román Rodríguez González, María del Mar Sobrín Sueiras

As actividades económicas / J. Alberto Barro Vidal, Mar Doce Sanmartín

A cidade e a súa comarca / Ana Isabel Díaz Gómez, Mª del Pilar Rivas Pereiro, José Bernardo Vázquez García

A situación ambiental no concello de Ferrol / Francisco Javier López Suárez

Análise das imaxes aéreas da área do Ferrol / Marcos Valcárcel Díaz

Nº 9 (1993) (adicado a Concepción Arenal)

Angel del Arenal / Guillermo Escrigas

O sangue dos outros: dereito da guerra en Concepción Arenal / Xosé Luis Aulet Barros

Concepción Arenal e Hispanoamerica: pegadas dunha presencia / Guillermo Llorca

Concepción Arenal: muller galega / Encarna Otero Cepeda

Nº 10 (1994) (Xentes de Ferrolterra)

Claves para unha reflexión sociolóxica sobre “Xentes de Ferrolterra” / Xosé Neira López

Ferroláns en América / Xosé Neira Vilas

Ferrolterranos na emigración americana: seu papel na educación / Guillermo Llorca Freire

Bieito Cupeiro. Adeus a guerra da cal. Antonio soto e a traxedia patagónica / Xavier Alcalá

Xentes de Ferrolterra na emigración americana / Agustín Sixto Seco

Breviario biográfico / Susana Clavo Picos

Nº 11 (1995) (adicado á xuventude ferrolá)

Metodoloxía. Elección da mostra / Xosé Leira López

Descrición da poboación entrevistada / Xosé Leira López

A xuventude. Posicionamento. Materialismo-Postmaterialismo / Xosé Leira López

A familia. As súas relacións internas / Xosé Leira López

Diversas actitudes éticas. Confianza nas institucións / Xosé Leira López

As drogas. Actitudes contra o problema. As drogas institucionais / Xosé Leira López

Práctica relixiosa / Xosé Leira López

Traballo, expectativas de éxito e ubicación laboral / Xosé Leira López

Actividades de ocio / Xosé Leira López

Comportamento político. Problemas sociais / Xosé Leira López

Nº 17-18 (2003-2004)

A Ilustración: un proceso de convulsión das ideas / XOSÉ LEIRA LÓPEZ

O movemento ilustrado. A Ilustración en Galicia / JUAN J. BURGOA FERNÁNDEZ

O nacemento dunha cidade: O Ferrol do século dezaoito / ALFREDO MARTÍN GARCÍA

A nova poboación da Magdalena (1751-1808). O símbolo urbán do Ferrol da Ilustración / ALFREDO VIGO TRASANCOS

Arquitectura da Ilustración. A igrexa de San Xiao / MARGARITA SÁNCHEZ YÁÑEZ

A Alameda, zona verde da Ilustración / MARÍA JOSÉ LEIRA AMBRÓS

O Patrimonio Histórico do Ferrol da Ilustración / JUAN A. RODRÍGUEZ-ViLLASANTE PRIETO

Gremios e Ilustración: A Eiquí morreu Cernadas / MANUELA SANTALLA LÓPEZ

A fábrica dun navio no Real Estaleiro de Esteiro / JOSÉ Mª DE JUAN-GARCÍA AGUADO

O despertar da Ría á industrialización / JUSTINO FERNÁNDEZ NEGRAL

Ferroláns do seu tempo / ROSA Ma GABRIELA DE CAL Y CORTINA

Memoria da Ilustración: Patrimonio do Futuro / GUILLERMO LLORCA FREIRÉ

Contribución a unha Bibliografía da Ilustración / JUAN J. BURGOA FERNÁNDEZ

Cadro cronolóxico da Ilustración

Nº 19 (2008)

Cronoloxía da construcción naval na Ría de Ferrol / Eliseo Zaera Ríos

Ferrolterra. Un achegamento ousadamente antropolóxico / Bernardo Máiz Vázquez

A carpintaría da ribeira na ría de Ferrol / José María de Juan-García Aguado

Construcción naval na ría de Ferrol nos séculos XVIII e XIX / Eliseo Zaera Ríos

Construccións nos estaleiros de Izar, antiga Bazán e Astano, S. A. no séc. XX / Primitivo B. González López, Antonio Salamanca Giménez

ASTAFERSA / Santiago González-Llanos Galvache e Juan Fernández Corral

Intentos de diversificación industrial / Eliseo Zaera Ríos

A incidencia da reconversión naval en España. Unha achega en clave galega / Ramón Yáñez

Os traballadores da construcción naval na ría de Ferrol: séculos XVIII a XX / Manuela Santalla

Os avatares do sector naval en Ferrol vistos por un sindicalista / Jose Mª Freire Piñeiro

Liñas de futuro / Eliseo Zaera Ríos

O Patrimonio industrial como memoria da Culura naval / Juan J. Burgoa

Bibliografía da construcción naval / Pilar Blanco Vidal

Prema (click) para ampliar a imaxe
INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 26/04/2018 07:53
Copyright © 2002-2018, Deputación de Pontevedra. Reservados todos os dereitos. | Aviso Legal
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/