[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
LUNS, 23 DE XULLO DE 2018 Páxina de inicio Mapa de contidos Directorio de contacto Directorio telefónico Axudas á navegación
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Cultura » Cultura

Páxina 1 [2]
CULTURA 

Deputación de Pontevedra

Premios Investigación 2011

Bases | Acta

Acta

Acta do xurado cualificador dos premios provinciais á investigación 2011

Na Sala de Xuntas desta Deputación Provincial, sendo as 10,00 horas do 17 de abril de 2012, reúnese o Xurado cualificador dos Premios Provinciais á Investigación 2011 presidido por Dona Ana Isabel Vázquez Reboredo, deputada e presidenta da Comisión de Cultura e os vogais D. Álvaro Xosé López Mira, en representación da Universidade de Vigo, Dona Josefina Garrido González, en representación da Universidade de Vigo, D. Luis Ortiz Torres, en representación da Universidade de Vigo, D. Óscar Rubiños López, en representación da Universidade de Vigo, Dona Beatriz Rodríguez López, en representación da UNED- Centro Asociado de Pontevedra, Dona Rosa Ana Malvar Pintos, en representación da Misión Biolóxica de Galicia, D. Antonio Ballester Álvarez- Pardiñas, en representación da Real Academia Galega de Ciencias, D.Xosé Carlos Valle Pérez, director do Museo Provincial de Pontevedra, D. Miguel Pereira Figueroa, xefe do Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico, Dona Mercedes Costas Fernández, en representación do Servizo de Cultura actuando como Secretario D. Antonio Santos Guerra, Xefe do Servizo de Cultura e Deportes.

Tendo por obxecto fallar os traballos presentados ós Premios convocados e previa deliberación e informe dos traballos por parte dos membros do Xurado, acordouse a concesión dos seguintes premios:

Apelidos e nomeDNI Título
CIENCIAS E TECNOLOXÍA.- 3.000,00 €
Abalde Cela, Sara 53171118-V Ultra-detección de biotoxinas marinas mediante Dispersión Raman aumentada por superficies (SERS)
Medina Castillo, Antonio Luis 23801534-F
Álvarez Puebla, Ramón A.12765082-J
Liz Marzán, Luis Manuel 33304170-D
HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS.- 3.000,00 €
González Martín, Gerardo 01461084-D Diccionario de vigueses (1875 – 1945)
PROVINCIA DE PONTEVEDRA.- 3.000,00 €
Declarado deserto
PREMIO CARMELA ARIAS DÍAZ DE RÁBAGO.- 3.000,00 €
Ramos González, José Manuel 35259458-K Historia desvelada de una traducción. El binomio Millán-Muruais
NOVOS INVESTIGADORES: NOVAS TECNOLOXÍAS.- 2.000,00 €
Lagüela López, SusanaCalibración métrica de cámaras termográficas y aplicación a eficiencia energética en edificios
NOVOS INVESTIGADORES: HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS.- 2.000,00 €
Martínez García, Paula 34273226-Y “Alegradvos amadores”: Vida y obra de un poeta singular del siglo XV llamado Sarnés
TESES DE DOUTORAMENTO: CIENCIAS E TECNOLOXÍA.- 2.000,00 €
Moreira Tomé, Xoaquín 44084777-X Variación genética y efecto de la disponibilidad de nutrientes en las defensas constitutivas e inducidas de Pinus pinaster Ait.
TESES DE DOUTORAMENTO: HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS.- 2.000,00 €
Premios Ex Equo
Quintas Froufe, Eva 76713011-F Federico Ribas Montenegro. Obra gráfica. Editorial y publicitaria. Análisis y catalogación documental (1916-1936)
González Loureiro, Miguel 35464250-K Impacto de la gestión del capital intelectual en el crecimiento de la actividad de pequeñas y medianas empresas innovadoras. Una aplicación al sistema de innovación de Galicia.

Así mesmo, e en atención ó fallo deserto na modalidade de: provincia de Pontevedra, este Xurado propón a concesión da totalidade dos premios na modalidade de: Teses de doutoramento: Humanidades e Ciencias Sociais a cantidade de 2.000,00 € a cada un dos premiados.

E non habendo máis asuntos, dáse por rematada a reunión, sendo as 12,00 horas do mencionado día, do que eu, como Secretario dou fePáxina 1 [2]

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 03/05/2012 17:00
Copyright © 2002-2018, Deputación de Pontevedra. Reservados todos os dereitos. | Aviso Legal
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/