[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
SÁBADO, 26 DE MAIO DE 2018 Páxina de inicio Mapa de contidos Directorio de contacto Directorio telefónico Axudas á navegación
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Taboleiro de anuncios » Perfil do contratante

Páxina [1] 2 3 4 5
PERFIL DO CONTRATANTE 

turismo rías baixas

Contratación do servizo de limpeza
na sede de Turismo Rías Baixas

Anuncio | Calendario | Adxudicacion
Prego económico-administrativo | Prego técnico
Relación de Persoal

anuncio

Mediante Resolución Presidencial de data 14 de decembro de 2007, aprobouse o prego de condicións económico-administrativas e técnicas que rexerán o concurso para adxudicar mediante procedemento aberto a contratación do servicio de limpeza na sede de Turismo Rías Baixas, polo que se fai a seguinte convocatoria:

1.— OBXETO E TIPO DE LICITACIÓN
A prestación do servicio de limpeza do edificio “Palacete das Mendoza”, sito na Praza de Santa María s/n da cidade de Pontevedra, que se executará de acordo co prego de prescricións técnicas. O presuposto do contrato que servirá de base a adxudicación fíxase na cantidade máxima de “Trinta e nove mil seiscentos euros” (39.600,00 euros) IVE incluído

2.— FIANZAS
Provisional do 2% do presuposto de licitación. Definitiva do 4% do prezo de adxudicación.

3.— PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS
O prazo para a presentación de proposición é de quince días naturais seguintes a publicación do último anuncio no Diario Oficial de Galicia ou Boletín Oficial da Provincia, e se presentarán no Rexistro do Organismo Autónomo Local de Turismo “Rías Baixas”, sito na Pza. Santa María, s/n, en horario de 9,00 a 13,00 horas (De luns a Venres). Se o último día de presentación de proposicións coincidise en sábado ou festivo, se prorrogará o prazo ata o primeiro día hábil seguinte.

4.— INFORMACIÓN
O prego de condicións económico administrativas e demáis documentación, están a disposición dos interesados no Organismo Autónomo Local de Turismo “Rías Baixas”, no Palacete das Mendoza (Pza. Santa María, s/n) todoslos días hábiles de 9 a 13 horas e na páxina web www.depontevedra.es

Pontevedra, 20 de decembre de 2007
O PRESIDENTE
ilexible
O SECRETARIO
ilexible

Boletín Oficial da Provincia, data 03/01/2008, número 2, páxina 6, anuncio 2007012360.

Páxina Seguinte Páxina [1] 2 3 4 5

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 09/01/2008 07:12
Copyright © 2002-2018, Deputación de Pontevedra. Reservados todos os dereitos. | Aviso Legal
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/